Skip to main content

Utredning inom tjänstepensionsbeskattning

Blogginlägg   •   Feb 15, 2016 14:39 CET

En utredning inom tjänstepensionsbeskattning har sett över tryggandelagen och en del skatteregler för direktpensioner – tjänstepensioner som inte tryggas med pensionsförsäkring. Huvudsakligen handlar det om modernisering, anpassning till moderna tjänstepensioner och förtydliganden.

Remisstiden gick ut i slutet av januari och nu vidtar departementsarbete och så småningom en eventuell proposition.

Näringslivet är huvudsakligen positivt till utredningsförslagen som bland annat innebär att det blir tydligt hur man ska se på avgiftsbestämda pensioner i egen regi och att man i allmänna pensionsplaner (som t ex ITP-planen) kan fortsätta att ha egna grunder för att beräkna pensionsskuld. Det sistnämnda är Finansinspektionen negativ till.

När det gäller byte av tryggandeform från stiftelse till kreditförsäkrad skuldförd pension är uppfattningarna litet mer blandade, bland annat för att det nog förutsätts leda till redovisningskonsekvenser (bruttoredovisning av pensionsskulder och pensionstillgånger med förändrade nyckeltal som följd).

Ett av utredningens förslag innebär att det ska vara möjligt att lägga samman försäkringar i samband med flytt av försäkringskapital, vilket är en allmänt efterlängtad möjlighet att minska antalet tjänstepensionsförsäkringar som många samlat på sig under sitt yrkesliv.

Man får nog bedöma situationen så att det finns en viss risk att (även) detta initiativ för att modernisera den nästan 50 år gamla Tryggandelagen inte blir av. Hur en proposition kommer att se ut är alltså oklart.

De olika intressen som ligger bakom de uppfattningar som framförs i remissvaren speglar radikalt olika synsätt på tjänstepensioner; bland annat kan man ana en ganska vanlig svensk uppfattning att tjänstepensioner helst bör tryggas genom pensionsförsäkring – vilket också är den vanligaste tryggandeformen i Sverige. Dock krävs det i pensionsförsäkring ett solvenskapital som kunderna i princip måste betala för, vilket kan sägas vara den ekonomiskt viktigaste nackdelen med pensionsförsäkring jämfört med skuldförd direktpension. 

Skrivet av Björn Nilsson, konsult inom Benefits på Willis Towers Watson 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Albert Bergendal
Willis Towers Watson
Tel: 08-506 417 35
Mail: albert.bergendal@willistowerswatson.com

Madeleine Kraft
Willis Towers Watson
Tel: 08-506 417 17
Mail: madeleine.kraft@willistowerswatson.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy