Qheaosfm0jfvl2lhfxaf

Stor potential i outnyttjade ytor

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:00 CEST

Genom att bygga om befintliga ytor som inte används optimalt i fastigheterna går det att skapa nya attraktiva bostäder. Under året har Willhem genomfört flera lyckade ombyggnationer som bland annat har lett till att ungdomar fått efterlängtade bostadskontrakt.

Media no image

Willhem och Framtidenkoncernen i fastighetsaffär

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 15:00 CEST

För att skapa mer samlade förvaltningsområden planerar Willhem och Framtidenkoncernen en fastighetsaffär i Biskopsgården. Om affären blir verklighet innebär det att Willhem köper ett av Bostadsbolagets hus i Södra Biskopsgården och överlåter en solitär fastighet i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

Willhem och Bostadsbolaget offentliggjorde redan i höstas sina planer på ett fastighetsbyte i Södra respektive Norra Biskopsgården. Fastigheten som Willhem planerar att lämna till Bostadsbolaget ligger vid Friskväderstorget och fastigheten som övertas av Willhem är belägen vid Blidvädersgatan. För att såväl Framtidenkoncernen som Willhem ska behålla storleken på sina fastighetsbestånd omfattar det planerade förvärvet nu även två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts Torg samt Gamla Björlandavägen, som Willhem kommer att ta över.

Willhem är idag en av de största privata bostadsaktörerna i Biskopsgården och äger och förvaltar cirka 3600 lägenheter i Göteborgsområdet, varav cirka 2 100 i Södra Biskopsgården. Hisingen är ett utvecklingsområde och där ges nu möjlighet att växa ytterligare.

– Vi ser mycket positivt på den här affären eftersom den gynnar vår verksamhet i Södra Biskopsgården, där vi nu får en koncentrerad och mer effektiv förvaltning, säger Willhems vd Mikael Granath. Samtidigt växer vi på Hisingen, vilket ligger helt i linje med vår strategi.

Affären är villkorad av godkännande i Göteborgs kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige. Överlåtelsen sker som tidigast november 2017. 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

För att skapa mer samlade förvaltningsområden planerar Willhem och Framtidenkoncernen en fastighetsaffär i Biskopsgården. Om affären blir verklighet innebär det att Willhem köper ett av Bostadsbolagets hus i Södra Biskopsgården och överlåter en solitär fastighet i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

Läs vidare »
Paske8szdjeua573qxzy

Willhem satsar på fler sommarjobb för unga

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 10:00 CEST

För femte året i rad erbjuder Willhem ungdomar sommarjobb som mini-bovärdar. Projektet är en del i arbetet med att skapa social hållbarhet och riktar sig till ungdomar som vill få inblick i vad det innebär att jobba i fastighetsbranschen.

Media no image

Ett expansivt år med starkt rörelseresultat för Willhem

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:00 CEST

Willhems årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av fortsatt expansion, stark värdetillväxt och utveckling av förvaltningsorganisationen. 

Några viktiga händelser under 2016:

 • Koncernens intäkter uppgick till 1 546 Mkr (1 375), vilket innebär en ökning med 12 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var knappt 5 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 25 898 Mkr (18 203). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 566 Mkr, vilket motsvarar en värdeuppgång på 6,4 procent.
 • Som ett led i tillväxtstrategin förvärvades 4 302 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Vidare tecknades avtal om 352 nyproducerade lägenheter i Karlstad och Linköping, 1 763 lägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 178 nyproducerade hyresrätter under uppförande i Malmö.
 • Under året har två nya affärsområden tillkommit för nyproduktion respektive samhällsfastigheter. Två nyproduktionsprojekt har startats i egen regi med 66 lägenheter i Jönköping och 28 lägenheter i Borås.
 • Upplåningen ökade under året till 17 142 Mkr. Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.


En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. 

Läs hela Willhems årsredovisning här. 


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh 
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se 
0709 22 36 67 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av fortsatt expansion, stark värdetillväxt och utveckling av förvaltningsorganisationen.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt betydande tillväxt och starkt resultat under första kvartalet 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 09:00 CEST

Delårsrapport januari – mars 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 29 840 Mkr (25 898).
 • Under första kvartalet tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
 • Intäkterna ökade till 474 Mkr (361), ökningen motsvarar 31 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 244 Mkr (173), en ökning med 41 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var drygt 7 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 303 Mkr (96), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (0,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 529 Mkr (266).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 23 Mkr (-83).
 • Resultat efter skatt uppgick till 370 Mkr (108).

