Skip to main content

Wikipedia-dagen 2017 inträffar för första gången 22 april

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2017 12:59 CEST

För första gången arrangeras imorgon, lördag 22 april, Wikipedia-dagen av Wikimedia Sverige, på Medeltidsmuseet i Stockholm. Dagen kommer att kretsa kring faktaresistens, falska nyheter och objektivitet på internet. Dessutom kommer Wikimedia-priset för första gången delas ut. Priset tilldelas den person som juryn anser ha verkat för att sprida fri kunskap under det senaste året på ett föredömligt sätt. 2017 års Wikimedia-pristagare är den mångåriga Wikipedia-skribenten Holger Ellgaard, som har skrivit tusentals artiklar, av vilka den största delen handlar om Stockholm.

Juryns motivering är: ”för hans stora volym av Stockholmsrelaterade Wikipedia-artiklar, som utgör inspiration för både läsare och skribenter, och hans stora villighet att hjälpa andra inom sitt intresseområde.”

Wikipediadagen är gratis och öppen för alla mellan kl. 13.00 och 18.00, och inleds med en föreläsning av Ernst-Jan Pfauth från den uppmärksammade holländska faktagranskningsplattformen De Correspondent. Pfauth ger en föreläsning om hur media kan skapa tillit i sociala medier.

Utöver det kommer två panelsamtal att hållas. Det första panelsamtalet diskuterar källkritik på internet, med bland annat Jack Werner. Det andra panelsamtalet tar upp informationshantering i digitaliseringens tidevarv, med bland andra Matilda Molander som är ledarskribent på DN.

Program

10-12.00 Årsmöte för medlemmar i Wikimedia Sverige

12-13 Lunch

13-13.10 Wikimedia Sverige välkomnar och beskriver dagen kort.

13.15-14.30 Ernst-Jan Pfauth, De Correspondent: How a media organization can optimize for trust

14.45-15.45 Källkritik på internet – Wikipedia och sociala mediers faktagranskning

*Ylva Pettersson, oppositionsråd i Skara, administratör på Wikipedia samt styrelseledamot i Wikimedia Sverige, tidigare gymnasielärare.

*Jack Werner, journalist, bloggare och debattör som bland annat varit viralgranskare på Metro

*Brita Planck, historiker.

15.45-16.15 Rast

16.15-17.00 Informationshantering och objektivitet i digitaliseringens tidevarv; och vad händer sen?

*Matilda Molander, ledarskribent Dagens Nyheter

*Anna Maria Forssberg, 1 museiintendent vid Armémuseum samt författare till nyutgiven bok om propaganda på 1600-talet

*Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

17.00-18.00 Utdelning av Wikimedia Sverige-priset, avslutande diskussion och hejdå.

De flesta känner till Wikipedia, det fria uppslagsverket som är en av de tio mest besökta webbplatserna. Wikipedia finns på 295 språk och har över 44 miljoner artiklar totalt (2017) och har skapats helt och hållet av uppslagsverkets användare.

Vad de flesta inte känner till är att Wikipedia är helt ideellt. Wikipedia drivs av den icke-kommersiella organisationen Wikimedia Foundation. Runt om i världen har det bildats stödföreningar för att hjälpa till att utbilda och upplysa människor på deras eget språk om Wikimedia Foundations olika projekt. Wikimedia Sverige arbetar i Sverige för att göra kunskap fritt tillgängligt för alla människor.