Media no image

Willhem tecknar bredbandsavtal för 4500 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:00 CEST

I och med ett nytt ramavtal för bredbandstjänster får Willhems hyresgäster i Stockholm, Botkyrka och Linköping en ökad valfrihet av digitala tjänster och framtidssäkra nät.

Willhem har tecknat ett ramavtal med Com Hem/iTUX för leverans av bredbandstjänster. Avtalet berör Willhems fastigheter i Stockholm, Botkyrka och Linköping och omfattar drygt 4500 hyreslägenheter och lokaler.

Det nya avtalet ger hyresgästerna hos Willhem möjlighet till snabbare bredbandstjänster, då hastigheten i näten uppgraderas till 1 Gbit per sekund. Ytterligare en fördel är att hyresgästerna fritt kan välja bland fler tjänsteleverantörer i iTUX öppna bredbandsnät. I övrigt fungerar TV-utbudet som tidigare via Koax-näten som Com Hem hanterar.

– Med det nya avtalet får våra boende en mycket stor valfrihet vid val av tv och bredbandsleverantör i ett stabilt och framtidssäkrat bredbandsnät, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem. Att vi dessutom behåller Koax-näten gör att hyresgästerna fritt kan välja hur de vill titta på TV. Näten har även kapacitet för att fungera med våra digitala tjänster, som till exempel digital tvättstugebokning, lås- och passersystem samt övrig smart teknik i husen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Lundstedt
Fastighetsdirektör, Willhem
E-post: peter.lundstedt@willhem.se
Tfn: 0721 83 84 84

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

I och med ett nytt ramavtal för bredbandstjänster får Willhems hyresgäster i Stockholm, Botkyrka och Linköping en ökad valfrihet av digitala tjänster och framtidssäkra nät.

Läs vidare »
Media no image

Årsstämma Willhem AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:00 CEST

Vid årsstämman den 25 april 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. Den föreslagna utdelningen beslutades och uppgick till 0,50 kr per aktie.

Nuvarande styrelse omvaldes. Willhems styrelse består av: ordförande Per-Håkan Westin samt ledamöterna Lena Larsson Daag, Johan Magnusson, Siv Malmgren och Simon de Chateau.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Håkan Westin
Styrelseordförande Willhem
ph.westin@realmanagement.se
0709 68 15 10

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Vid årsstämman den 25 april 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. Den föreslagna utdelningen beslutades och uppgick till 0,50 kr per aktie.

Läs vidare »
Media no image

Fortsatt stark tillväxt för Willhem under 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:00 CEST

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling, ökad kundnöjdhet och fortsatt expansion.

Några viktiga händelser under 2017:

 • Koncernens intäkter uppgick till 2 031 Mkr (1 546), vilket innebär en ökning med 31 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 33 397 Mkr (25 898). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 894 Mkr, vilket motsvarar 5,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
 • Totalt 1 945 lägenheter tillträddes i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. I ytterligare en affär förvärvades 1 138 lägenheter i Helsingborg. I Malmö och Helsingborg har också nyproduktionsprojekt förvärvats innehållande 96 respektive 90 hyreslägenheter.
 • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex, från 74 till 77 procentenheter, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
 • Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Obligationsprogrammet kompletterades även för att möjliggöra emissioner i norska kronor. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709 22 36 67 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling, ökad kundnöjdhet och fortsatt expansion.

Läs vidare »
Media no image

Willhem prisas för sitt servicearbete

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 09:00 CEST

Delårsrapport januari – mars 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 323 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 370 Mkr (303), vilket motsvarar en värdeökning på 1,1 procent (1,0). Realiserad värdeförändring uppgick till 5 Mkr (-).
 • Intäkterna ökade till 536 Mkr (474), ökningen motsvarar 13 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 269 Mkr (244), en ökning med 10 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var en procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 625 Mkr (529).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 84 Mkr (23).
 • Resultat efter skatt uppgick till 470 Mkr (370).
 • Willhem har under perioden tecknat avtal om förvärv av två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr. Tillträde är beräknat till maj.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 10 procent. I mars ingick vi avtal om att förvärva 154 lägenheter i Helsingborg samtidigt som vi frånträdde 722 lägenheter i Malmö. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under kvartalet, samtidigt som vi totalt har 874 lägenheter i produktion inklusive projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”

För ytterligare information, kontakta:
Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari – mars 2018:

Läs vidare »
Xu3tvpbbc8ajcighn6re

Willhem rekryterar finansekonom

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

Willhem förstärker nu finansavdelningen med en finansekonom. Ann-Sofi Salomon har rekryterats till rollen och kommer närmast från Eskilstuna kommun.

