Skip to main content

Träden är livsviktiga för oss alla!

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 12:58 CET

Skogen är livsviktig för vår planet. Den reglerar klimatet, bidrar till vattencykeln, skyddar och upprätthåller jordens kvalitet, är hemvist för många olika växt- och djurarter, säkerställer den rika och ömtåliga biologiska mångfalden, men används även som källa till föda och byggnadsmaterial för människan. Ändå skövlar vi bort stora delar varje år. Jordens skogsyta har minskat med 40 % de senaste trehundra åren* och varje år försvinner fortfarande 13 miljoner hektar skog – lika mycket som hela Portugals yta.

Stiftelsen Yves Rocher grundades 1991 och drivs av Yves Rochers son Jacques Rocher och har som enda syfte att göra morgondagens värld grönare. Stiftelsens största mål är att till och med år 2020 ha planterat hela 100 miljoner träd! Under 2017 planterades ca 9 miljoner träd vilket gör att vi nu är uppe i ca 75 miljoner

Av dessa har våra nordiska kunder hittills hjälpt till att plantera ca 7 miljoner genom att välja att plantera träd istället för en gåva eller att köpa de produkter som automatiskt planterar ett träd. 
BÅDE VI OCH NATUREN TACKAR ER!

Återplanteringen sker enligt vissa specifika kriterier som till exempel antal träd som ska planteras, typer av träd, beräknad överlevnadsgrad, projektets inverkan på den biologiska mångfalden, personalresurser och samhällsnytta. Det är viktigt att träden planteras där de behövs som mest vid just det tillfället. De träd som planteras är av olika typ beroende på region: fruktträd, träd för att få byggnadsmaterial eller nyodlade arter för att återta mark. 

Ett exempel: Monarkfjärilen i Mexiko
Monarkfjärilen är den enda insekt som flyttar två gånger om året. Den flyger först söderut flera tusen kilometer från augusti till oktober, sedan tillbaka norrut på våren. Dess överlevnad hänger nära samman med bevarandet av naturliga livsmiljöer, inklusive skogarna i Mexiko där den övervintrar och reproducerar sig. Olaglig avverkning och virkeshandel från barrskogarna i Centralamerika utgör ett verkligt hot mot monarkfjärilen och hela den biologiska mångfalden i en miljö som är hemvist för mer än 423 olika växtsorter, 132 fågelarter, 56 däggdjursarter och inhemska djurarter. Stiftelsen Yves Rocher strävar efter att delta i återställandet av miljön i Mexikos helgedomar genom att finansiera planteringen av 3 miljoner träd i regionen.

*European Commission, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, 2010

YVES ROCHER Skönhet från växtriket sedan 1959

Yves Rocher är Frankrikes största varumärke inom skönhet och kosmetik och en av världens största leverantörer av skönhet från växtriket. Yves Rocher grundades 1959 i den franska byn La Gacilly, av herr Yves Rocher. Yves Rochers cirka 700 produkter används av mer än 30 miljoner kvinnor i över 90 länder. Verksamheten i Norden leds från huvudkontoret i Helsingborg och produkterna erbjuds via postorder, webb och butiker. Yves Rocher driver ett aktivt arbete inom CSR och hållbarhet. Bland en rad insatser för en hållbar värld finns projektet Plant for the Planet som planterar 100 miljoner träd fram till och med 2020, i exempelvis Senegal, Etiopien, Ryssland och Indien.