Nya hyresbostäder klara i Tullinge

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 08:00 CEST

Willhems projekt med små hyresbostäder i Riksten är nu färdigställt och inflyttning pågår.

Willhem förstärker med projektutvecklare tidiga skeden

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 15:00 CEST

Willhem förstärker nu organisationen inför kommande satsningar inom nyproduktion. Karin Telldén har rekryterats till tjänsten som projektutvecklare tidiga skeden.

Willhem säljer fastighet i Hammarö kommun

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 13:00 CEST

Willhem har ingått avtal om försäljning av en fastighet i Hammarö kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 114 Mkr. Köpare är Aktiebolaget Hammaröbostäder.

Affären omfattar en fastighet innehållande 95 hyreslägenheter samt cirka 4150 kvadratmeter lokaler, till största delen bestående av butiker och kontor. Fastigheten är belägen i Skoghall på Hammarö.

− Vi har valt att sälja den här fastigheten för att den ligger skild från vårt övriga bestånd i Karlstad och därför inte är effektiv ur ett förvaltningshänseende, säger Willhems vd Mikael Granath.

Frånträde beräknas ske den 1 oktober 2018. Newsec har varit Willhems rådgivare i affären.


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem har ingått avtal om försäljning av en fastighet i Hammarö kommun till ett överenskommet fastighetsvärde om 114 Mkr. Köpare är Aktiebolaget Hammaröbostäder.

Läs vidare »

Ungdomar gör fint på Andersberg i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 07:00 CEST

VÄXA på Andersberg är ett nytt projekt i Halmstad som erbjuder ungdomar mellan 13-15 år enklare sommarjobb. Willhem och HFAB står bakom initiativet och hoppas att ungdomarna ska tycka det är kul att jobba i fastighetsbranschen − och även förstå arbetet bakom att hålla det snyggt i området.

Willhem tecknar bredbandsavtal för 4500 lägenheter

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 08:00 CEST

I och med ett nytt ramavtal för bredbandstjänster får Willhems hyresgäster i Stockholm, Botkyrka och Linköping en ökad valfrihet av digitala tjänster och framtidssäkra nät.

Willhem har tecknat ett ramavtal med Com Hem/iTUX för leverans av bredbandstjänster. Avtalet berör Willhems fastigheter i Stockholm, Botkyrka och Linköping och omfattar drygt 4500 hyreslägenheter och lokaler.

Det nya avtalet ger hyresgästerna hos Willhem möjlighet till snabbare bredbandstjänster, då hastigheten i näten uppgraderas till 1 Gbit per sekund. Ytterligare en fördel är att hyresgästerna fritt kan välja bland fler tjänsteleverantörer i iTUX öppna bredbandsnät. I övrigt fungerar TV-utbudet som tidigare via Koax-näten som Com Hem hanterar.

– Med det nya avtalet får våra boende en mycket stor valfrihet vid val av tv och bredbandsleverantör i ett stabilt och framtidssäkrat bredbandsnät, säger Peter Lundstedt, fastighetsdirektör hos Willhem. Att vi dessutom behåller Koax-näten gör att hyresgästerna fritt kan välja hur de vill titta på TV. Näten har även kapacitet för att fungera med våra digitala tjänster, som till exempel digital tvättstugebokning, lås- och passersystem samt övrig smart teknik i husen.

För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Lundstedt
Fastighetsdirektör, Willhem
E-post: peter.lundstedt@willhem.se
Tfn: 0721 83 84 84

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

I och med ett nytt ramavtal för bredbandstjänster får Willhems hyresgäster i Stockholm, Botkyrka och Linköping en ökad valfrihet av digitala tjänster och framtidssäkra nät.

Läs vidare »

Årsstämma Willhem AB (publ)

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 10:00 CEST

Vid årsstämman den 25 april 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. Den föreslagna utdelningen beslutades och uppgick till 0,50 kr per aktie.

Nuvarande styrelse omvaldes. Willhems styrelse består av: ordförande Per-Håkan Westin samt ledamöterna Lena Larsson Daag, Johan Magnusson, Siv Malmgren och Simon de Chateau.

För ytterligare information, kontakta:
Per-Håkan Westin
Styrelseordförande Willhem
ph.westin@realmanagement.se
0709 68 15 10

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Vid årsstämman den 25 april 2018 fastställdes årsredovisningen för 2017. Den föreslagna utdelningen beslutades och uppgick till 0,50 kr per aktie.

