Skip to main content

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2017 12:40 CEST

Zenergy meddelar om avstämningsdag gällande omstämpling av aktier

Zenergy AB (publ), ”Zenergy” kommer enligt tidigare kommunicerat beslut taget på extra bolagsstämma den 29 augusti 2017, stämpla om samtliga stamaktier till B-aktier. Bolagsstämmans beslut har registrerats hos Bolagsverket den 11 september 2017. Det totala antalet aktier i Zenergy är oförändrat. B-aktierna kommer från och med den 26 september 2017 handlas under kortnamnet ZENZIP B med ISIN-kod SE0010413658. Avstämningsdag för omstämplingen är satt till den 27 september 2017. Omstämplingen av aktier kommer att ske enligt följande tidsplan:

25 september 2017: Sista dag för handel med stamaktie ISIN SE0007691498

26 september 2017: Första dag för handel med B-aktie ISIN SE0010413658

27 september 2017: Avstämningsdag

28 september 2017: B-aktier bokas in på VP-konton

I samband med detta kommer alla utestående teckningsoptioner med kortnamn ZENZIP TO 1

”omstämplas” till att ge rätt att teckna nya aktier av Serie B samt byta namn till ZENZIP TO 1 B. Teckningsoptionen kommer ej erhålla ny ISIN kod.

Zenergy AB (publ)

Zenergy är en svensk företagsgrupp som grundades 2009. Zenergy utvecklar, tillverkar och säljer brandsäkra, energi- och miljöbesparande Bostäder i modulär arkitektur, Entreprenadbodar, Kontor, Skolor, Lokaler liksom byggmaterial för flexibla lösningar. Zenergy baserar sitt modulära koncept på en egenutvecklad, varumärkes-skyddad och patenterad teknik: Zenergy ZIP-Element. Ett högisolerande byggmaterial i sandwichkonstruktion med en högisolerande kärna. ZIP-Elementet är exceptionellt fuktsäkert, brandsäkert och formstabilt. ZIP-Elementet kan användas som ytter- och innervägg, golv- och takbjälklag.

Med Zenergy ZIP-Element uppnås EU’s stränga brandskyddskrav liksom energieffektiviseringsdirektiv.

Zenergy AB (publ), Storgatan 82, 568 32 Skillingaryd, +4636 121340,

info@zenergy.se, www.zenergy.se

Bifogade filer

PDF-dokument