Media no image

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Malmö

Pressmeddelanden   •   Nov 25, 2016 13:20 CET

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 178 hyresrätter som ska uppföras i Hyllie och Elinegård i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 391 MSEK och säljare är Bonava AB.

Affären innefattar 77 hyresbostäder och en större kommersiell lokal i Elinegård samt 101 hyresbostäder i Hyllie. Den sammanlagda uthyrningsbara ytan i båda projekten är cirka 11 700 kvadratmeter. Samtliga byggnader kommer att vara miljöklassificerade enligt Svanen.

Byggstart är planerad till första kvartalet 2017. Willhem kommer att ta över projekten och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda.

– Vi är glada över att förvärva nyproduktion i två av Malmös mest attraktiva områden. På det sättet stärker vi vår position i Malmö och breddar vårt erbjudande till marknaden ytterligare, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 178 hyresrätter som ska uppföras i Hyllie och Elinegård i Malmö. Överenskommet fastighetsvärde är cirka 391 MSEK och säljare är Bonava AB.

Läs vidare »
Pajqnezskedb77ni0m8t

Willhem byggstartar nya hyresrätter i Borås

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2016 14:00 CET

Spaden har nu satts i marken för produktionen av 28 nya hyreslägenheter i Alideberg, Borås. ”Vi vill bidra till att det byggs fler bostäder och det här projektet är ett viktigt steg i den riktningen”, säger Willhems VD, Mikael Granath.

Media no image

Kraftig expansion och fortsatt starkt rörelseresultat

Pressmeddelanden   •   Nov 17, 2016 08:00 CET

Delårsrapport januari - september 2016:

 • Willhem tillträdde den 30 september 4 302 lägenheter i Göteborgsområdet, Borås, Skövde, Trollhättan och Karlstad, till ett fastighetsvärde om 5 000 Mkr. Avtal har tecknats om att förvärva 352 nyproducerade hyresrätter i Karlstad och Linköping, till ett fastighetsvärde om 595 Mkr, med tillträden successivt under 2016-2017. Efter perioden, i oktober har avtal tecknats om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna till ett fastighetsvärde om 2,8 mdr, med planerat tillträde till 1 mars 2017. Förvärven påverkar inte periodens resultat i någon större omfattning.
 • Intäkterna ökade till 1 092 Mkr (1 015), ökningen motsvarar 8 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99,6 procent (99,6) och som helhet till 98,8 procent (98,5).
 • Driftnettot uppgick till 636 Mkr (577), en ökning med 10 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var drygt 5 procent.
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 034 Mkr (253), vilket motsvarar en värdeökning på 4,3 procent (1,6). Realiserad värdeförändring uppgick till 9 Mkr (37).
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 638 Mkr (829).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till -143 Mkr (14).
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 036 Mkr (538).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 24 845 Mkr (18 203).
   

Kommentar från vd Mikael Granath:

”Perioden utmärks av en kraftig expansion till följd av större fastighetsaffärer. I maj tecknades avtal avseende nyproducerade fastigheter i Karlstad och Linköping. Den 30 september tillträdde vi 4 302 lägenheter belägna i västra Sverige. I oktober tecknade vi avtal om ytterligare förvärv av 1 763 lägenheter i Halmstad och Eskilstuna. I oktober tog vi också det första spadtaget för vår nyproduktion av 66 lägenheter i Jönköping. Planering pågår för ytterligare nyproduktion med målet att nå en produktionstakt om 250 lägenheter per år. Utöver det planerar vi att nästa år genomföra cirka 1 000 Willhemlyft, som innebär att vi renoverar lägenheter under tiden mellan utflyttande och inflyttande hyresgäst. ” 


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
E-post: heidi.bladh@willhem.se
Tfn: 0709 22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Delårsrapport januari - september 2016:

Läs vidare »
Media no image

​Willhem AB emitterar 1 250 Mkr under sitt MTN-program

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2016 08:00 CET

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 250 Mkr under sitt MTN-program, med emissionsdag tisdag 1 november. Obligationen är femårig och uppdelad i två trancher, där en del om 1 000 Mkr är rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 0,98 procent samt en del om 250 Mkr med fast ränta om 0,93 procent.

Obligationen är icke säkerställd och kommer att noteras på Nasdaq OMX.


Villkor:

VolymTypLöptidRänta
1 000 Mkr    FRN     5 år         3M Stibor + 0,98%    
250 MkrFIX5 år0,93%


Danske Bank agerade emissionsinstitut för emissionen. Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s.


Kontakt:
Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705-68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem AB (publ) har genomfört en obligationsemission om 1 250 Mkr under sitt MTN-program, med emissionsdag tisdag 1 november. Obligationen är femårig och uppdelad i två trancher, där en del om 1 000 Mkr är rörlig med en ränta om Stibor 3M plus en marginal om 0,98 procent samt en del om 250 Mkr med fast ränta om 0,93 procent.

Läs vidare »
Nk18tgie8dtkbzkqzcs6

Willhem tog första spadtaget för nya hyresrätter i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2016 16:50 CEST

Den 25 oktober togs det första spadtaget för nyproduktion av 66 lägenheter på Dalvik, Jönköping. Vid spadtaget närvarade bland annat kommunalråd Carin Berggren samt Willhems VD Mikael Granath.

Fgiiebdrxp7kghcekcyc

Willhem och Holgers i unikt samarbete för en effektiv och hållbar byggprocess

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2016 09:00 CEST

Willhem har ingått ett långsiktigt samarbete med Holgers Stugmaterial gällande materialleveranser och containerlogistik för bolagets utvecklingskoncept Willhemlyftet. Med det nya avtalet effektiviseras produktionen, i linje med bolagets strategi för hållbar fastighetsutveckling.

