Skip to main content

Umeå universitets studenter översätter programvaran bakom Wikipedia

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 13:50 CEST

Wikimedia Sverige fördjupar nu samarbetet med Umeå universitet, specifikt masterprogrammet Människa-datorinteraktion och sociala medier vid institutionen för Informatik. Fokus för samarbetet är att översätta öppen programvara till svenska genom översättningsplattformen translatewiki.net. Studenterna kommer vara med och till svenska översätta MediaWiki, den programvara som bland annat Wikipedia använder. Många meddelanden till MediaWiki har redan översatts, men det läggs till tusentals nya meddelanden varje år som måste översättas - och nu kommer Umeå universitets studenter att hjälpa till. Även annan öppen programvara kommer att kunna översättas av studenterna om tid och intresse finns.

Ett datorprogram eller en webbplats innehåller mängder av text som visas för användaren. Detta är exempelvis de texter som syns på knapparna, eller det felmeddelande som dyker upp när något går på tok. Utvecklaren av programmet skapar ofta texten endast på engelska. För alla som inte flytande läser engelska är detta inte speciellt användarvänligt och begränsar upplevelsen och möjligheterna för många människor.

“Att översätta alla texterna kommer att vara mycket viktigt och kan potentiellt leda till att öppen programvara gör ännu större landvinningar. Kan vi stärka gruppen av översättare kan spännande saker hända. Studenterna är vana att arbeta med engelska termer och kan datorer – så de är helt perfekta för uppgiften”, säger John Andersson, projektledare hos Wikimedia Sverige.

Wikimedia Sverige har tidigare arbetat tillsammans med Umeå universitet med bland annat projektet Umepedia (http://umepedia.se/) och vill nu fördjupa samarbetet ytterligare då universitet är framstående inom IT – såväl forskning som utbildning.

“Det är viktigt för studenterna att få prova jobba med öppna plattformar och sociala medier, såsom Wikipedia, är en viktig del av internets utveckling. Det studenterna gör nu är en första aktivitet i ett mer långsiktigt samarbete mellan oss och Wikimedia - såväl gentemot vår utbildning som för den IT-forskning vi bedriver”, säger Mikael Wiberg, professor i Informatik vid Umeå universitet.

Den 9 september kommer ett s.k. översättningssprint att anordnas på Umeå universitet, i sal MA466 (MIT-huset, plan 4). Projektet har möjliggjorts genom stöd från Internetfonden (.Se).

Kontaktpersoner:

För Wikimedia Sverige: John Andersson, projektledare, e-post: john.andersson@wikimedia.se, telefon: 073-3965189

För Umeå universitet: Mikael Wiberg, professor, Inst för Informatik, e-post: mikael.wiberg@umu.se, telefon 070-662 10 70

Wikimedia Sverige är en ideell allmännyttig förening som arbetar för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor. Vi är bland annat experter på Wikipedia. Vi samarbetar ofta med lärare och bibliotekarier att använda våra projekt i utbildning och forskning samt med arkiv och museer att nå ut med sitt material. Föreningen stödjer de frivilliga som gör Wikipedia bättre att kunna göra det enklare och med högre kvalitet.

Föreningen har varken ansvar för eller möjlighet att påverka innehållet på Wikipedia. Allt arbete med att skriva nya och uppdatera befintliga artiklar sker av frivilliga krafter.

translatewiki.net är en lokaliseringsplattform för översättargemenskaper, språkgemenskaper och fria och öppna projekt. I translatewiki.net översätts MediaWiki, programvaran bakom Wikipedia, samt ytterligare 26 projekt av 6 600 användare till 223 olika språk.