Skip to main content

Att skriva kulturhistoria på Wikipedia: Nytt pilotprojekt för gymnasiet i samarbete med Nordiska museet

Pressmeddelande   •   Maj 24, 2016 14:20 CEST

Vill du använda Wikipedia som verktyg för undervisning och lärande kring kulturhistoria? Nu söker Nordiska museet gymnasielärare som vill delta i pilotprojektet ”Att skriva kulturhistoria på Wikipedia”. I projektet som pågår under läsåret 2016/2017 kommer gymnasielärare att handleda sina elever i att skriva kulturhistoriska artiklar på Wikipedia som en del av deras gymnasiearbete. Utifrån unikt källmaterial i Nordiska museets arkiv och referenslitteratur i museets bibliotek får eleverna lära sig skriva för uppslagsverk och öva på digital källkritik.

– Nordiska museet har arbetat med att göra samlingarna tillgängliga på Wikipedia sedan 2010. Nu vill vi ta steget vidare och använda Wikipedia som en pedagogisk resurs. Det är otroligt viktigt att kunna bedöma innehållet på Wikipedia och bästa sättet att lära sig det är att skriva själv, säger Aron Ambrosiani, digital producent på Nordiska museet.

Källkritik i gymnasiearbetet

I det digitala samhället är källkritik viktigare än någonsin. Att lära sig granska Wikipediaartiklar är en värdefull färdighet med tanke på att det är en av de allra mest besökta webbplatserna i världen, och det bästa sättet är att själv vara med och förändra uppslagsverkets innehåll. I pilotprojektet får gymnasieelever utveckla sina färdigheter i digital källkritik och informationskunnighet genom att skapa artikelinnehåll för den stora allmänheten och upptäcka förhållandet mellan uppslagsverk, källmaterial och litteratur. Projektet genomförs som en del av elevernas gymnasiearbete, det avslutande uppsatsarbetet i gymnasieskolan.

Sedan 2012 har Wikimedia Sverige hjälpt lärare att använda Wikipedia som pedagogisk resurs för elever och studenter. Dessa erfarenheter passar väl ihop med Nordiska museets ämnesexpertis och bildar en bra grund för pilotprojektet.

Anmäl intresse

Du som är gymnasielärare på Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet eller Estetiska programmet och vill delta i projektet kan anmäla intresse via Nordiska museets hemsida. Där finns också mer information om projektet.

Nordiska museet och Wikipedia

Nordiska museet har varit aktiva på Wikipedia sedan 2010. Tillsammans med Wikimedia Sverige har museet tillgängliggjort delar av sina fotografiska samlingar på Wikimedia Commons, ordnat flera skrivstugor om mode och låtit personalen arbeta med förbättring av wikipediaartiklar. Fotografier från Nordiska museet används i över tusen wikipediaartiklar och har visats mer än 20 miljoner gånger.

Nordiska museet – Sveriges största kulturhistoriska museum

Nordiska museet har till uppgift att samla, vårda och visa föremål och bilder om liv och arbete i Sverige. Museet har systematiskt samlat in uppgifter om svenskt folkliv i mer än hundra år och samlingarna ger en unik inblick i landets kulturhistoria från 1500-talet till idag. Samlingarna omfattar cirka 1,5 miljoner föremål, drygt 5 500 hyllmeter arkivmaterial och över 6 miljoner fotografier.


Foto: Editing Wikipedia articles av Erwin Verbruggen CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons.

Kontaktpersoner:
Sara Mörtsell
Wikimedia Sverige
073-383 26 70
sara.mortsell@wikimedia.se

Aron Ambrosiani
Stiftelsen Nordiska museet
08-519 545 64
aron.ambrosiani@nordiskamuseet.se

De flesta känner till Wikipedia, det fria digitala uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.