Skip to main content

Klimatförändringar ger stora effekter för Östersjön – lokala åtgärder och samarbete nödvändigt

Nyhet   •   Jan 17, 2018 14:14 CET

Ambassadörsmöte på Älvsjö Gård 16 januari 2018. Medverkade gjorde bl.a. Marmar Nekoro, Leader Baltic Sea Future, Ambassadors Mr Algimantas Rimkūnas (Lithuarnia), Mr Marģers Krams (Latvia), Mr Christoph Deiβenberger, Embassy of Germany

Ambassadörer från länder runt Östersjön samlades i mitten av januari till ett förmöte inför den andra årliga kongressen Baltic Sea Future - innovation, vision and leadership for a sustainable Baltic Sea region som äger rum den 8-9 mars i Stockholm. 

– Det är brådskande att hinna med de omställningar som behövs. Vi börjar redan se effekterna av klimatförändringarna, säger Marmar Nekoro, projektledare och programansvarig för Baltic Sea Future.

Baltic Sea Futures tema är i år klimatförändringar och dess effekter på regionen och havet. Kommuner, forskare, näringslivsrepresentanter och politiska beslutsfattare kommer att vara på plats för att utbyta kunskap och innovativa verktyg för att rädda havet och nå FN:s hållbarhetsmål inom Agenda2030. Klimatförändringarna har redan lett till en snabbare uppvärmning av Östersjöregionen jämfört med resten av jorden, vilket exempelvis påverkar nederbördsmängden och därmed avrinningen av näringsämnen och miljögifter som når Östersjön.

– Det är bråttom att arbeta förebyggande och med anpassningar på många områden. Ett konkret exempel på effekter som vi redan sett i Sverige är dricksvattenbrist i flera kommuner, säger Marmar Nekoro.

Baltic Sea Future är en arena för alla som vill arbeta aktivt och innovativt med nya lösningar. – Vad är nästa steg som behövs för att rädda Östersjön? På Baltic Sea Future presenteras både den senaste forskningen och de viktigaste politiska besluten, såsom den nya klimatlagen i Sverige, samt de innovationer och lösningar som visat sig vara effektiva åtgärder för att bekämpa klimatförändringar, säger Marmar Nekoro.

Initiativtagare till Baltic Sea Future är Stockholms universitet, Stiftelsen Hållbara Hav och Stockholms stad. Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad, är också en av talarna på kongressen.

– Miljö- och klimatfrågor känner inga nationsgränser. De utmaningar som finns i Östersjön är ett utmärkt exempel på varför vi behöver arbeta tillsammans för att vårda den natur vi alla är beroende av. Att rädda Östersjön kräver många svåra gemensamma överstatliga beslut men också handfast agerande lokalt. Där är kommunernas roll är avgörande för att de politiska besluten ska bli verklighet, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

För mer information besök www.balticseafuture.org eller kontakta:
Marmar Nekoro, projektledare för Baltic Sea Future, marmar.nekoro@stockholmsmassan.se, mobil 46 73 707 85 31
Liisa Aus, presschef, liisa.aus@stockholmsmassan.se mobil 46 707 89 41 53

Fakta: Baltic Sea Future äger rum den 8-9 mars 2018. Initiativtagare är Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav. Stockholmsmässan arrangerar.