Skip to main content

Svenska Wikipedia - Jämställt bland läsarna ojämnt bland skribenterna

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2015 16:19 CET

Den första stora undersökningen om användare och läsare av svenska Wikipedia har nu avslutats. En av de viktigaste utgångspunkterna var att undersöka hur Wikipedia används och upplevs och ifall detta skiljer sig mellan män och kvinnor. Att Wikipedia är en mansdominerad nätgemenskap har varit väl känt sedan 2011, då en undersökning som gjordes på engelska Wikipedia avslöjade att av de som skriver utgör män hela 91 procent och kvinnor endast 9 procent. Resultaten från den färska undersökningen på svenska Wikipedia tyder på att vi inte är särskilt mycket bättre med ett resultat som pekar på att endast 13-19% av användarna är kvinnor. Detta är trots att uppslagsverket är öppet för vem som helst att skriva och trots att fördelningen mellan vilka som läser Wikipedia är nästan helt jämn mellan män och kvinnor. Under januari 2015 hade svenska Wikipedia över 132 miljoner visningar.

“Resultatet visar på det vi har anat men inte har haft data på, och att det har varit rätt att satsa på ökad jämställdhet bland Wikipedias användare. Det handlar om aspekter av både kvalitet och trovärdighet för Wikipedia, som är av helt andra slag än de som diskuterades för tio år sedan.” Säger Sara Mörtsell, projektledare på Wikimedia Sverige.

I undersökningen, som bland annat innehåller en enkät med 2700 svarande, ombads även vanliga läsare att uppskatta hur bidragande olika anledningar är till varför de inte skriver artiklar på Wikipedia. Generellt var tidsbrist och att det verkar svårt att lära sig viktiga bidragande faktorer. Män uppgav i hälften så många fall som kvinnor svaret “Är inte tillräckligt kompetent för att redigera” som starkt bidragande till att de inte redigerar.

"Vi kan se andra sammanhang där kvinnor och män skattar sin kompetens olika. Det är inte komplicerat att bidra till Wikipedia men som man bedömer man antagligen tröskeln som lägre och som kvinna högre - där kompetens är ett nyckelbegrepp för att få känna sig välkommen i gemenskapen." Säger Pernilla Alexandersson, jämställdhetsexpert på Add Gender, som tagit del av studien.

Undersökningen är en del av det aktiva jämställdhetsarbete som Wikimedia Sverige drivit sedan 2013 och som kommer att fortsätta för att verka för att skapa en mer inkluderande nätgemenskap och sänka trösklarna för att fler börjar skriva.

Se infografik över hela studiens resultat: https://wikimediasverige.wordpress.com/2015/03/23/infografik-om-svenska-wikipedia/.

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vi är den svenska lokalavdelningen av Wikimedia-rörelsen.

Vi är bland annat experter på Wikipedia. Vi samarbetar ofta med lärare och bibliotekarier att använda våra projekt i utbildning och forskning samt med arkiv och museer att nå ut med sitt material. Föreningen stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet.

Föreningen har varken ansvar för eller möjlighet att påverka innehållet på Wikipedia. Allt arbete med att skriva nya och uppdatera befintliga artiklar sker av frivilliga krafter.