Läs vidare »

Fortsatt stark tillväxt för Willhem under 2017

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2018 08:00 CEST

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling, ökad kundnöjdhet och fortsatt expansion.

Några viktiga händelser under 2017:

 • Koncernens intäkter uppgick till 2 031 Mkr (1 546), vilket innebär en ökning med 31 procent. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 33 397 Mkr (25 898). Den orealiserade värdeutvecklingen uppgick till 1 894 Mkr, vilket motsvarar 5,9 procent. Driftnettot uppgick till 1 191 Mkr (880), en ökning med 35 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 5,3 procent.
 • Totalt 1 945 lägenheter tillträddes i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. I ytterligare en affär förvärvades 1 138 lägenheter i Helsingborg. I Malmö och Helsingborg har också nyproduktionsprojekt förvärvats innehållande 96 respektive 90 hyreslägenheter.
 • Arbetet med ständiga förbättringar av servicen till hyresgästerna resulterade i en höjning av serviceindex, från 74 till 77 procentenheter, vilket är ett resultat av ett målmedvetet förbättringsarbete.
 • Certifikat- och obligationsprogrammen utökades för att kunna öka andelen upplåning på kapitalmarknaden som ett alternativ till banklån. Obligationsprogrammet kompletterades även för att möjliggöra emissioner i norska kronor. Willhem bibehåller under året det utmärkta ratingbetyget A- från Standard & Poor´s.

En tryckt version av årsredovisningen kommer inom kort att finnas tillgänglig och går att beställa via info@willhem.se eller på telefon: 031-788 70 00. Läs hela Willhems årsredovisning här.


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709 22 36 67 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2017 finns nu tillgänglig i digital form på willhem.se. I årsredovisningen summeras ett år som präglats av en stark resultatutveckling, ökad kundnöjdhet och fortsatt expansion.

Läs vidare »

Willhem prisas för sitt servicearbete

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 09:00 CEST

Delårsrapport januari – mars 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 33 323 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 370 Mkr (303), vilket motsvarar en värdeökning på 1,1 procent (1,0). Realiserad värdeförändring uppgick till 5 Mkr (-).
 • Intäkterna ökade till 536 Mkr (474), ökningen motsvarar 13 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,7).
 • Driftnettot uppgick till 269 Mkr (244), en ökning med 10 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var en procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 625 Mkr (529).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 84 Mkr (23).
 • Resultat efter skatt uppgick till 470 Mkr (370).
 • Willhem har under perioden tecknat avtal om förvärv av två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr. Tillträde är beräknat till maj.
 • Under perioden har 722 lägenheter samt del av en fastighet i Malmö avyttrats till ett fastighetsvärde om totalt 800 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 10 procent. I mars ingick vi avtal om att förvärva 154 lägenheter i Helsingborg samtidigt som vi frånträdde 722 lägenheter i Malmö. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under kvartalet, samtidigt som vi totalt har 874 lägenheter i produktion inklusive projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”

För ytterligare information, kontakta:
Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari – mars 2018:

Läs vidare »

Willhem rekryterar finansekonom

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 09:00 CEST

Willhem förstärker nu finansavdelningen med en finansekonom. Ann-Sofi Salomon har rekryterats till rollen och kommer närmast från Eskilstuna kommun.

Willhem förvärvar ytterligare fastigheter i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 13:30 CEST

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 154 hyresbostäder i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 170 Mkr och säljare är Radioplans Fastighets AB.

Affären innefattar två fastigheter med 154 hyresbostäder samt en mindre andel lokaler belägna i södra Helsingborg. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan är 10 487 kvadratmeter.

Eftersom Willhem under 2017 förvärvat ett större fastighetsbestånd i Helsingborg passar affären väl in i den befintliga strukturen.

− Vi har hela tiden haft ambitionen att växa i Helsingborg och etablerade oss nyligen med ett eget kontor på orten. Därför känns det väldigt roligt att kunna genomföra den här affären, kommenterar Willhems vd Mikael Granath.

Tillträde beräknas ske den 4 maj 2018. 

Kontakt:
Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 154 hyresbostäder i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 170 Mkr och säljare är Radioplans Fastighets AB.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • uwhxmakvcheezndekhyllemephine.weufqzttzferngstoqncqirom@bmwibvllheqkjhinzim.se
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar