Skip to main content

Lönekartläggning – Ett nödvändigt ont eller nyckeln till framgång?

Blogginlägg   •   Feb 14, 2017 13:59 CET

  • Vad har ett företags varumärke med lönekartläggning att göra?
  • Hur skapar jämställdhet affärsvärde?
  • Hur säkerställer ett företag att man följer den nya lagstiftningen?

"There are no shortcuts to anyplace worth going"

Citatet kommer från ingen annan än operadrottningen Beverly Sills, som med sin enastående röst sjöng sig rakt in i människors hjärtan och dominerade de amerikanska operascenerna under 50-, 60- och 70-talet. Att Beverly Sills i sig var en framgångssaga går inte att diskutera, och det finns mycket att lära från henne om vad som ligger till grund för en sådan makalös, 30-årig, karriär som hon byggde upp - inte minst från citatet ovan. Vägen till långsiktig framgång når man inte genom att ta enklaste vägen och klippa hörnen – det krävs både tid och dedikation.

Från och med den första januari 2017 är det lagstadgat för alla företag med fler än tio anställda att genomföra en s.k. lönekartläggning på årlig basis. En lönekartläggning syftar till att identifiera, och motverka, eventuella löneskillnader grundade i kön inom organisationer i Sverige. Lagstiftningen är framtagen av Diskrimineringsombudsmannen - DO - och är utformad för att möjliggöra applicering på en bred skara av olikformade organisationer. Dess breda målgrupp medför dock en till synes rätt komplicerad, och i mångas ögon också otydlig, definition – något som kan försvåra för de aktörer som eftersöker en enkel och smidig lönekartläggningsprocess.

Scenariot är en mardröm för många; en årligt återkommande process som måste ske enligt lagstiftning, en lagstiftning som är både tvetydig och komplex i sin beskrivning och därmed också svår att rutinisera och simplifiera i praktiken. Det är också där det vanligaste misstaget sker inom svenska organisationer idag - och den bristande rutinen leder i många fall till att vitala delar uteblir och därmed gör den slutgiltiga kartläggningen inkomplett. Att genomföra en fullständig och godkänd lönekartläggning ses därför av många bara som ett nödvändigt ont. En rigorös och kostsam process, både komplex och resursomfattade och som i slutändan bara kommer till användning om man har ”oturen” att bli granskad av DO.

Är lönekartläggningen egentligen en designerad hyllvärmare? Årligt tvångsframtagen för att organisationer ska skrämmas till jämställdhet och undgå repressalier vid eventuella överraskningsbesök av DO? Ja, med en stark tro på dess oanvändbarhet kan användningsområdet faktiskt stanna där - men med ett bredare synsätt kan den också vara starten till en framgångssaga i sig. En ny generations arbetskraft står med fötterna i startgroparna, men till skillnad från tidigare arbetskraft har såväl preferenser som motivationsfaktorer fått uppleva en rejäl förändring när det gäller val av arbetsgivare. I en alltmer orolig och medveten värld har kraven på ärlighet och rättvisa klättrat till några av de absolut viktigaste faktorerna, överskuggande både lön och stabilitet, som tidigare generationer förlitat sig starkt på. De tre nya, stora, nyckelorden för att attrahera en hel generation av arbetskraft är nu istället miljö, välgörenhet… och jämställdhet.

Även om lönekartläggningsprocessen är komplex och omfattande medför den ett certifikat om könsneutrala principer och en jämställd arbetsplats. Något som inte bara lockar till sig morgondagens medarbetare, utan också håller den hungrig och motiverad. Med rätt användning skapas ett årligt bevis på att organisationen stolt kan titulera sig rättvis, vilket både bygger ett starkare varumärke och långsiktigt också omvandlar kostnaden till en investering.

Så vad har detta med opera att göra? Det tål att tilläggas att Beverly Sills tog med sig sina värderingar och filosofier till sitt liv efter rampljuset. Med foten kvar i branschen gick hon vidare till att ta över ledarskapet för New York City Opera, Lincoln Center och sedermera även det legendariska ”The Mets”, innan hon gick i pension år 2005. Något som innebar att hon med stolthet kunde titulera sig en av finkulturens mest framgångsrika affärskvinnor vid sin död, två år senare, år 2007.

Hemligheten? Hårt arbete, dedikation och passion, men framför allt – en stark tro och dedikation till personalstyrkan. Beverly Sills insåg tidigt i livet att det många ansåg vara ett nödvändigt ont snarare kunde ses som ett kärt besvär. Att investera i en rättvis arbetsplats och därmed också i en motiverad personalstyrka är grunden till en frodande företagskultur och nyckeln till framgång.

Eller som Doug Contant, VD för Campbell’s Soups, så smakfullt uttryckte det några år senare;

"To win in the marketplace you must first win in the workplace"

Hur säkerställer ni att er organisation genomför lönekartläggningen i enlighet med rådande lagstiftning? Har ni lyckats skapa den stabila grund som krävs för omvandla den kostsamma hyllvärmaren till en vinnande investering i ert varumärke som arbetsgivare?

Att åstadkomma det ovan nämnda är varken lätt eller smärtfritt – då hade problemet inte existerat idag. Willis Towers Watson genomför ständigt lönekartläggningar för några av Sveriges främsta aktörer, både stora som små. Vi har hjälpt organisationer gå från offer för skräckblandad panik, till stolta fanbärare för jämställdheten.

Vill du göra samma sak? Hör av dig till oss, så berättar vi mer.

Skrivet av Tobias Tufvesson, Global Data Services Consultant på Willis Towers Watson

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Adielsson, Projektledare Lönekartläggning
Willis Towers Watson
Tel: 070-893 74 24
Mail: peter.adielsson@willistowerswatson.com

Camilla Forsling, Data Services Manager Nordics
Willis Towers Watson
Tel: 08-506 417 20
Mail: camilla.forsling@willistowerswatson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera