Skip to main content

​Talsyntesen Wikispeech gör Wikipedia tillgängligt för många fler

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2016 10:00 CET

Wikispeech kommer att ge Wikipedias besökare möjligheten att få alla artiklar upplästa. Talsyntesen kommer först att finnas på svenska, engelska samt arabiska. Talsyntesen kommer att vara ett tillägg till MediaWiki – den plattform Wikipedia använder – vilket betyder att den är öppen och helt fri att både implementera och utveckla vidare av andra. Skalbarhet är en viktig komponent för projektet och precis som med allt annat innehåll på Wikipedia kan alla hjälpa till att förbättra talsyntesen så att den över tid låter mer och mer naturlig.

- Genom att använda fria licenser och öppen programvara garanterar vi möjligheten för Wikispeech att växa långt bortom vad vi själva har möjlighet att göra inom ramen för projektet, säger André Costa, utvecklare på Wikimedia Sverige.

Förutom att underlätta för människor med funktionsnedsättningar, så kommer Wikispeech också att kunna underlätta informationsinhämtningen för till exempel analfabeter och för alla de människor som upplever att de har betydligt lättare att ta till sig information via tal än via text.

- Alla människor har rätt till fri kunskap, men det innebär inte att alla kan tillgodogöra sig kunskap på samma sätt, säger John Andersson, projektledare på Wikimedia Sverige. Wikispeech kommer att skapa helt nya möjligheter för många som tidigare lämnats utanför.

Utvecklingen av talsyntesen Wikispeech finansieras med 2 800 000 kr av Post- och Telestyrelsen.

Bild: Jerry from Sioux Falls Licens: CC - BY - SA 3.0

Kontakt:
John Andersson
Projektledare
Wikimedia Sverige
073 – 396 51 89
john.andersson@wikimedia.se

André Costa
GLAM-tekniker
Wikimedia Sverige
073 – 396 45 74
andre.costa@wikimedia.se


Alla känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på över 280 språk och har över 23 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Färre vet att Wikipedia är helt ideellt och drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.