Skip to main content

Överlämnar roadmap till regeringen

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 15:37 CEST

Axel Pettersson, Wikimedia Sverige, överlämnar roadmapen till regeringen genom politiskt sakkunnige Matilda Malmquist Glas. Foto: Alexander Wall, CC-BY 4.0.

30 maj överlämnade Wikimedia Sverige en roadmap och en vitbok om kommunala öppna data till regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi. De är ett resultat av drygt nio månaders resor runtom i Sverige för att träffa politiker och tjänstemän i kommuner, för att inventera hur arbetet med öppna data går.

– Sverige har halkat efter vad gäller arbetet med öppna data. Därför är det viktigt att hela den offentliga sektorn tar ett krafttag för att öka tillgången och vidareanvändandet av öppna data. I det arbetet spelar kommunerna en avgörande roll, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

För sammanställningen har Wikimedia Sverige under nio månader träffat politiker och tjänstemän i 46 kommuner, och en rad andra med kunskap på området, för att kunna ge förslag på hur kommuner kan förbättra sitt arbete med öppna data. EU-kommissionen klassificerar Sverige som en följare i öppna data, och ett problem har varit bristen på samordning. Förhoppningen är att roadmapen och vitboken, med konkreta förslag och lösningar, kan bidra till att fler kommuner kan komma längre.

– Öppen och fritt tillgänglig kunskap är väldigt viktigt för Wikimedia Sverige, och kan vi bidra till att fler kommuner når längre är vi väldigt nöjda, säger Axel Pettersson, projektledare på Wikimedia Sverige.

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.