Media no image

Willhem förvärvar ytterligare fastigheter i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 13:30 CEST

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 154 hyresbostäder i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 170 Mkr och säljare är Radioplans Fastighets AB.

Affären innefattar två fastigheter med 154 hyresbostäder samt en mindre andel lokaler belägna i södra Helsingborg. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan är 10 487 kvadratmeter.

Eftersom Willhem under 2017 förvärvat ett större fastighetsbestånd i Helsingborg passar affären väl in i den befintliga strukturen.

− Vi har hela tiden haft ambitionen att växa i Helsingborg och etablerade oss nyligen med ett eget kontor på orten. Därför känns det väldigt roligt att kunna genomföra den här affären, kommenterar Willhems vd Mikael Granath.

Tillträde beräknas ske den 4 maj 2018. 

Kontakt:
Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 154 hyresbostäder i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 170 Mkr och säljare är Radioplans Fastighets AB.

Läs vidare »
Ekb0j2ps6togreupkpia

Sommarjobb åt fler när Willhem söker Minibovärdar

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2018 08:00 CET

Nu är det dags för ungdomar som är nyfikna på fastighetsbranschen att söka sommarjobb hos Willhem. I år blir jobben dessutom fler! Hela 85 platser väntar på alla som vill söka.

Yvmordomio31mpu4isrj

Arbete och utbildning i fokus för Willhems hållbarhetsarbete

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2018 15:00 CET

Sommarjobb, läxhjälp och utslusslägenheter för ungdomar är pågående projekt inom ramen för Willhems sociala engagemang. Moving On i Halmstad är ytterligare ett samarbete som ska ge unga råd och hjälp för att komma vidare i yrkeslivet.

Media no image

Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 16:00 CET

Bokslutskommuniké januari – december 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 397 Mkr (25 898).
 • Årets orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 894 Mkr (1 566), vilket motsvarar en värdeökning på 5,9 procent (6,4). Av den orealiserade värdeförändringen avser 833 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 1 061 Mkr och motsvarar en värdeökning på 3,3 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (9). Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
 • Intäkterna ökade till 2 031 Mkr (1 546), ökningen motsvarar 31 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3 014 Mkr (2 398).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 16 Mkr (-21).
 • Resultat efter skatt uppgick till 2 143 Mkr (1 692).
 • Willhem har under året förvärvat totalt 3 461 lägenheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett totalt fastighetsvärde om 5 625 Mkr. Ett fastighetsbestånd i Lysekil har avyttrats innehållande 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler. Vidare har bytesaffären med Framtiden-koncernen i Göteborg genomförts där vi avyttrar 140 lägenheter och erhåller 179 lägenheter.
 • Avtal har tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg och Malmö omfattande totalt 186 lägenheter till ett fastighetsvärde om 408 Mkr. Vidare har avtal tecknats om försäljning 722 lägenheter i Malmö till ett fastighetsvärde om 795 Mkr.
 • Under året har två obligationsemissioner om totalt 1 750 miljoner NOK genomförts till en tioårig fast ränta.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr (-) per aktie.

  Kommentar från vd Mikael Granath:

  ”Året har präglats av ett starkt rörelseresultat och stor tillväxt, driftnettot ökade med 35 procent. Vi har tillträtt fastigheter i Eskilstuna, Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Malmö till ett fastighetsvärde om 5 625 Mkr och har förvärvat 96 nyproducerade hyresrätter i Helsingborg samt 90 lägenheter i Malmö. Vidare har vi ingått avtal om försäljning av 722 lägenheter i Malmö. Investeringstakten i beståndet har varit fortsatt hög och vi har under året bland annat genomfört cirka 1 000 lägenheter enligt vårt renoveringskoncept Willhemlyftet."

  För ytterligare information, kontakta:
  Heidi Bladh
  Ekonomidirektör, Willhem
  heidi.bladh@willhem.se
  0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Bokslutskommuniké januari – december 2017:

Läs vidare »
Q6zazfcy8nxq88iugm8c

Willhem prisas för sitt servicearbete

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 09:00 CET

Den 8 februari tilldelades Willhem det prestigefyllda priset Kundkristallen för största lyftet inom området service. Vinnare är de företag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar i AktivBos kundundersökning.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • madexdleine.wenntterfystxfrom@willhem.se
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar