This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Så hanterar Willis Towers Watson COVID-19

Nyhet -

Så hanterar Willis Towers Watson COVID-19

Med anledning av den allvarliga situationen med smittspridning av COVID-19 vill Willis Towers Watson informera om hur vi hanterar situationen i nuläget.

WTW:s verksamhet i Sverige är igång som vanligt. Vår kontinuitetsplan är aktiverad och vi kan säkerställa leverans och fortsätta att hjälpa våra kunder.

Vi har vidtagit försiktighetsåtgärder utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation om hemarbete. Vi har endast en begränsad bemanning på plats på kontoren.

Vi har infört reserestriktioner, tydliga riktlinjer för interna och externa möten och har växlat över till digitala lösningar för fortsatta kontakter.

Vi följer noga utvecklingen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter angående COVID-19 och kommer att anpassa våra åtgärder om och när så krävs.

För information om hur försäkringsskydd gäller i samband med COVID-19 har vi publicerat en sammanställning. Läs mer här. 

Ämnen

Taggar


Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW) är ett ledande globalt försäkringsförmedlings-, teknik- och konsultbolag. Med rötter tillbaka till 1828 har Willis Towers Watson 45 000 anställda i mer än 140 länder och marknader.

Vi utformar och levererar råd och tekniklösningar som optimerar hantering av kapital, sak- och personrelaterade risker, anställningsförmåner, ersättning och övrigt humankapital. Vi är ett globalt företag som genom lokal närvaro och expertis kan erbjuda skräddarsydda lösningar anpassade till lokala trender, marknader och lagstiftning. Genom kompetens, professionalism, engagemang och kundfokus hjälper vi kunder runt om i världen att vända risk till tillväxtmöjligheter.

I Sverige inleddes verksamheten 1978 och idag är vi en av landets ledande rådgivare inom ersättningsrelaterade områden, pensioner och vidare förmåner, aktuariella tjänster (liv och sak), samt risk- och försäkringsförmedling inom skadeförsäkringsområdet. Vi är cirka 200 medarbetare i Stockholm (HK), Göteborg och Malmö.

Willis Towers Watson är dessutom tillsammans med Max Matthiessen en av Nordens största liv- och skadeförsäkringsförmedlare.

Välkommen att läsa mer på www.willistowerswatson.com

Presskontakt

Relaterade nyheter