Uh4kmkojcxdkjmnsz68q

Willhem tog första spadtaget för nya hyresrätter i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 15:15 CEST

Media no image

Betydande tillväxt och starkt resultat första halvåret 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 14:00 CEST

Willhems delårsrapport januari – juni 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 561 Mkr (400), en ökning med 40 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 169 Mkr (711).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 87 Mkr (-143).
 • Resultat efter skatt uppgick till 860 Mkr (364).
 • Under perioden tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
 • Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 1 138 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 1 862 Mkr. Fastigheterna ingick i ett större bestånd där en del förvärvades av Willhem. Vidare tecknades avtal om ett fastighetsbyte med Framtiden-koncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 226 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.


  Kommentar från vd Mikael Granath:

 • ”Resultatet för första halvåret stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 5 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter."


  För ytterligare information, kontakta:

  Heidi Bladh
  Ekonomidirektör, Willhem
  heidi.bladh@willhem.se
  0709 22 36 67

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhems delårsrapport januari – juni 2017:

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem förvärvar ytterligare nyproduktion i Helsingborg

  Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 13:00 CEST

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 96 hyresrätter som ska uppföras i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 229 Mkr och säljare är Wallenstam.

  Det ingångna avtalet är en följd av tidigare affärer mellan Willhem och Wallenstam genomförda under 2015. Willhem förvärvade då en större portfölj med befintliga fastigheter samt fastigheter under produktion i Helsingborg. Det ingångna avtalet avser en fastighet i Pålsjö med fastighetsbeteckning Helsingborg Mässhaken 2, som kommer att uppföras under 2017/2018.

  Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda. Tillträde är under första kvartalet 2019.

  Kontakt:
  Peter Malmén
  Finansdirektör, Willhem
  E-post: peter.malmén@willhem.se
  Tfn: 0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 96 hyresrätter som ska uppföras i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 229 Mkr och säljare är Wallenstam.

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem säljer fastigheter i Lysekil

  Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

  Som ett led i att effektivisera förvaltningen har Willhem ingått avtal om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Köpare är Akka Egendom.

  Fastigheterna som avyttras avser en bostadsportfölj med 226 centralt belägna hyreslägenheter, och en mindre andel lokaler, samt Centrumhuset vid Södra Hamnen i Lysekil. Centrumhuset innefattar kommersiella lokaler, med en uthyrningsbar yta om 6 439 kvadratmeter, samt 69 hyreslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan för hela portföljen är 32 208 kvadratmeter.

  — Vi säljer beståndet i Lysekil av effektiviseringsskäl och är glada att få lämna över till Akka Egendom, som har en hög ambition när det gäller förvaltning och service, säger Willhems vd Mikael Granath.

  Affären är villkorad av finansieringsförbehåll. Frånträde sker den 30 augusti 2017. 


  Kontakt:

  Mikael Granath  
  Vd, Willhem  
  mikael.granath@willhem.se
  0705 77 15 84

  Peter Malmén
  Finansdirektör, Willhem
  peter.malmen@willhem.se
  0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Som ett led i att effektivisera förvaltningen har Willhem ingått avtal om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Köpare är Akka Egendom.

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem växer i Helsingborg – förvärvar del av bestånd från Akelius

  Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:30 CEST

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom avtal om förvärv av 1 138 hyresbostäder i Helsingborg. Säljare är Akelius.

  Fastigheterna som förvärvas ingår i en större bostadsportfölj innehållande 2 299 lägenheter, där en del av portföljen förvärvas av Willhem och resterande del av Folksamgruppen. Willhems del i affären avser 34 fastigheter med 1 138 hyresbostäder och en total uthyrningsbar yta om 87 396 kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 862 miljoner kronor.

  Willhems bestånd i Helsingborg växer efter ingångna avtal till 2 131 bostäder, vilket är en fördubbling mot tidigare.

  – Generellt ser vi mycket positivt på att kunna växa i Helsingborg. Nyligen etablerade vi oss med ett eget kontor på orten och i och med det är grunden lagd för en fortsatt expansion, säger Willhems vd Mikael Granath. Vi är också glada över samarbetet med Folksamgruppen som innebär att vi delar affären mellan oss.

  Willhem tillträder som ägare till fastigheterna i september 2017. Affären är villkorad av bland annat godkännande av Konkurrensverket.


  Kontakt:

  Mikael Granath  
  Vd, Willhem  
  mikael.granath@willhem.se  
  0705 77 15 84

  Peter Malmén 
  Finansdirektör, Willhem
  peter.malmen@willhem.se
  0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom avtal om förvärv av 1 138 hyresbostäder i Helsingborg. Säljare är Akelius.

  Läs vidare »
  Qheaosfm0jfvl2lhfxaf

  Stor potential i outnyttjade ytor

  Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2017 15:00 CEST

  Genom att bygga om befintliga ytor som inte används optimalt i fastigheterna går det att skapa nya attraktiva bostäder. Under året har Willhem genomfört flera lyckade ombyggnationer som bland annat har lett till att ungdomar fått efterlängtade bostadskontrakt.

  Media no image

  Willhem och Framtidenkoncernen i fastighetsaffär

  Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 15:00 CEST

  För att skapa mer samlade förvaltningsområden planerar Willhem och Framtidenkoncernen en fastighetsaffär i Biskopsgården. Om affären blir verklighet innebär det att Willhem köper ett av Bostadsbolagets hus i Södra Biskopsgården och överlåter en solitär fastighet i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

  Willhem och Bostadsbolaget offentliggjorde redan i höstas sina planer på ett fastighetsbyte i Södra respektive Norra Biskopsgården. Fastigheten som Willhem planerar att lämna till Bostadsbolaget ligger vid Friskväderstorget och fastigheten som övertas av Willhem är belägen vid Blidvädersgatan. För att såväl Framtidenkoncernen som Willhem ska behålla storleken på sina fastighetsbestånd omfattar det planerade förvärvet nu även två av Poseidons fastigheter vid Bjurslätts Torg samt Gamla Björlandavägen, som Willhem kommer att ta över.

  Willhem är idag en av de största privata bostadsaktörerna i Biskopsgården och äger och förvaltar cirka 3600 lägenheter i Göteborgsområdet, varav cirka 2 100 i Södra Biskopsgården. Hisingen är ett utvecklingsområde och där ges nu möjlighet att växa ytterligare.

  – Vi ser mycket positivt på den här affären eftersom den gynnar vår verksamhet i Södra Biskopsgården, där vi nu får en koncentrerad och mer effektiv förvaltning, säger Willhems vd Mikael Granath. Samtidigt växer vi på Hisingen, vilket ligger helt i linje med vår strategi.

  Affären är villkorad av godkännande i Göteborgs kommunstyrelse och slutligen kommunfullmäktige. Överlåtelsen sker som tidigast november 2017. 

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  För att skapa mer samlade förvaltningsområden planerar Willhem och Framtidenkoncernen en fastighetsaffär i Biskopsgården. Om affären blir verklighet innebär det att Willhem köper ett av Bostadsbolagets hus i Södra Biskopsgården och överlåter en solitär fastighet i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

  Läs vidare »
  Paske8szdjeua573qxzy

  Willhem satsar på fler sommarjobb för unga

  Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2017 10:00 CEST

  För femte året i rad erbjuder Willhem ungdomar sommarjobb som mini-bovärdar. Projektet är en del i arbetet med att skapa social hållbarhet och riktar sig till ungdomar som vill få inblick i vad det innebär att jobba i fastighetsbranschen.

  Media no image

  Ett expansivt år med starkt rörelseresultat för Willhem

  Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 11:00 CEST

  Willhems årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av fortsatt expansion, stark värdetillväxt och utveckling av förvaltningsorganisationen. 

  Några viktiga händelser under 2016:

  • Koncernens intäkter uppgick till 1 546 Mkr (1 375), vilket innebär en ökning med 12 procent. Driftnettoökningen i jämförbart fastighetsbestånd var knappt 5 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 25 898 Mkr (18 203). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 566 Mkr, vilket motsvarar en värdeuppgång på 6,4 procent.
  • Som ett led i tillväxtstrategin förvärvades 4 302 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad. Vidare tecknades avtal om 352 nyproducerade lägenheter i Karlstad och Linköping, 1 763 lägenheter i Halmstad och Eskilstuna samt 178 nyproducerade hyresrätter under uppförande i Malmö.
  • Under året har två nya affärsområden tillkommit för nyproduktion respektive samhällsfastigheter. Två nyproduktionsprojekt har startats i egen regi med 66 lägenheter i Jönköping och 28 lägenheter i Borås.
  • Upplåningen ökade under året till 17 142 Mkr. Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.


  En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. 

  Läs hela Willhems årsredovisning här. 


  För ytterligare information, kontakta:

  Heidi Bladh 
  Ekonomidirektör, Willhem
  heidi.bladh@willhem.se 
  0709 22 36 67 

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhems årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av fortsatt expansion, stark värdetillväxt och utveckling av förvaltningsorganisationen.

  Läs vidare »
  Media no image

  Fortsatt betydande tillväxt och starkt resultat under första kvartalet 2017

  Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 09:00 CEST

  Delårsrapport januari – mars 2017:

  • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 29 840 Mkr (25 898).
  • Under första kvartalet tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
  • Intäkterna ökade till 474 Mkr (361), ökningen motsvarar 31 procent.
  • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
  • Driftnettot uppgick till 244 Mkr (173), en ökning med 41 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var drygt 7 procent.
  • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 303 Mkr (96), vilket motsvarar en värdeökning på 1,0 procent (0,5).
  • Rörelseresultatet uppgick till 529 Mkr (266).
  • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 23 Mkr (-83).
  • Resultat efter skatt uppgick till 370 Mkr (108).

  Kommentar från vd Mikael Granath:

  ”Resultatet för första kvartalet stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 7 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter. 2017 har startat positivt och vi ser fram emot fortsättningen.”

  För ytterligare information, kontakta:

  Heidi Bladh, Ekonomidirektör Willhem
  E-post: heidi.bladh@willhem.se
  Tfn: 0709 22 36 67

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Delårsrapport januari – mars 2017:

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • sjmadeleine.fkwettxkyfkterstnbcerom@cgyfwillhezqm.vokuse
  • 031 788 70 21
  • 0735 24 50 81

  Om Willhem

  Willhem

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Adress

  • Willhem
  • Vasagatan 45
  • 411 37 Göteborg

  Länkar