Mmx6927mhgpvuvmj7v0o

Willhem kan vinna pris för sin service

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 14:00 CET

Willhem har nominerats till fastighetsbranschens prestigefyllda pris Kundkristallen. Priset delas ut till Sveriges bästa hyresvärdar och Willhem är nominerad som ett av företagen som gjort största förbättringen av sin service under 2017.

Eu0v2dwmtqyop3b7auhu

Willhem skapar nya hyreslägenheter vid Väderlekstorget i Biskopsgården

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2018 10:00 CET

​Willhem har nu påbörjat konvertering av lokaler till bostäder vid Väderlekstorget i Biskopsgården. Lagom till sommaren 2018 ska 23 nya hyreslägenheter stå klara för inflyttning.

Yt5p3a1wttwqkkhn9l2j

Willhem stöttar Barncancerfonden och Nattvandrarna

Nyheter   •   Dec 19, 2017 16:37 CET

​Istället för att skicka traditionella julkort, har vi på Willhem i år valt att skänka en julgåva till två olika organisationer, Barncancerfonden och Nattvandrarna. Båda gör stor nytta inom sina verksamheter och bidrar på olika sätt till ett bättre liv för barn och ungdomar.

Media no image

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 15:00 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av ytterligare 90 hyresrätter som ska uppföras i Elinegård i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 179 Mkr och säljare är Bonava AB.

Affären innefattar två fastigheter med 90 hyresbostäder i storlekarna 1-4 rum och kök. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan är 4714 kvadratmeter och inkluderar även 46 garageplatser samt 6 parkeringsplatser.

Projektet färdigställs under kvartal 4, 2019. Willhem kommer att ta över projekten och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda. Eftersom Willhem tidigare har förvärvat ett liknande nyproduktionsprojekt i Elinegård passar den här affären väl in i strukturen.

– Vi är glada över att förvärva nyproduktion i ett av Malmös mest attraktiva områden. Förvärvet ligger helt i linje med vår strategi att se över vår struktur och gärna investera i nyproduktion, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se 
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av ytterligare 90 hyresrätter som ska uppföras i Elinegård i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 179 Mkr och säljare är Bonava AB.

Läs vidare »
Media no image

Willhem säljer bostadsfastigheter i Malmö

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 13:15 CET

Willhem har ingått avtal om försäljning av fyra bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 795 Mkr. Köpare är Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon.

Affären omfattar ett bostadsbestånd med fyra fastigheter innehållande 722 hyreslägenheter samt en mindre andel kommersiella lokaler. Fastigheterna är belägna på Lindängen i Malmö.

− Som bolag har vi haft en hög expansionstakt de senaste åren. Nu är det naturligt att se över vårt fastighetsinnehav och värdera strukturen, både utifrån att vi ökar investeringstakten i våra hus och att vi ökar andelen nyproduktion generellt. Under de år vi ägt fastigheterna har vi gjort stora investeringar i förbättringsåtgärder, och nu är vi glada att få lämna över stafettpinnen till nya ägare som vi hoppas kommer att fortsätta det arbetet, säger Mikael Granath, vd på Willhem.

Frånträde beräknas ske den 1 mars 2018.


Kontakt:


Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Madeleine Wetterström
Kommunikationschef, Willhem
E-post: madeleine.wetterstrom@willhem.se
Tfn: 0735 24 50 81

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem har ingått avtal om försäljning av fyra bostadsfastigheter i Malmö till ett överenskommet fastighetsvärde om 795 Mkr. Köpare är Victoria Park AB och Fastighets AB Trianon.

Läs vidare »
I2oavzesftmppglegdny

Willhem rekryterar Annika Eriksson som HR-chef

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2017 15:00 CET

Annika Eriksson har rekryterats till rollen som ny HR-chef hos Willhem och tar därmed plats i bolagets ledningsgrupp.

Media no image

Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:00 CET

Willhems delårsrapport för januari – september 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
 • Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
 • Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 6 procent, vilket visar på en förbättrad effektivitet. Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 3 000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt. Dessutom utvärderar vi möjligheterna att investera i samhällsfastigheter”.


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport för januari – september 2017:

Läs vidare »
Media no image

Willhem tillträder 179 lägenheter på Hisingen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Fastigheterna, som övertas från dotterbolag i Framtidenkoncernen, ligger vid Blidvädersgatan i Södra Biskopsgården samt vid Bjurslätts Torg respektive Gamla Björlandavägen. Samtliga adresser ligger inom Willhems nuvarande förvaltningsområde. Willhem lämnar i sin tur en solitär fastighet vid Friskväderstorget i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

Eftersom Willhem redan idag äger fastigheter vid Blidvädersgatan blir beståndet nu mer komplett i Södra Biskopsgården, parallellt med att beståndet på Hisingen växer även utanför Biskopsgården.

− Det är väldigt positivt att vi både kan växa på Hisingen och samtidigt få en mer samlad förvaltningsenhet vid Blidvädersgatorna. Det ger oss möjligheter att arbeta bättre med hela området och effektivisera vår service, säger Eva Håård, fastighetschef hos Willhem i Göteborg. 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Läs vidare »
E0a8zu3f6utknunxv05f

Solceller i Västerås ger smart energi

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:00 CEST

​Willhem fortsätter sin satsning på solceller. På fastigheten Lugnet 2 i Hammarby, Västerås, sitter nu solcellsmoduler fördelade på fem hus som ska producera hållbar el.

Idweo2aqkt5tozetfrat

Willhem byggstartar nya studentlägenheter i Riksten

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 15:00 CEST

I Riksten, strax söder om Tullinge, påbörjar Willhem nu byggnationen av 37 studentlägenheter i hyresrättsform. Lagom till sommaren 2018 ska de första studenterna kunna flytta in.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • madeleine.wetterstrom@willhem.se
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar