Skip to main content

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 Zenergy ZIP-Bostäder

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2017 08:44 CEST

Zenergy ZIP-Bostäder med modulär arkitektur

Zenergy har tecknat avtal med Wallenstam gällande försäljning av 91 ZIP-Bostäder

Fastighetsbolaget Wallenstam Fastigheter AB och Zenergy AB har tecknat avtal gällande köp av 91 bostäder med modulär arkitektur till ett värde av 28 MSEK.

När fastighetsbolaget Wallenstam AB undersökte möjligheten att kostnadseffektivt erbjuda Mölndals Stad ett stort antal bostäder i modulformat liksom för egen räkning valde Wallenstam att inleda förhandlingar med Zenergy kring köp, leverans och etablering av modulbostäder av typ Zenergy ZIP-Bostäder med modulär arkitektur.

Produktionen beräknas påbörjas under augusti och leveranserna beräknas kunna påbörjas under november och skall stå fullt färdiga under februari 2018. Bostäderna som Zenergy levererar består av såväl enrummare som tvårummare och är fördelade på 5 husgrupper.

Zenergy har utvecklat smarta och högkvalitativa fullt tillgänglighetsanpassade bostäder tillsammans med arkitekter, byggnadsingenjörer och designers.

Byggnaderna Zenergy uppför är energieffektiva och brandsäkra. Zenergy bygger industriellt i modulär arkitektur, allt färdigställs direkt i fabrik.

I Göteborg är Wallenstam en av stadens större fastighetsaktörer.

Wallenstam är ett utvecklande fastighetsbolag som förvaltar, bygger och utvecklar fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och Uppsala.

Zenergy AB (publ)Zenergy AB är ett svenskt företag grundat 2009 som utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande moduler och byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy AB strävar efter att vara det självklara valet som leverantör av brandsäkra, energioptimerade och miljöbesparande moduler så som Bygg- och kontorsbodar liksom flexibla studentboenden. Zenergy baserar sin modultillverkning på en egenutvecklad patenterad teknik: Zenergy ZIP-Elementet. Ett högisolerande material i sandwichkonstruktion med en isolerande kärna i mitten. ZIP-Elementet är exceptionell fuktsäker, brandsäker, form stabil och ljudisolerande. ZIP-Elementet kan användas som ytterväggar, innerväggar, golv och tak.

Med Zenergy ZIP-Elementet uppnås EU’s stränga Energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (Publ.) Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Bifogade filer

PDF-dokument