Skip to main content

Sista delen av företrädesemissionen är nu registrerad

Pressmeddelande   •   Jul 31, 2017 12:55 CEST

Zenergy bygger 23 hyresrätter i Skillingaryd

Sista delen av företrädesemissionen registrerad

Zenergy AB (publ) har genomfört en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare med teckningstid 8 juni till den 22 juni 2017 baserat på bemyndigande från bolagsstämman den 8 maj 2017 som beslutades av styrelsen i Zenergy den 10 maj 2017.

Andra delen av Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 26 juli 2017. I samband med att emissionen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier BTA2 att avregistreras och ersättas av nya aktier, första dag för handel med dessa nya aktier beräknas till 7 augusti 2017.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet ökat med 3 739 364,71 SEK genom emission av 16 997 110 aktier.

Efter nyemissionen registrerats uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 7 152 086,00 SEK fördelat på 32 509 477 aktier.

Zenergy AB (publ)Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Bifogade filer

PDF-dokument