Skip to main content

Nu är vi klimatneutrala - i avlatsform?

Blogginlägg   •   Dec 11, 2009 14:26 CET

Wirtén PR har precis blivit Klimatneutralt företag. Det innebär att byrån i verktyget Svante har beräknat och redovisat sin klimatpåverkan. Så nu får vi kalla oss Klimatneutralt företag. Med vår inriktning på miljö- och hållbarhetskommunikation känns det som en självklarhet att ha gjort denna genomlysning.

Beräkningen visar att vår verksamhet ger upphov till 15 ton koldioxid per år. Det här klimatkompenserar vi genom att betala per ton koldioxid till ett stödprojekt i Indien, Sri Kalyani. Det är ett FN-kontrollerat projekt som kretsar kring en biobränsleanläggning. Projektet ger effekter i lokalsamhället och innefattar trädplantering, dricksvatten, gatubelysning och att distribuera mat och mediciner.

Visst känns det bra att klimatkompensera. Men det är naturligtvis ingen lösning på klimatproblemet. Och jag kan ärligen inte komma från känslan av vår tids avlatsbrev. Nu har vi en uppriktig ambition att fortsätta minska vår miljöpåverkan genom att se till att vår miljöpolicy verkligen efterlevs och genom att följa det åtgärdsprogram som vi har tagit fram i arbetet med att bli klimatneutral. Men ändå. Det här är business. För konsultföretaget Respect som tar bra betalt för att få tillgång till beräkningsverktyget Svante. Och för oss, som får använda loggan och kalla oss Klimatneutralt företag.

Såklart vi bara för detta inte är klimatneutrala. Användningen av internet är till exempel inte inkluderad i beräkningarna. Så mycket som vi använder söktjänster och otaliga andra serverbaserade tjänster. Varje dag, hela tiden. Hur mycket koldioxid ger exempelvis den här bloggen ifrån sig? Tänk på det, du som läser detta. Du pruttade iväg några hekto CO2 när du tryckte på returknappen för att komma hit. HUR många gram eller hekto, det vet ju däremot ingen.

Bara därför går vi vidare. Nästa steg blir att klimatneutralisera vår egen webbplats, www.wirten.se. För det stora värdet, tycker jag, ligger i kartläggningen och beräkningen av utsläpp. Att få svart på vitt hur mycket växthusgaser vi ger upphov till och VAD som ger de största utsläppen.

Vår klimatredovisning visar att resor är den i särklass största källan till utsläpp av växthusgaser på Wirtén. Den handlingsplan som vi har upprättat har därför stort fokus på våra resor. Men vi har redan gjort mycket tidigare. Vi tar sedan länge exempelvis i första hand tåg på våra tjänsteresor, i enlighet med vår miljöpolicy.

Nästa steg innebär som sagt att titta närmare på webbens utsläpp, och jag tror att det kommer visa på relativt höga utsläpp för ett tjänsteföretag som vårt. Det är lätt att lura sig att tro att allt som är digitalt och via internet är klimatvänligt. Det tror jag inte ett dugg på!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera