Skip to main content

Nordiskt inköpssamarbetet inom bygghandel

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 16:30 CEST

Sveriges största inköpskedja inom bygghandel, AB Interpares inleder ett nordiskt samarbete med Norges klart ledande bygghandelskedjor MAXBO med ägare Løvenskiold Handel AS och Bygger`n med ägare E. A. Smith. Parterna har en samlad omsättning på SEK 21 mrd fördelat på 360 försäljningsställen.

- Alla tre parter är betydande inköpare på den nordiska byggvarumarknaden och med den gemensamma målsättningen att öka lönsamheten i butikerna och säkra konkurrenskraftiga villkor är detta ett viktigt strategiskt samarbete för oss alla, säger Peder Strömqvist, VD AB Interpares. Med en omsättning på 8,6 miljarder är Interpares kedjan med bl.a. varumärket Woody den klart största aktören inom svensk bygghandel.

- Norden är ett målområde för inköp inom byggvarumarknaden, och vi ser en stor potential i ett gemensamt inköpssamarbete säger Tom Borthen, adm. direktör i Løvenskiold Handel AS. Samarbetsavtal är signerat mellan parterna och de tre bolagen ser positivt på det fortsatta arbetet.

Løvenskiold Handel AS med kedjekonceptet MAXBO och MALIA samt E. A. Smith med sitt Bygger`n koncept är alla betydande aktörer på den norska marknaden med en omsättning på SEK 6,8 mrd respektive Smith och Bygger’n SEK 5,3 mrd.
– E.A Smith önskar med detta inköpssamarbete stärka Bygger’n kedjan och dess kunders konkurrenskraft mot andra kedjer. Samtidigt önskar vi utvidga samarbetet med existerande och nya leverantörer säger Trond R Reinertsen, koncernchef i E. A. Smith AS.

Samarbetet träder i kraft under maj 2009 och kommer att successivt att byggas upp. Parterna är enade om vilka produktområden som arbetet initialt fokuseras på. Det finns flera likheter i leverantörs- och sortimentsportföljen men parterna öppnar även upp för nya leverantörer och produkter på norska och svenska marknaden. - Med den totala inköpsvolymen som vi lägger på bordet kommer det att öppna möjligheter för alla parter, och inte minst vill vårt samarbete framstå som en tydlig förhandlingspart för leverantörerna. AB Interpares är sedan många år delägare i Euro-Mat som är Europas ledande organisation för bygghandel med en omsättning på över SEK 210 mrd i över 1500 butiker. Med detta nordiska samarbete tar vi tag i möjligheterna inom den nordiska regionen avslutar Peder Strömqvist.

För ytterligare information:
VD Peder Strömqvist, AB Interpares
+46 42 38 05 50
+ 46 70 340 02 66
peder.stromqvist@interpares.se

Adm. direktør Tom Borthen, Løvenskiold Handel AS
+47 815 68 800
+ 47 95 17 14 73
tom.borthen@lovenskiold.no

Konsernsjef Trond R. Reinertsen, E. A. Smith AS
+ 47 72 59 25 50
+ 47 91 83 98 40
Trond.R.Reinertsen@smith.no


Interpares är Sveriges äldsta frivilliga fackhandelskedja och har runt 50 byggmaterialhandlare som Delägare. Dessa kontrollerar 100-talet anläggningar runt om i Sverige, vilket gör Interpares till den största byggmaterialhandelskedjan i landet.

Interpares skall bedriva verksamhet som förbättrar ägarföretagens konkurrenskraft och lönsamhet på kort och på lång sikt. Interpares skall även följa och medverka
i utvecklingen inom byggbranschen, och därvid tillvarata
Delägarnas intressen. Kedjan vänder sig främst till lokala
professionella byggbolag men kundkretsen spänner mellan lokala konsumenter till professionella byggbolag på riksplanet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.