Skip to main content

”Kommunerna centrala om vi ska få ordning på Östersjön” – Baltic Sea Future sätter borgmästarna i högsätet

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2016 11:56 CET

Ambassadörer och några länders representanter samlade tillsammans med grundarna, Stiftelsen Hållbara hav, Stockholms stad och Stockholms Universitet

I början av oktober samlades ambassadörer från länderna kring Östersjön på Älvsjö gård i södra Stockholm. Det var startskottet för "Baltic Sea Future – Innovation, vision and leadership for a sustainable Baltic Sea region". Ett nyinstiftat tvådagarsmöte som går av stapeln 6-7 mars 2017 på Stockholmsmässan. 1 500 kommuner kommer att bjudas in till mötet och fokus ligger främst på kommunernas viktiga roll för hållbarhetsarbetet i och runt Östersjön.

Östersjön mår dåligt. Östersjön måste räddas. Döda bottnar, plastskräp och miljögifter. Den som googlar ”Östersjön” och ”miljö” i dag får en ganska dyster bild av Östersjön. Men det finns också många goda krafter som arbetar för att lösa problemen, och en stor enighet på högsta politiska nivå om vad som behöver göras. Att Östersjön är frisk är en förutsättning för ekonomisk tillväxt för hela regionen. Baltic Sea Future arbetar utifrån FN:s Agenda 2030, och de 17 globala mål för hållbar utveckling som FN tagit fram för att nå dit.

– Det finns många framgångsrika miljöinitiativ med samarbeten runt Östersjön både på EU- och NGO-nivå. Men de som ofta glöms bort i sammanhanget är kommunerna. Vi har en viktig roll om de stora besluten ska bli verklighet i vardagen, och det är helt centralt för att få ordning på Östersjön. Det finns en studie* som visar att två tredjedelar av kommunerna är omedvetna om havets nuvarande status, eller har otillräckliga resurser för att åtgärda problemen. Därför väljer vi att göra borgmästarna och deras närmaste medarbetare till huvudpersoner under Baltic Sea Future, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms stad.

Det är dock inte bara borgmästare och kommunala tjänstemän som är välkomna till Baltic Sea Future. Även forskare och näringslivsrepresentanter kommer att bjudas in till två dagar fyllda med inspirerande seminarier, workshops, nätverkande och kunskapsutbyten.

– Baltic Sea Future is a great platform for co-operation among the Baltic Sea countries. By gathering and focusing on cities we can share the knowledge and tools already available within municipalities, research and the business sector to move towards a sustainable Baltic Sea region. It also gives a great opportunity to cooperate on how to reach the Agenda2030 and the EUSBSR, säger Gints Jegermanis, Lettlands ambassadör.

Initiativtagare till Baltic Sea Future som äger rum 6-7 mars 2017 är Stockholms universitet, Stockholms stad och Stiftelsen Hållbara Hav och arrangeras av Stockholmsmässan.

För mer information besök www.balticseafuture.org eller kontakta:
Patric Sjöberg, Vd Stockholmsmässan, patric.sjoberg@stockholmsmassan.se, 08-749 10 00

Göran Lindstedt, Generalsekreterare Stiftelsen Hållbara Hav, goran.lindstedt@stiftelsenhallbarahav.org, 0704-25 15 15

Marmar Nekoro, vetenskapskommunikatör och projektledare för Baltic Sea Future, Stockholms universitets Östersjöcentrum, marmar.nekoro@su.se, 08-674 71 05

* Baltic Sea Survey, Boston Consulting Group 2014

    /bidra.jpg

    Vi är en stiftelse som skapar engagemang om Östersjöns framtid och informerar om all den forskning som sker så att kunskapen också blir till handling. Vårt motto är tydligt - Det går att rädda Östersjön. Stödjer du oss så händer det mer.