Skip to main content

Arise AB förenklar ekonomistyrningen med Xledger

Pressmeddelande   •   Maj 20, 2014 14:19 CEST

Arise AB, börsnoterat på NASDAQ OMX Stockholm, är sedan i slutet av 2013 i full drift med affärssystemet Xledger. I koncernen ingår i dagsläget ca 30 bolag i Sverige, och verksamheten planeras på sikt att expandera utomlands. 

Då Arise arbetar med hela värdekedjan från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av vindkraftverk är det av stor vikt att affärssystemet är tillgängligt och flexibelt för att motsvara kraven på effektiv resultatuppföljning. Många parallella projekt är igång samtidigt varför avancerat stöd för projektredovisningen är ett krav.

Vindkraftsprojekten samlas i olika juridiska enheter vilket gör att den snabba och effektiva koncernhanteringen i Xledger sparar mycket tid.  Andra mervärden med Xledger är systemets hantering av valutakurser och komplexa anläggningstillgångar.

– Vi har förenklat vår koncerninterna hantering avsevärt med Xledger, säger Sofie Karlsson, controller på Arise. Administrationen kring interna mellanhavanden och intern fakturering sparar både tid och resurser. Uppföljning och ekonomistyrning i koncernen är också mer lättarbetat idag. 

Utöver de funktionella kraven var det enkla införandeprojektet en viktig anledning till att Arise valde Xledger som sitt nya affärssystem.

Arise är en ledande aktör på den svenska vindkraftsmarknaden. Affärsidén är att sälja el producerad i de egna vindkraftverken, försäljning av vindkraftprojekt, driftsatta eller färdiga att byggstartas, samt förvaltning av dessa. Bolaget ska ha kontroll över hela värdekedjan, från prospektering och tillståndshantering till finansiering, byggande och drift av verken samt försäljning av förnybar el och långsiktigt ägande. För mer information, se www.arise.se

Xledger är ett äkta webbaserat affärssystem för mindre och medelstora verksamheter. Företaget grundades av Jarle Sky, en av Agresso:s grundare, och har idag mer än 5000 företag i tjänsten. Vi har levererat Xledger på webben i över tio år. Mer information finns på www.xledger.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera