Skip to main content

Bygma Gruppen expanderar - förvärvar Ångsågen i Luleå och Piteå av BAC Group AB

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 16:20 CEST

Vi fortsätter att expandera och förvärvar byggvaruhusen Ångsågen i både Luleå och Piteå av BAC Group AB. Förvärvet är en viktig del i Bygma Gruppens expansionsstrategi att växa sig allt starkare på den svenska marknaden.

Förvärvet innebär att vi nu, förutom i Stockholm och Mälardalen, även finns representerade på fler orter utmed norrlandskusten. Sundsvall, Örnsköldsvik, Piteå och Luleå.

Bygma Gruppen är ett helägt dotterbolag till Bygma Gruppen A/S i Danmark. Tillsammans omsätter koncernen 5000 MSEK och har ca 1500 anställda.

Familjeägda koncernen BAC GROUP AB med både industriverksamhet och byggvaruhandel ser överlåtelsen av byggvaruhusen till Bygma Gruppen som positivt för verksamheterna i Luleå och Piteå. Bygma Gruppen har en gedigen tradition och kompetens inom branschen med ett tydligt och starkt ägande.

Beslutet att välja Bygma Gruppen AB bland slutliga intressenter har förutom av ägarna tagits av en enig koncernstyrelse i BAC GROUP AB och också med stor enighet inom de fackliga organisationerna betonar styrelsens ordförande Gösta Gustavsson.

Industriverksamheten inom BAC GROUP AB med sågverk och vidareförädling som är under utveckling med beslutat investeringsprogram berörs inte av affären.

Ångsågen i Luleå och Piteå har ca 60 anställda och omsätter tillsammans närmare 250 MSEK. Bygma tar över verksamheten 1:a oktober.

Bygma hälsar samtliga anställda välkomna i gruppen samtidigt som nuvarande ägare vill tacka alla anställda för många års goda insatser och stor solidaritet med företaget.

Eventuella frågor besvaras av:
Bygma Gruppen AB Urban Johansson VD 0704-323530
BAC GROUP AB Gösta Gustavsson Styrelseordförande 070-2032457

Interpares är Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja och har runt 50 byggmaterialhandlare som Delägare. Dessa kontrollerar 100-talet anläggningar runt om i Sverige, vilket gör Interpares till den största byggmaterialhandelskedjan i landet.

Interpares skall bedriva verksamhet som förbättrar ägarföretagens konkurrenskraft och lönsamhet på kort och på lång sikt. Interpares skall även följa och medverka
i utvecklingen inom byggbranschen, och därvid tillvarata
Delägarnas intressen. Kedjan vänder sig främst till lokala
professionella byggbolag men kundkretsen spänner mellan lokala konsumenter till professionella byggbolag på riksplanet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.