Willhem förvärvar nyproducerade lägenheter i Täby

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 16:00 CEST

Willhem utökar nu sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet ytterligare genom förvärv av 176 nyproducerade lägenheter som kommer uppföras i Täby Park. Överenskommet fastighetsvärde är 473 Mkr och säljare är SSM Holding AB.

Willhem säljer bostadsfastighet i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 15:00 CEST

Willhem har ingått avtal om försäljning av en bostadsfastighet i Karlstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 15,6 Mkr. Köpare är Albèr Fastigheter.

Affären omfattar en fastighet, Höder 5, innehållande 17 hyreslägenheter samt en lokal, med en total uthyrningsbar area om 1463 kvadratmeter. Fastigheten är belägen i stadsdelen Herrhagen.

Frånträde beräknas ske den 3 december 2018. Newsec har varit Willhems rådgivare i affären.


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

​Willhem har ingått avtal om försäljning av en bostadsfastighet i Karlstad till ett överenskommet fastighetsvärde om 15,6 Mkr. Köpare är Albèr Fastigheter.

Läs vidare »

Willhem förvärvar nyproduktionsprojekt i Sundbyberg

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet genom förvärv av 66 hyresrätter som ska uppföras i Ursvik, Sundbyberg. Överenskommet fastighetsvärde är 190 MSEK och säljare är Bonava Sverige AB.

Affären innefattar två punkthus innehållande 66 hyresbostäder med tillhörande parkeringsplatser. Projektet har en uthyrningsbar yta om 4 278 kvadratmeter. Byggnaderna är under uppförande och kommer att miljöklassificeras enligt Svanen.

Willhem kommer att ta över projekten och förvaltningen efter det att bostäderna är färdigställda, vilket beräknas ske under juni respektive augusti 2019.

– Vi är nöjda med att kunna stärka vår position i Stockholm ytterligare och bredda vårt erbjudande med fler nyproducerade bostäder. Projektet kompletterar vårt befintliga bestånd på ett mycket bra sätt, kommenterar Mikael Granath, vd på Willhem.


Kontakt:

Mikael Granath 
Vd, Willhem
E-post: mikael.granath@willhem.se
Tfn: 0705 77 15 84

Peter Malmén 
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem utökar sitt fastighetsbestånd i Stockholmsområdet genom förvärv av 66 hyresrätter som ska uppföras i Ursvik, Sundbyberg. Överenskommet fastighetsvärde är 190 MSEK och säljare är Bonava Sverige AB.

Läs vidare »

Willhem rekryterar Compliance Manager

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 08:00 CEST

Willhem förstärker nu organisationen med en ny tjänst som Compliance Manager. Azin Taheri har rekryterats till rollen och kommer närmast från fastighetsförvaltnings- och byggföretaget McArthurGlen Group i London, där hon sedan 2014 innehaft en tjänst som bolagsjurist.

Willhems hållbarhetsarbete får högt betyg

Pressmeddelanden   •   Sep 12, 2018 08:00 CEST

Willhem deltar årligen i GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark), en internationell hållbarhetsundersökning för fastighetsägare. Det färska resultatet visar en tydlig ökning för Willhem inom samtliga hållbarhetsområden och medför en klassificering som Green Star.

Årets unga fastighetskvinna – Sonja Ståhl på Willhem

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 10:00 CEST

Igår stod det klart att priset till Årets unga fastighetskvinna 2018 går till Sonja Ståhl, fastighetschef hos Willhem i Helsingborg. ”Årets unga fastighetskvinna drivs av sin övertygelse att nya idéer och synsätt är avgörande för att förändra samhället” löd juryns motivering.

Stolt 100-åring delade med sig av minnen från förr

Nyheter   •   Sep 03, 2018 09:17 CEST

I helgen var det stor fest för boende och grannar på Ulvsundavägen i Bromma som firade att fastigheten Bergsryggen fyllde hundra år. Fastigheten är en av få bevarade byggnader från tiden runt sekelskiftet då staden lät uppföra så kallade nödbostäder.

Willhem emitterar grön obligation om 800 Mkr

Pressmeddelanden   •   Sep 03, 2018 08:00 CEST

Willhem AB (publ) har emitterat företagets första gröna obligation. Totalt emitteras 800 Mkr fördelat på två trancher under bolagets MTN-program.

Som långsiktig fastighetsägare arbetar Willhem med många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Med hjälp av grön finansiering kan ytterligare steg tas i arbetet med att skapa ett miljövänligt fastighetsbestånd. Medlen från den gröna obligation som nu emitteras ska användas till nya fastighetsprojekt samt till att refinansiera projekt som uppfyller Willhems gröna ramverk.

Under bolagets MTN-program har en obligationsemission genomförts om totalt 800 Mkr, fördelat på två trancher. Första obligationen är en femårig på 500 Mkr med fast ränta om 1,103 (MS+0,67) procent. Andra obligationen är en femårig på 300 Mkr med rörlig ränta om 3-månader STIBOR + 0,67 procent, som emitterats till överkurs 101,66 och därav får kupong 3-månader STIBOR + 1,00 procent.

SEB agerade emissionsinstitut för båda emissionerna. Obligationerna är icke säkerställda och kommer att noteras på Nasdaq OMX Stockholm.

Willhem AB (publ) har rating A- från Standard & Poor’s. För ytterligare information om Willlhems ramverk för gröna obligationer, se willhem.se


För ytterligare information, var god kontakta:

Peter Malmén
Finansdirektör, Willhem
E-post: peter.malmen@willhem.se
Tfn: 0705 68 31 83

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhem AB (publ) har emitterat företagets första gröna obligation. Totalt emitteras 800 Mkr fördelat på två trancher under bolagets MTN-program.

Läs vidare »

Fortsatt stark resultatutveckling

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 14:00 CEST

Willhems delårsrapport januari – juni 2018:

 • Marknadsvärdet på fastigheterna var vid utgången av perioden 34 087 Mkr (33 397).
 • Periodens orealiserade värdeförändring på fastigheter uppgick till 662 Mkr (643), vilket motsvarar en värdeökning på 2,0 procent (2,2). Realiserad värdeförändring uppgick till 4 Mkr (1).
 • Intäkterna ökade till 1 071 Mkr (983), ökningen motsvarar 9 procent. Ökningen i jämförbart bestånd var 3 procent.
 • Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder är fortsatt hög och uppgick till 99,7 procent (99,7) och som helhet inklusive lokaler och övriga areor till 98,8 procent (98,8).
 • Driftnettot uppgick till 610 Mkr (561), en ökning med 9 procent. Ökningen i jämförbart fastighetsbestånd var 3 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 1 236 Mkr (1 169).
 • Den orealiserade värdeförändringen på finansiella instrument uppgick till 62 Mkr (87).
 • Resultat efter skatt uppgick till 847 Mkr (860).
 • Under perioden har 722 lägenheter i Malmö avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om totalt 795 Mkr. Utöver det har en del av en fastighet avyttrats till ett avtalat fastighetsvärde om 15 Mkr.
 • Vidare har avtal tecknats om avyttring av tre fastigheter med 107 lägenheter samt ett antal lokaler i Karlstad.
 • I maj tillträdde Willhem två fastigheter med 154 lägenheter i Helsingborg till ett fastighetsvärde om 170 Mkr.
 • I februari fick Willhem pris i kategorin ”Största lyft serviceindex” bland bolag med minst 9 000 lägenheter, när AktivBo delade ut ”Kundkristallen” till de bolag som av sina hyresgäster utsetts till Sveriges bästa hyresvärdar.


Kommentar från vd Mikael Granath:

”Resultatet fortsätter utvecklas positivt och driftnettot ökade med 9 procent. Nyproduktionstakten fortsätter stadigt uppåt och två projekt med 94 lägenheter i egen regi färdigställdes under första halvåret. Sammantaget har vi 874 lägenheter i produktion, vari ingår projekt i egen regi, förvärvade och avtalade projekt. I början av året mottog vi utmärkelsen Kundkristallen för största lyftet inom området service.”


För ytterligare information, kontakta:

Mikael Granath
Vd, Willhem
mikael.granath@willhem.se
0705-77 15 84

Heidi Bladh
Ekonomidirektör, Willhem
heidi.bladh@willhem.se
0709-22 36 67

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Willhems delårsrapport januari – juni 2018:

Läs vidare »

”Jag blev snabbt väldigt förtjust i branschen”

Nyheter   •   Aug 16, 2018 13:04 CEST

Vill du bli en i vårt team och jobba med Ann? Nu söker vi två verksamhetsutvecklare till Willhem. Ann Svensson, projektledare verksamhetsutveckling, är en av våra engagerade medarbetare som drivs av att vara med och påverka kundresan hos Willhem. Här ger hon lite tips på vem hon tror skulle trivas i rollen som verksamhetsutvecklare hos oss.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

 • Presskontakt
 • Kommunikations- och marknadschef
 • manmdehtlelpinpfe.ojwethttaqeruustjirokjm@tqwiamllzwhebkm.vsserg
 • 031 788 70 21
 • 0735 24 50 81

Om Willhem

Willhem

Willhem är ett bostadsbolag med starkt fokus på hög kundservice och trygghet i boendemiljön. Våra fastigheter finns på utvalda tillväxtorter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Med Första AP-fonden som ägare utvecklar vi ett långsiktigt och ansvarsfullt bostadsbolag. Läs mer på willhem.se.

Adress

 • Willhem
 • Vasagatan 45
 • 411 37 Göteborg

Länkar