Skip to main content

Digitalt svenskt projekt bevarar kulturarv i bland annat Syrien

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 06:12 CET

Delar av världens kulturarv går dagligen förlorat för alltid. Att i någon form bevara och tillgängliggöra det är en ständig kamp mot både klockan och medveten förstörelse av det slag som den senaste tiden skett i till exempel Syrien.

Wikimedia Sverige lanserar nu därför Kopplat Öppet Kulturarv (KÖK) – ett omfattande projekt med syfte att samla in och tillgängliggöra unik digital information om olika kulturarv runt om i världen. Projektet finansieras av Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Ett av projektets huvudmål är att samla in och digitalt tillgängliggöra 100 000 kulturarvsbilder under fria licenser. Bland annat kommer en bildskatt bestående av ca. 2 500 bilder från den antika staden Palmyra i Syrien att släppas fria. Då staden det senaste året utsatts för omfattande förstörelse kommer dessa bilder att ge både forskare och allmänhet en unik inblick i staden före IS hänsynslösa attacker.

- Vårt kulturarv förstörs av tidens tand eller försvinner in i den kollektiva glömskan. En del förstörs medvetet och systematiskt av krafter som vill sudda ut de delar av historien som krockar med deras egen världsbild, säger Wikimedia Sveriges verksamhetschef Anna Troberg. Jag är stolt över att Wikimedia Sverige är med och bygger upp kulturarvets digitala försvarslinje.

Kopplat Öppet Kulturarv drivs och koordineras av Wikimedia Sverige, men är ett samarbete med UNESCO, Kulturarv utan gränser och Wikimedia Italia. Man kommer dessutom att ha ett omfattande samarbete med museum, bibliotek, arkiv och myndigheter i ett tiotal länder.

- Vi kommer till stor del att arbeta med helt unikt material som nu för första gången kopplas ihop och görs tillgängligt på bland annat Wikipedia genom Wikimedias plattform, säger John Andersson, projektledare för Kopplat Öppet Kulturarv. Projektet kommer dock inte bara att lämna avtryck på nätet. Vi kommer dessutom genomföra en fotoutställning i tre länder.

Kopplat Öppet Kulturarv finansieras med ett stöd på 2,5 miljoner från PostkodLotteriets Kulturstiftelse.

- Utan Wikimedia Sveriges initiativ riskerar ovärderligt kulturarv från många olika platser i världen att helt gå förlorat, säger Angelica Månsson-Gerde, General Manager för PostkodLotteriets Kulturstiftelse. Genom digital teknik och samarbeten med såväl professionella som amatörer över hela världen, skapar Wikimedia Sverige nu förutsättningar för att inte bara bevara kulturarv som riskerar att förstöras och försvinna, utan gör det också tillgängligt för både allmänheten och forskningen. Vi är stolta över att stödja det arbetet.

Bild: Fotograf: Bernard Gagnon licens: CC-BY-SA

Kontakt:
John Andersson
Projektledare
073-396 51 89
john.andersson@wikimedia.se

Anna Troberg
Verksamhetschef
072-967 29 48
anna.troberg@wikimedia.se

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.