Media no image

Willhem förvärvar i Halmstad och Eskilstuna

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 11:00 CEST

Willhem har ingått avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna. I och med affären växer Willhem i attraktiva Mälardalen och blir den största privata bostadsaktören i Halmstad. Säljare är Akelius.

Expansionen sker genom avtal om förvärv av 31 fastigheter med totalt 1 763 hyreslägenheter till ett överenskommet fastighetsvärde om 2,8 miljarder kronor. Fastigheterna i Halmstad är centralt belägna och innehåller 1 160 lägenheter och ett pågående projekt där 72 nya lägenheter uppförs. Beståndet i Eskilstuna innefattar 603 lägenheter, även dessa med centralt läge. Den totala befintliga uthyrningsbara arean är 119 100 kvadratmeter.

Affären är ännu ett steg i Willhems tillväxtstrategi, att växa på de orter där företaget finns etablerat i dag och samtidigt komma in på nya marknader.

– Det är roligt att vi nu växer så kraftigt i Mälardalen. Här ser vi synergieffekter med vår verksamhet i Västerås som tillsammans med Eskilstuna kommer att utgöra ett förvaltningsområde, säger Willhems vd Mikael Granath. I Halmstad dubblerar vi i princip fastighetsbeståndet. Som nästa steg hoppas vi få igång vår nyproduktion både i Halmstad och Västerås.

I och med affären övergår även Akelius personal i Halmstad och Eskilstuna till Willhem. Förvärvet är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning.Tillträde är planerat till den 1/3 2017. 

Kontakt:
Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se 
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem har ingått avtal om förvärv av totalt 1 763 hyreslägenheter i Halmstad och Eskilstuna. I och med affären växer Willhem i attraktiva Mälardalen och blir den största privata bostadsaktören i Halmstad. Säljare är Akelius.

Läs vidare »
Fycfxv1jal6znkcnh3t3

Willhem expanderar och utvecklar organisationen

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2016 08:00 CEST

Till följd av ett antal större fastighetsförvärv det senaste året organiserar Willhem om förvaltningsorganisationen från två till tre regioner. Verksamheten förstärks med tre regionchefer, parallellt med att etablering sker på två nya orter i västra Sverige; Skövde och Trollhättan.

Media no image

Förändring i Willhems styrelse

Pressmeddelanden   •   Sep 09, 2016 08:00 CEST

Willhem AB (publ) meddelar att Sophia Mattsson-Linnala har lämnat bolagets styrelse.

Sophia Mattsson-Linnala har utsetts till att bli VD för Rikshem och lämnar därför Willhems styrelse där hon varit ledamot sedan april 2016. Sophia är för närvarande VD på Huge Fastigheter AB.

Willhems styrelse består nu av: Per-Håkan Westin (ordförande), Lena Larsson Daag (ledamot), Johan Magnusson (ledamot), Siv Malmgren (ledamot) och Simon de Chateau (ledamot).

För ytterligare information, kontakta:

Per-Håkan Westin
Styrelseordförande Willhem
E-post: ph.westin@realmanagement.se 
Tfn: 0709 68 15 10

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem AB (publ) meddelar att Sophia Mattsson-Linnala har lämnat bolagets styrelse.

Läs vidare »
Media no image

Willhem satsar på egen förvaltning i Helsingborg

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2016 08:00 CEST

Willhem står nu i startgroparna för att etablera en egen förvaltningsorganisation i Helsingborg, som ett resultat av de större fastighetsaffärer som genomförts på orten.

Under 2015 och 2016 har Willhem etablerat sig som en ny bostadsaktör i Helsingborg och successivt utökat sitt fastighetsbestånd. Nu har en volym nåtts om närmare 1000 lägenheter, vilket motiverar en långsiktig etablering lokalt med uthyrning och förvaltning i egen regi. I april 2017 planerar Willhem att öppna upp ett områdeskontor med egen personal som kommer att sköta fastighetsförvaltning och ge service till Willhems hyresgäster.

– Vi har sedan tidigare identifierat Helsingborg som en ort där vi gärna vill växa. Nu tar vi nästa steg och bygger upp en egen lokal organisation från grunden. Det gör vi för att komma närmare våra kunder och kunna ge en ännu bättre service. Att vi dessutom blir en ny arbetsgivare i Helsingborg känns väldigt roligt, säger Willhems vd Mikael Granath.

Rekrytering av nya medarbetare har påbörjats och fortsätter under hösten och våren 2017. De tjänster som är aktuella är fastighetschef, förvaltningsassistenter och bovärdar. Samtliga tjänster annonseras på willhem.se.


Kontakt:
Madeleine Wetterström
Kommunikationschef Willhem
Tel: 0735-245081
E-post: madeleine.wetterstrom@willhem.se


Fakta Willhem Helsingborg:

I Helsingborg äger och förvaltar Willhem efter ingångna avtal cirka 920 hyreslägenheter i bland annat Ödåkra, Hasslarp, Åstorp, Påarp, Söder/Högaborg och i centrum. Willhems totala fastighetsbestånd i Sverige innefattar cirka 23 000 hyreslägenheter fördelat på tolv tillväxtorter. 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem står nu i startgroparna för att etablera en egen förvaltningsorganisation i Helsingborg, som ett resultat av de större fastighetsaffärer som genomförts på orten

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • rbpptjmadeleine.wetterstrom@willjrhem.se
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar