Skip to main content

Ny lärlingsutbildning - en framtidsförutsättning för ställningsbranschen

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2014 12:25 CET

I dagarna kom byggbranschens parter, Sveriges Byggindustrier (BI) och Svenska Byggnadsarbetareförbundet, (Byggnads) tillsammans med branschorganisationen Ställningsentreprenörerna (STIB) överens om enhetliga regler och rutiner för vuxenlärlingsutbildningen för ställningsbyggare. Överenskommelsen har kommit till stånd delvis som en följd av Arbetsmiljöverkets förtydligade utbildningskrav i det nya regelverket för ställningsbranschen AFS 2013:4. 

Enhetliga krav har saknats i många år då det funnits två parallella utbildningsmodeller, dels BYNs yrkesbevis och dels STIBs kompetensbevis. För en bransch som helt saknar egen yrkesutbildning är lärlingsutbildningen en avgörande förutsättning för att säkra den framtida tillgången till kvalificerad personal.

Lärlingsutbildningen för ställningsbyggare utgörs av 4 200 timmars praktiskt arbete samt genomförda och godkända teoretiska utbildningar hos godkänd utbildningsgivare. Totalt uppskattas lärlingsutbildningen ta ca 28 månader och kan påbörjas redan under en provanställning, som sedan följs av en tillsvidareanställning som lärling. Företaget utser en dedikerad handledare med minst BYN yrkesbevis eller STIB kompetensbevis och anmäler önskemålet om utbildning till STIB eller BYN som utfärdar en utbildningsbok för uppföljning av utbildningsmålen. 

-  För branschens seriösa aktörer är ett effektivt och kvalificerat lärlingssystem helt avgörande för att trygga tillgången till kvalificerad personal på lång sikt. Det är därför verkligen på tiden att vi får tydliga och enhetliga rutiner, regler och avtal för lärlingsutbildningen. Den nya överenskommelsen skapar tydlighet för alla inblandade – lärling, handledare, företag och branschens olika företrädare, säger Jens Sjöberg, VD för XERVON i Sverige.

XERVON har drygt 20 års erfarenhet av att leverera ställningar och väderskydd till bygg- och industriprojekt. Företaget är certifierat enligt byggbranschens kvalitetssystem BF9K och auktoriserat av branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB.

-  Vuxenlärlingssystemet tillsammans med de nya, tydligare reglerna för ställningsbranschen (AFS 2013:4) skapar förutsättningar att lyfta ställningsyrket ordentligt. Vi har ett stort rekryteringsbehov och annonserar i dagarna efter såväl erfarna ställningsbyggare som framtidens stjärnor, dvs vuxenlärlingar som vi kan hjälpa till ett utmanade och utvecklande jobb i ställningsbranschen, berättar Jens Sjöberg.  

Ett arbete som ställningsmontör är ansvarsfullt, kvalificerat och självständigt. Det förutsätter inte förkunskaper utan hela utbildningen sker på plats hos en arbetsgivare under drygt två år. Den nya överenskommelsen innebär att Byggavtalet nu också kompletterats med en lönetabell för vuxenutbildning varför löneutvecklingen för ställningsmontörer är tydlig hela vägen.

-  Vi går nu aktivt in för att rekrytera vuxenlärlingar och ser fram emot att få tillämpa det nya upplägget. Min förhoppning är att det nya vuxenlärlingssystemet ska hjälpa oss visa att en framtid som ställningsmontör kan vara ett riktigt attraktivt alternativ för unga som vill ha ett fritt och utvecklande praktiskt arbete, avslutar Jens Sjöberg. 

Om XERVON

XERVON är en ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till industri- och byggprojekt i Sverige. Våra erfarna projektledare och montörer gör hållfasthetsberäkningar och säkerställer att ändamålsenlig ställningsutrustning finns på plats i tid och monteras enligt gällande föreskrifter. Vi har resurser att leverera till såväl komplexa som stora och tidskritiska bygg-, renoverings- och revisionsprojekt.

XERVON är certifierad enligt byggbranschens kvalitetssystem BF9K och auktoriserade av branschorganisationen Ställningsentreprenörerna, STIB.

XERVON har 130 anställda och depåer i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Norrköping och Örebro. Vi ingår tillsammans med våra systerföretag i den internationella industrikoncernen REMONDIS Group.

Läs mer på www.xervon.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy