Skip to main content

Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2017 20:38 CEST

Företrädesemission 47.1 MSEK juni 2017

Zenergy AB (publ) publicerar härmed tilläggsprospektet med anledning av det pressmeddelande som bolaget offentliggjorde den 20 juni 2017.

Tilläggsprospektet godkändes av Finansinspektionen den 21 juni 2017 och finns att tillgå på bolagets (www.zenergy.se), AktieTorgets (www.aktietorget.se) och Mangold Fondkommissions (www.mangold.se) respektive hemsidor.

Zenergy AB (publ)Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Bifogade filer

PDF-dokument