Skip to main content

Wikimedia Sverige vinner Sociala Medier-priset 2016!

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 08:38 CEST

Foto: Ina Bäckström, CC BY-SA 4.0

I dag tillkännages det att Wikimedia Sverige är 2016 års mottagare av Sociala Medier-priset. Priset är på 100 000 kronor och delas ut av Borås stad och Högskolan i Borås. Det finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Priset motiveras med att Wikimedia Sverige "på ett innovativt sätt samlar in och presenterar användargenererad kunskap i det digitala landskapet".

Sociala Medier-priset tilldelas personer eller grupper som gjort “väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsperspektiv”, och har tidigare tilldelats bland Brit Stakston, Joakim Jardenberg och Lina Thomsgård.

Wikimedia Sveriges är en ideell förening vars mål är att ge så många människor som möjligt tillgång till fri kunskap. Det främsta verktyget i det arbetet är Wikipedia och andra plattformar som till exempel Wikimedia Commons och Wikidata.

- Vi är oerhört glada och hedrade över att ha tilldelats priset, säger Anna Troberg, verksamhetschef för Wikimedia Sverige. Kunskap skapar nya möjligheter. Ju mer information och kunskap som är fri och tillgänglig på nätet, desto fler dörrar öppnar sig för människor. Det är roligt att vårt arbete med detta uppmärksammas genom priset.

Wikimedia Sverige arbetar för att få fler institutioner och organisationer att öppna sina data och göra den tillgängliga för allmänheten under fria licenser. Man arbetar aktivt med olika museum, bibliotek och arkiv. Föreningen samarbetar också med skolor, universitet och högskolor och lär elever hur de själva kan bidra till Wikipedia och utbildar lärare att använda uppslagsverket i sin undervisning.

Föreningens många volontärer är centrala för det arbete man bedriver.

- Våra volontärer är fantastiska, säger Troberg. Vi har ännu inte bestämt exakt hur prispengarna ska användas, men vi har bestämt att de på något sätt ska komma våra volontärer väl till pass. Utan dem skulle vi inte komma långt. De är vår ryggrad..

Priset delas ut den 19 oktober i samband med Days of Knowledge på Högskolan i Borås. Under eftermiddagen kommer Anna Troberg att föreläsa om Wikimedia Sveriges mål och verksamhet.

Borås stads pressmeddelande om priset.

Kontakt:

Anna Troberg
anna.troberg@wikimedia.se
072 – 967 29 48

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på nära 300 språk och har över 40 miljoner artiklar totalt och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.