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet för första kvartalet stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 7 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter. 2017 har startat positivt och vi ser fram emot fortsättningen.”

För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh, Ekonomidirektör Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari – mars 2017:

Läs vidare »
Sk6n6pxgxhbmmwamxjrw

Willhem öppnar eget kontor i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2017 08:00 CEST

​Willhem har de senaste åren utökat sitt fastighetsbestånd i Helsingborg och nu öppnas dörrarna till ett eget förvaltningskontor. Sonja Ståhl har rekryterats till rollen som fastighetschef.

Media no image

Willhem säljer fastighet i Kungsbacka

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 13:30 CET

Willhem har avyttrat en fastighet, som har tonvikt på kommersiella lokaler, i centrala Kungsbacka.

Fastigheten som avyttrats har en total uthyrningsbar area om 2 312 kvadratmeter och inrymmer åtta butikslokaler samt 15 hyreslägenheter. Fastigheten är belägen på Storgatan och är den enda fastighet som Willhem äger och förvaltar i Kungsbacka.

– Att det här är vår enda fastighet på orten gör det svårt ur ett förvaltningshänseende. Det är därför ett naturligt steg för oss att sälja, kommenterar Willhems vd Mikael Granath.

Köpare är makarna Hamrins med bolag. Frånträde sker den 1 april 2017.

Newsec och Wigge & Partners har varit Willhems rådgivare i affären.


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem har avyttrat en fastighet, som har tonvikt på kommersiella lokaler, i centrala Kungsbacka.

Läs vidare »
S4rsd6srdmrist2wvdun

Willhem förstärker med tre regionchefer

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2017 08:00 CET

För att stödja bolagets utveckling har Willhem organiserat om förvaltningsorganisationen i tre jämnstora regioner; Syd, Öst och Väst. Tre regionchefer, med ansvar för cirka 8000 lägenheter vardera i regionerna, har rekryterats.

Media no image

Stora förvärv och starkt rörelseresultat under 2016

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2017 16:00 CET

Årsrapport januari - december 2016

 • Intäkterna ökade till 1 546 Mkr (1 375), ökningen motsvarar 12 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,7 procent (99,6) och som helhet till 98,9 procent (98,6).
 • Driftnettot uppgick till 880 Mkr (770), en ökning med 14 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 566 Mkr (1 721), vilket motsvarar en värdeökning på 6,4 procent (10,3). Realiserad värdeförändring uppgick till 9 Mkr (35).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 398 Mkr (2 472).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -21 Mkr (84).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 692 Mkr (1 832).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 25 898 Mkr (18 203).
 • Willhem tillträdde den 30 september cirka 4 300 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad, till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr.
 • I oktober tecknades avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 2,8 mdr. Tillträde är planerat till 1 mars 2017. Vidare har avtal tecknats om att förvärva 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö, till ett fastighetsvärde om 986 Mkr. Tillträde kommer att ske successivt.

Kommentar från vd Mikael Granath:
”Året har präglats av kraftig expansion och ett starkt rörelseresultat. Vi förvärvade under året ett stort bestånd med 4302 lägenheter i västra Sverige. Vidare tecknades avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 530 nyproducerade hyresrätter i Karlstad, Linköping och Malmö. Två nyproduktionsprojekt har byggstartas i Jönköping respektive Borås. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och 673 Willhemlyft har genomförts parallellt med utveckling av nya, effektiva produktions- och logistiklösningar i Willhemlyftet.” 


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Årsrapport januari - december 2016

Läs vidare »
Vnxfffd11ooc6q37slog

Willhem rekryterar utvecklingschef

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 15:00 CET

Willhem förstärker nu organisationen med en nyinrättad tjänst som utvecklingschef. Therése Scherman har rekryterats till rollen och kommer närmast från en tjänst som marknadschef på Hogia-gruppen.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • madeleine.wetterstrom@willhem.se
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar