Skip to main content

Sveriges kulturarv digitaliseras av allmänheten

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2014 15:07 CEST

Ingress: Nu börjar världens största fototävling, Wiki Loves Monuments. Sverige är med för fjärde året i rad.


Sverige har sedan länge ordentliga register över vårt kulturarv och det är ofta lätt att hitta igen och besöka kulturarvet för alla intresserade. Trots detta saknar många historiskt och kulturellt viktiga byggnader, fornlämningar och k-märkta skepp ännu fria bilder. Detta begränsar möjligheten att beskriva vårt gemensamma kulturarv på webbplatser såsom Wikipedia, en av Sveriges mest välanvända källor för kunskap. För att råda bot på detta anordnar Wikimedia Sverige för fjärde året i rad fototävlingen Wiki Loves Monuments i september månad. I fototävlingen bjuds allmänheten in för att fotografera de kulturhistoriskt viktiga objekt som de har i sin närhet.


“De flesta av oss har något objekt som är med i tävlingen inom någon kilometer från sig och passerar det kanske dagligen – utan att ta sig tid att stanna och titta på det och ta ett foto på det. Genom Wiki Loves Monuments vill vi uppmuntra folk att ta sig den tiden och sedan dela sin lokalhistoria med världen genom Wikipedia!”, säger John Andersson, projektledare hos den ideella föreningen Wikimedia Sverige som anordnar tävlingen.


Genom ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet, Sjöhistoriska museet samt Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam) har listor med objekt att fotografera satts upp på Wikipedia. Dessa kommer från deras officiella databaser som de öppnat upp. Det är alltså ett officiellt urval som ligger till grund för fokuset på tävlingen. Nytt för i år är att arbetslivsmuseer också är med i tävlingen vilket är ett spännande tillägg med många intressanta byggnader.


Under tidigare tävlingar har hundratals personer laddat upp mer än 12 000 bilder på byggnader, skepp och fornlämningar som nu kan illustrera Wikipedia. “Detta är en helt fantastisk resultat som visar vilken otrolig insats allmänheten kan göra för att bevara och beskriva vårt gemensamma kulturarv”, säger John Andersson, projektledare för Wiki Loves Monuments i Sverige. Genom att de görs tillgängliga under fria licenser kan bilderna användas kostnadsfritt av alla.


Hundratusentals bilder återstår dock ännu att ta och det finns en risk med att skjuta upp det till morgondagen. Mängder av kulturhistoriskt viktiga objekt förstörs eller skadas nämligen varje år och det är viktigt att digitalisera dem så att de går att återskapa och uppleva även senare. Det finns inga statliga insatser för att göra detta då det skulle kosta oerhört mycket för anställd personal att besöka alla hundratusentals platserna. Allmänheten har därigenom en mycket viktig roll att spela.


John Andersson
Wikimedia Sverige
Project Manager

Phone: +46(0)73-3965189
Email: john.andersson@wikimedia.se
Skype: johnandersson86

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vi är bland annat experter på Wikipedia. Vi hjälper lärare och bibliotekarier att använda Wikipedia, arkiv och museer att nå ut med sitt material och stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet.

Föreningen har varken ansvar för eller möjlighet att påverka innehållet på Wikipedia. Allt arbete med att skriva nya och uppdatera befintliga artiklar sker av frivilliga krafter.

Om Wikipedia: Wikipedia och de relaterade webbplatserna som styrs av Wikimedia Foundation har cirka 500 miljoner unika besökare per månad, vilket gör det till den 6:e mest populära webbplatsen i hela världen. Wikipedia finns tillgängligt på 287 språk och innehåller över 32 miljoner artiklar.