Skip to main content

Kompetensen finns i Lycksele - vann upphandling i Stockholm Vattens storsatsning

Pressmeddelande   •   Dec 07, 2017 06:30 CET

Annika Eklundh, Zert AB

Lyckseleföretaget Zert AB vann upphandlingen av CE-märkningen i projektet Stockholm Framtida Avloppsrening.

Uppdraget som bedöms pågå till årsskiftet 2024-2025 består av att utföra och samordna CE-märkning av avloppsreningsverk Henriksdal, för både projekt SFAR och befintlig anläggning. Zert AB skall även vara beställaren behjälplig i kommande entreprenadupphandlingar med avseende på krav gällande CE-märkning.

- Att Zert visade sig var det enda företaget i upphandlingen som mötte upp mot Stockholm Vattens tuffa kompetenskrav känns helt fantastiskt, säger VD Annica Eklundh.

Många av de större konsultföretagen deltog inledningsvis i upphandlingen, och kompetenskraven var högt satta. I slutänden bedömdes Zert vara det företag som uppfyllde samtliga krav och kontraktet tilldelades Lyckseleföretaget med 6 anställda. Projektet är ett stort åtagande och Zert har stärkt upp sin organisation med underleverantörer och nyrekryteringar väntas.

Projektet Stockholms Framtida Avloppsrening har en långsiktig och strategisk inriktning, med målet att klara avloppsreningen på ett hållbart och effektivt sätt fram till år 2040. Det befintliga reningsverket i Henriksdal utvecklas till ett av världens mest moderna reningsverk. Bromma reningsverk stängs och en ny 14 km lång avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Sickla.

Satsningen innebär att vattnet i Mälaren blir ännu renare, målet med satsningen är också att minska på utsläppen i Östersjön och att transporter av avloppsslam genom bostadsområden försvinner.

Zert AB är ett IT- och Ingenjörsföretag med specialistkompetens i riskhantering och lagstyrd teknisk dokumentation. Företaget som har sex anställda, erbjuder kvalificerade tekniska tjänster till Process- och tillverkningsindustri.

Förutom traditionella konsultuppdrag säljer Zert smarta webblösningar för riskhantering och flerspråkig teknisk dokumentation. Webbtjänster och appar säljs under namnet, Zert RM, Zert RMp och Zert CLM. Utvecklingen sker tillsammans med utvecklare i Finland och Ukraina.

Zert AB startade sin verksamhet i Lycksele av Frank Hedestig, redan på 90-talet. Sedan ett år tillbaka har Zert även kontor i centrala Umeå.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera