Media no image

Stark resultatutveckling och tillväxt under 2017

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 09:00 CET

Willhems delårsrapport för januari – september 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 32 803 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 1 635 Mkr (1 034), vilket motsvarar en värdeökning på 5,1 procent (4,3). Av den orealiserade värdeförändringen avser 834 Mkr en justering till följd av förändrad redovisning av förvaltningsfastigheternas värde i koncernens rapport över finansiell ställning. Orealiserad värdeförändring exklusive justeringen uppgick till 801 Mkr och motsvara en värdeökning på 2,5 procent. Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 1 500 Mkr (1 092), ökningen motsvarar 37 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder var fortsatt hög och uppgick till 99,6 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,7 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 900 Mkr (636), en ökning med 42 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var cirka 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 483 Mkr (1 638).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 95 Mkr (-143).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 830 Mkr (1 036).
 • Under perioden har Willhem förvärvat totalt 3 085 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett totalt fastighetsvärde om 5 197 Mkr.
 • Avtal har tecknats om fastighetsbyte med Framtidenkoncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av ytterligare nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 295 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 6 procent, vilket visar på en förbättrad effektivitet. Fastighetsbeståndet har ökat med cirka 3 000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt. Dessutom utvärderar vi möjligheterna att investera i samhällsfastigheter”.


För ytterligare information, kontakta:

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport för januari – september 2017:

Läs vidare »
Media no image

Willhem tillträder 179 lägenheter på Hisingen i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2017 09:00 CET

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Fastigheterna, som övertas från dotterbolag i Framtidenkoncernen, ligger vid Blidvädersgatan i Södra Biskopsgården samt vid Bjurslätts Torg respektive Gamla Björlandavägen. Samtliga adresser ligger inom Willhems nuvarande förvaltningsområde. Willhem lämnar i sin tur en solitär fastighet vid Friskväderstorget i Norra Biskopsgården till Bostadsbolaget.

Eftersom Willhem redan idag äger fastigheter vid Blidvädersgatan blir beståndet nu mer komplett i Södra Biskopsgården, parallellt med att beståndet på Hisingen växer även utanför Biskopsgården.

− Det är väldigt positivt att vi både kan växa på Hisingen och samtidigt få en mer samlad förvaltningsenhet vid Blidvädersgatorna. Det ger oss möjligheter att arbeta bättre med hela området och effektivisera vår service, säger Eva Håård, fastighetschef hos Willhem i Göteborg. 

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem tillträder idag tre fastigheter på Hisingen i Göteborg. Det innebär ett tillskott med 179 lägenheter i den västra regionen och möjlighet till en mer samlad förvaltning.

Läs vidare »
E0a8zu3f6utknunxv05f

Solceller i Västerås ger smart energi

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2017 14:00 CEST

​Willhem fortsätter sin satsning på solceller. På fastigheten Lugnet 2 i Hammarby, Västerås, sitter nu solcellsmoduler fördelade på fem hus som ska producera hållbar el.

Idweo2aqkt5tozetfrat

Willhem byggstartar nya studentlägenheter i Riksten

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 15:00 CEST

I Riksten, strax söder om Tullinge, påbörjar Willhem nu byggnationen av 37 studentlägenheter i hyresrättsform. Lagom till sommaren 2018 ska de första studenterna kunna flytta in.

Media no image

Willhem rekryterar Anna Öhrn som transaktionsansvarig

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 14:00 CEST

Willhem förstärker nu finansavdelningen med en transaktionsansvarig. Anna Öhrn har rekryterats till rollen och kommer närmast från CBRE.

Anna Öhrn har en masterexamen inom fastighetsutveckling och finansiella tjänster från KTH och kommer närmast från CBRE där hon arbetat med transaktionsrådgivning under de senaste två åren. Utöver sin bakgrund med transaktionsrådgivning har hon även arbetat med värdering och analys på samma bolag under tre års tid.

Att Willhem nu förstärker på transaktionssidan är bland annat ett led i bolagets strategi att växa genom förvärv inom segmentet samhällsfastigheter.

Anna Öhrn tillträdde tjänsten den 2 oktober.

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem förstärker nu finansavdelningen med en transaktionsansvarig. Anna Öhrn har rekryterats till rollen och kommer närmast från CBRE.

Läs vidare »
Uh4kmkojcxdkjmnsz68q

Willhem tog första spadtaget för nya hyresrätter i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 15:15 CEST

Media no image

Betydande tillväxt och starkt resultat första halvåret 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 14:00 CEST

Willhems delårsrapport januari – juni 2017:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 30 402 Mkr (25 898).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 643 Mkr (331), vilket motsvarar en värdeökning på 2,2 procent (1,8). Realiserad värdeförändring uppgick till 1 Mkr (9).
 • Intäkterna ökade till 983 Mkr (725), ökningen motsvarar 36 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet till 98,8 procent (98,9).
 • Driftnettot uppgick till 561 Mkr (400), en ökning med 40 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var cirka 5 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 169 Mkr (711).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 87 Mkr (-143).
 • Resultat efter skatt uppgick till 860 Mkr (364).
 • Under perioden tillträdde Willhem 1 945 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg, till ett fastighetsvärde om 3 319 Mkr.
 • Under perioden har avtal tecknats om förvärv av 1 138 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 1 862 Mkr. Fastigheterna ingick i ett större bestånd där en del förvärvades av Willhem. Vidare tecknades avtal om ett fastighetsbyte med Framtiden-koncernen i Göteborg. Avtal har också tecknats om förvärv av nyproduktion i Helsingborg omfattande 96 lägenheter till ett fastighetsvärde om 229 Mkr.
 • Som ett led i att effektivisera förvaltningen har avtal tecknats om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil med 226 lägenheter samt en andel kommersiella lokaler.


  Kommentar från vd Mikael Granath:

 • ”Resultatet för första halvåret stärktes jämfört med tidigare år. I jämförbart bestånd ökade driftnettot med cirka 5 procent. Under perioden har vi tillträtt cirka 2000 lägenheter i Eskilstuna, Halmstad och Helsingborg parallellt med ökad aktivitet inom nyproduktion, som både omfattar förvärvade projekt och projekt som genomförs i egen regi. Vi har för avsikt att framöver prioritera utvecklingen av projekt i egen regi. Därutöver ligger vårt primära investeringsfokus inom segmentet samhällsfastigheter."


  För ytterligare information, kontakta:

  Heidi Bladh
  Ekonomidirektör, Willhem
  heidi.bladh@willhem.se
  0709 22 36 67

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhems delårsrapport januari – juni 2017:

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem förvärvar ytterligare nyproduktion i Helsingborg

  Pressmeddelanden   •   Jun 30, 2017 13:00 CEST

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 96 hyresrätter som ska uppföras i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 229 Mkr och säljare är Wallenstam.

  Det ingångna avtalet är en följd av tidigare affärer mellan Willhem och Wallenstam genomförda under 2015. Willhem förvärvade då en större portfölj med befintliga fastigheter samt fastigheter under produktion i Helsingborg. Det ingångna avtalet avser en fastighet i Pålsjö med fastighetsbeteckning Helsingborg Mässhaken 2, som kommer att uppföras under 2017/2018.

  Willhem kommer att ta över projektet och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda. Tillträde är under första kvartalet 2019.

  Kontakt:
  Peter Malmén
  Finansdirektör, Willhem
  E-post: peter.malmén@willhem.se
  Tfn: 0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom förvärv av 96 hyresrätter som ska uppföras i Helsingborg. Överenskommet fastighetsvärde är 229 Mkr och säljare är Wallenstam.

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem säljer fastigheter i Lysekil

  Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 07:30 CEST

  Som ett led i att effektivisera förvaltningen har Willhem ingått avtal om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Köpare är Akka Egendom.

  Fastigheterna som avyttras avser en bostadsportfölj med 226 centralt belägna hyreslägenheter, och en mindre andel lokaler, samt Centrumhuset vid Södra Hamnen i Lysekil. Centrumhuset innefattar kommersiella lokaler, med en uthyrningsbar yta om 6 439 kvadratmeter, samt 69 hyreslägenheter. Den totala uthyrningsbara ytan för hela portföljen är 32 208 kvadratmeter.

  — Vi säljer beståndet i Lysekil av effektiviseringsskäl och är glada att få lämna över till Akka Egendom, som har en hög ambition när det gäller förvaltning och service, säger Willhems vd Mikael Granath.

  Affären är villkorad av finansieringsförbehåll. Frånträde sker den 30 augusti 2017. 


  Kontakt:

  Mikael Granath  
  Vd, Willhem  
  mikael.granath@willhem.se
  0705 77 15 84

  Peter Malmén
  Finansdirektör, Willhem
  peter.malmen@willhem.se
  0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Som ett led i att effektivisera förvaltningen har Willhem ingått avtal om försäljning av ett fastighetsbestånd i Lysekil omfattande bostäder och kommersiella lokaler. Köpare är Akka Egendom.

  Läs vidare »
  Media no image

  Willhem växer i Helsingborg – förvärvar del av bestånd från Akelius

  Pressmeddelanden   •   Jun 16, 2017 07:30 CEST

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom avtal om förvärv av 1 138 hyresbostäder i Helsingborg. Säljare är Akelius.

  Fastigheterna som förvärvas ingår i en större bostadsportfölj innehållande 2 299 lägenheter, där en del av portföljen förvärvas av Willhem och resterande del av Folksamgruppen. Willhems del i affären avser 34 fastigheter med 1 138 hyresbostäder och en total uthyrningsbar yta om 87 396 kvadratmeter. Överenskommet fastighetsvärde är 1 862 miljoner kronor.

  Willhems bestånd i Helsingborg växer efter ingångna avtal till 2 131 bostäder, vilket är en fördubbling mot tidigare.

  – Generellt ser vi mycket positivt på att kunna växa i Helsingborg. Nyligen etablerade vi oss med ett eget kontor på orten och i och med det är grunden lagd för en fortsatt expansion, säger Willhems vd Mikael Granath. Vi är också glada över samarbetet med Folksamgruppen som innebär att vi delar affären mellan oss.

  Willhem tillträder som ägare till fastigheterna i september 2017. Affären är villkorad av bland annat godkännande av Konkurrensverket.


  Kontakt:

  Mikael Granath  
  Vd, Willhem  
  mikael.granath@willhem.se  
  0705 77 15 84

  Peter Malmén 
  Finansdirektör, Willhem
  peter.malmen@willhem.se
  0705 68 31 83

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Willhem utökar sitt fastighetsbestånd genom avtal om förvärv av 1 138 hyresbostäder i Helsingborg. Säljare är Akelius.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikations- och marknadschef
  • vjmaykdegtwxleine.rkwetvtterqvrhstrobewipzm@pewifhlldvhedyvem.uxse
  • 031 788 70 21
  • 0735 24 50 81

  Om Willhem

  Willhem

  Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

  Adress

  • Willhem
  • Vasagatan 45
  • 411 37 Göteborg

  Länkar