Skip to main content

Åtta av tio säljare efterlyser mer utbildning

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2011 10:54 CET

Det råder stor brist på avancerade företagssäljare i Sverige, och problemet väntas kvarstå under de kommande 5-10 åren. Det beror framför allt på det stora generationsbortfallet med åldersavgångar samt företagens bristande framförhållning när det gäller anställning och vidareutbildning av befintlig säljpersonal. Tre av tio säljare har haft sin nuvarande anställning i tio år eller mer och 37 procent av säljarna har en eftergymnasial utbildning, trots det känner åtta av tio ett behov av vidareutbildning.

- I en tid av ekonomisk osäkerhet dominerar kortsiktigt tänk på många företag och kompetensutveckling nedprioriteras. Men det är helt fel att tänka så. Det är de företag som upprätthåller och förnyar säljarnas kunskap som får försprång under lågkonjunkturen, säger Lennart Svahn, förbundsordförande för Säljarnas.


Kraven hårdnar

Svenska företag tar allt tuffare tag för att pressa säljarna att maximera försäljningssiffrorna. Flera exempel har läckt ut där företagen hetsar säljarna utan att ge rimliga förutsättningar. Den osäkra världsekonomin har medfört att marknaderna har minskat under hösten, och många företag har inte kunskap om vikten av en långsiktig strategi kring säljorganisationen. En långsiktig strategi för personalens kompetensutveckling är därför helt avgörande i lågkonjunkturer då företagen måste erbjuda helt andra kundupplägg. Trots det möter Säljarnas många medlemmar som känner oro för att det ska bli ännu tuffare krav, kombinerat med mindre satsning på personalen framöver. Behovet av vidareutbildning framkommer också i den medlemsenkät som Säljarnas genomfört. Där svarar åtta av tio säljare att de är intresserade av olika utbildningar. Mest intressanta är utbildningar inom försäljning och affärsförhandling.

- Många företagsledare förstår inte, alternativt vill inte ta till sig, sambandet mellan välutbildade säljare och företagens utveckling både vad det gäller vinstresultat och marknadspositionering. Det är inte ovanligt att nyanställda säljare endast får ett par dagar av internutbildning och sedan kastas ut i en säljregion, hetsade av peppfilmer och prestationslistor. Men en stark säljkultur skapas inte genom hets och stress och vår enkätundersökning visar att många säljare vill ha vidareutbildning i sin yrkesroll som säljare för att bli ännu bättre säljare, säger Lennart Svahn.

 

Presskontakter

Lennart Svahn, Förbundsordförande

Telefon: 072-726 63 53

Mailadress: lennart.svahn@saljarnas.com

 

Marina Mickelsson, Marknadsansvarig

Telefon: 08-617 02 13 eller 070-397 4972

Mailadress: marina.mickelsson@saljarnas.com

Om Säljarnas

Säljarnas är ett partipolitiskt oberoende yrkesförbund med fackliga rättigheter för alla som arbetar med försäljning eller marknadsföring, såväl anställda som egenföretagare.  Förbundet är specialiserat på villkor och avtal som gäller för just dessa yrkesgrupper och arbetar aktivt för att hjälpa och utveckla medlemmarna. Säljarnas mål är också att flytta fram säljarnas och marknadsförarnas positioner i samhället.

För mer information besök gärna: www.saljarnas.com