Skip to main content

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2017 10:00 CEST

Aurland Kommune i Norge

Aurland Kommune i Norge valde Zenergy’s ZIP-Bostäder

Genom en samarbetspartner, Snekker Nesodden AS i Norge påbörjas nu leveranserna av Zenergy ZIP-Bostadsmoduler till Norge.

Den Norska kommunen Aurland köper Zenergy’s bostadsmoduler. Den första leveransen sker redan i början september 2017.

Den nya ZIP-Bomodulen är konstruerad av det moderna byggelementet Zenergy ZIP-Element® som kan användas som väggelement såväl som tak- och golvbjälklag. Materialet och konstruktionen ger väggar utan köldbryggor och med hög bärighet vilket i sin tur ger produktionseffektiva boende- moduler med lång livslängd och låg energiförbrukning. De tunna väggarna ger större boyta samtidigt som U-värdet förblir mycket lågt.

ZIP-Bostäderna är brandsäkra liksom fukt och mögelresistenta. Zenergy bygger industriellt i modulär arkitektur, allt färdigställt direkt i fabrik. Detta innebär att bostäderna kan flyttas om och när så önskas.

Ordervärdet av denna leverans för Zenergy uppgår till ca 1,2 miljoner kronor.

Zenergy AB (publ)

Zenergy är en svensk företagsgrupp som grundades 2009. Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande Bostäder i modulär arkitektur, Entreprenadbodar, Kontor, Skolor, Lokaler liksom byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulära koncept på en egenutvecklad, varumärkes-skyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande byggmaterial i sandwichkonstruktion med en högisolerande kärna. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytter- och innervägg, golv- och takbjälklag.

Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav liksom energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se