Skip to main content

Prioritetsområden för försäkringsföretag för 2016/2017

Blogginlägg   •   Maj 19, 2016 14:13 CEST

Den 17 maj publicerade Finansinspektionen en rapport, "Tillsynen av försäkringsföretagen", och höll ett välbesökt seminarium. I rapporten ger Finansinspektionen en detaljerad analys av olika risker och faktorer som påverkar försäkringsföretagen i Sverige. I rapporten diskuteras också områden där Finansinspektionen ser brister hos bolagen och vad som är centralt i tillsynsarbetet. Huvudteman och slutsatserna i rapporten bör inte komma som nyheter för branschen. 

Mot bakgrund av Finansinspektionens rapport har vi sammanställt tre områden vi anser är centrala för företagsledningarna att arbeta med under det kommande året:

1. Säkerställ att ORSA är relevant för affären 

Finansinspektionen påpekade att många bolag lägger alltför stor vikt på regelefterlevnad och inte fullt lyckas länka ORSA till affärsstrategin och affärsriskerna. Rapporterna är ofta inte framåtblickande.

Willis Towers Watson har arbetat med många bolag över hela Europa kring ORSA. I vår erfarenhet är nyckeln till en bra ORSA att den är relevant för affärsverksamheten och kopplad till företagets styrning. ORSA ska med andra ord hjälpa företagets ledning att styra verksamheten. 

Istället för att börja ORSA arbetet med fokus kring regelefterlevnad fås normalt ett bättre resultat om företaget börjar med fokus på de affärsmässiga frågor och risker. När dessa frågor är besvarade brukar ORSA ofta uppfylla merparten av regelverkens krav.

2. Fortsätt analysera och hantera de ekonomiska riskerna på balansräkningen

I rapporten lyfter Finansinspektionen fram att de låga räntorna är ett fortsatt problem för traditionell affär där garantinivåerna ofta är höga på de äldre bestånden och durationsgapet är stort. Ur ett solvens- och reservperspektiv hjälper den långsiktiga terminsräntan, men risken kring avkastning vid återinvestering kvarstår. Många bolag jobbar också aktivt med att anpassa affären till rådande ekonomiska läge. Finansinspektionen noterade också att många bolag investerar i alternativa investeringsobjekt (t.ex. infrastruktur) men i mindre grad än i andra länder. 

Försäkringsbolagen bör därför fortsättningsvis aktivt arbeta med att analysera balansräkningarna för att förstå de ekonomiska riskerna, speciellt kring antagen långsiktig terminsränta. Detta görs med fördel inom ORSA. Företagen måste också aktivt följa arbete Eiopa och andra genomför kring den långsiktiga terminsräntan. Arbete kring att anpassa investeringar och produkter till gällande ekonomiskt klimat bör också fortsätta. 

Vad gäller alternativa investeringar så kan nämnas att andra tillsynsmyndigheter (t.ex. Finanstilsynet i Danmark) visat intresse för om bolag förstår och kan hantera alternativa investeringar enligt "Prudent Person Principle".

3. Genomlys överskottshanteringen

Finansinspektionen lyfte fram i rapporten att främst ömsesidiga försäkringsföretag måste se över överskottshanteringen och tillämpningen av kontributionsprincipen för att säkerställa att överskottet hanteras på ett rättvist sätt. Finansinspektionen har sett brister hos företagen under ett antal år. Centrala frågor företagen måste hantera är:

    • Vilket överskott är det som ska fördelas
    • Till vem och hur ska det fördelas
    • När ska överskottet fördelas

Bolagen bör genomföra en översyn av processer och riktlinjer samt titta på informationen till försäkringstagare. I detta område så kan bolagen med fördel dra kunskap och lärdom från liknande processer som genomförts i andra länder. Detta inkluderar t.ex. UK där Principles and Practices of Financial Management (PPFM) och With-Profits Actuary regimen infördes för ett flertal år sedan och som syftar att behandla jämförbara problem. 

Skrivet av Marcus Granstedt, Nordics Life Practice Leader – Investment, Risk & Reinsurance - Willis Towers Watson

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Marcus Granstedt
Willis Towers Watson
Tel: 08-506 417 77
Mail: marcus.granstedt@willistowerswatson.com

Madeleine Kraft
Willis Towers Watson
Tel: 08-506 417 17
Mail: madeleine.kraft@willistowerswatson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.