Zynka BIM:s nya GIS-specialist adderar ny dimension till BIM – världen utanför byggnaden

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 08:03 CET

Zynka BIM har hittat vägen till hållbart byggande

Nyheter   •   Dec 04, 2018 09:17 CET

Alla pratar om hållbarhet. Arkitekter, byggherrar, entreprenörer och fastighetsförvaltare redovisar sina hållbarhetsfilosofier och inte sällan används ordet hållbarhet som argument för att få och nå fler kunder. Trots det är energi, innerklimat och dagsljus ofta eftersatta faktorer i nybyggda projekt. Nu vill Zynka BIM göra något åt det. Och det handlar inte om att bygga om fastigheterna, utan att bygga en ny samarbetskultur.

Anton Clarholm är ansvarig för det nya affärsområdet Building Performance Simulations på BIM-bolaget Zynka BIM. Med hjälp av simuleringar och analyser av mätdata kan de hitta förbättringsåtgärder för byggnadens energiåtgång, från produktion till förvaltning. Men Anton Clarhoms tidigare erfarenheter visar att simuleringarna måste göras tidigare i designprocessen än vad traditionellt görs.

– Vi vill jobba mer integrerat med arkitekterna. Idag blir vi ofta inkopplade för att göra en utredning när huvuddragen i arkitekturen är satta och då är det ofta för sent att hitta de bästa lösningarna, säger Anton Clarholm.

Anton har lång erfarenhet av komplexa projekt, ofta blir han inkopplad i senare delen av projekteringen. I det skedet finns det sällan tid eller ekonomi att justera gestaltning eller systemval, vilket blir problematiskt för projektet. Det händer till och med att han upplever att vissa kunder uttrycker en önskan om att på olika sätt skönmåla hållbarhetsaspekterna av projektet, eftersom det sällan finns tid eller ekonomi att justera gestaltningen.

– För att komma bort från det måste vi vara kritiska och ärliga gentemot beställaren och förmedla nyttan med en prestandasimulering. Ambitionen är att göra byggnaderna bättre på riktigt. Inte att gröntvätta ett hus.

I samarbete med arkitektkontoret Semrén & Månsson implementerar Zynka BIM just nu en modell, där BIM-samordnaren och arkitekterna samarbetar i ett tidigare skede. Och fördelarna handlar inte bara om hållbarheten i projektet.

– Förutom att få bukt med exempelvis energiprestanda, dagsljus och risker för övertemperaturer, så bygger vi in en genialitet i designen. Tillsammans för vi in nya formmässiga och tekniska fördelar, som innebär besparingar och större långsiktiga värden, säger Anton Clarholm.

Men vad är nyckeln till att lyckas? Ytterst är det en kulturfråga. Det krävs att alla parter som är med i projekteringen, från beställare och arkitekt till BIM-koordinator och projekterande konsulter är insatta i hur processerna funkar och att man bygger en kultur för feedback som integreras i designarbetet från start. På så sätt ges möjligheten att fatta rationella och välinformerade beslut om byggnadens utformning.

Ofta handlar det om att justera stort och smått. Utnyttja rumsliga och passiva egenskaper, anpassa gestaltning av byggnaden och göra intelligenta systemval. Men också att definiera hållbara materialval och smarta sätt att bygga in automation, ventilation, värme, kyla och belysning.

– Sammantaget ger detta stor effekt. Men det kan också bidra till att de som äger eller lever i fastigheten känner stolthet och inspireras till ett hållbarhetstänk i vardagen. Det blir helt enkelt en långsiktigt spin-off effekt, säger Petter Bengtsson, VD för Zynka BIM.

Läs vidare »

Zynka BIM rekryterar ny kontorschef till Malmökontoret

Pressmeddelanden   •   Nov 13, 2018 07:43 CET

Building Performance Simulations blir Zynka BIMs nya affärsområde

Pressmeddelanden   •   Okt 01, 2018 08:00 CEST

​Zynka BIM utvecklar sin portfölj inom digitaliseringstjänster för den byggda miljön och startar ett nytt affärsområde inom simuleringar och analyser av byggnader.

Petter Bengtsson, VD på Zynka BIM, är vinnare av Guldhuset 2018

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 17:17 CEST

Snabbväxande Zynka BIM etablerar sig i Malmö: ”Stor efterfrågan på digitalisering inom bygg- och fastighetsbranschen i Öresundsregionen”

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 15:14 CEST

Zynka BIM är en ledande kraft inom BIM, där de genom digitalisering bidrar till effektivare projektering, visualisering och samordning i alla delar av byggprocessen. De senaste åren har de även varit drivande i att etablera begreppet FIM, där man utnyttjar och utvecklar digitala resurser inom fastighetsförvaltning på nya innovativa sätt.

Det Göteborgsbaserade företaget växer i snabb takt och har tidigare etablerat sig i Stockholm. I dagarna slår de upp portarna i STUDIO i Malmö för att möta en allt större efterfrågan av BIM-tjänster.

– I Öresundsregionen finns många av Sveriges mest framåtblickande byggherrar och förvaltare. Med vår gedigna erfarenhet inom BIM och FIM så vet jag att vi kan hjälpa till att driva och effektivisera deras affär på helt nya sätt, säger Petter Bengtsson, VD för Zynka BIM.

Bolaget har redan stora uppdrag i Malmö, bland annat Nya Sjukhusområdet i Malmö. Ambitionen är att kunna ta ännu fler och större uppdrag genom lokal närvaro. De söker därför just nu medarbetare med kompetens inom bland annat BIM-samordning. 

För mer information, kontakta:

Petter Bengtsson, CEO, Zynka BIM AB

mobil: +46 73 034 79 94, e-mail: petter.bengtsson@zynka.se

Zynka BIM är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning.

Vi går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden – både för våra kunder och samhället i stort.

Zynka BIM är en ledande kraft inom BIM, där de genom digitalisering bidrar till effektivare projektering, visualisering och samordning i alla delar av byggprocessen. De senaste åren har de även varit drivande i att etablera begreppet FIM, där man utnyttjar och utvecklar digitala resurser inom fastighetsförvaltning på nya innovativa sätt.

Läs vidare »

Proptech är här för att stanna - digitala spaningar från Mipim 2018

Nyheter   •   Mar 21, 2018 11:15 CET

En av årets viktigaste händelser för fastighetsbranschen har kommit till ända. På Mipim i Cannes nätverkar och inspireras närmare 20 000 besökare bland 3000 utställare. De allra flesta övertygade om att det krävs digitala innovationer för att möta nuvarande och kommande utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn. Men hur? Zynka BIMs VD Petter Bengtsson delar med sig av tre spaningar.

Fastighetsdigitalisering från enskilda fastigheter till hela fastighetsbestånd
Även om bara 10 procent av VDarna inom fastighetsbolagen tror att industrin kommer att påverkas disruptivt av digitaliseringen, jämför med 38 procent i andra sektorer (enligt PwC och ULIs Global Outlook 2018), finns ett stort intresse att sia om hur den kommer att påverkas. Från enskilda uppkopplade objekt till hela fastighetsbestånd. Har du ännu inte börjat använda begreppet ”proptech” är det utan tvekan hög tid. Property technology kan i stora drag sägas vara olika tekniska lösningar som har en koppling till fastighetsbranschen. Från mätning av energi i fastigheter till digitala plattformar för hantering av tjänster inom olika segment. Under årets Mipim samlades över 50 utställare inom innovationssektionen som visade upp möjligheter för att effektivt digitalisera byggprocessen.

Ökad mognadsgrad bland fastighetsägare ger nya affärsmöjligheter
Digitaliseringen har gått från att vara en sidoverksamhet till att bjuda in CDOs i styrelserummen. Och med den ökade förståelsen har branschen förflyttat sig från att fokusera enbart på effektivisering av befintlig verksamhet, till att skapa nya fastighetsvärden och affärsmöjligheter med hjälp av digitala plattformar. Ett tydligt exempel är att allt fler projektutvecklare efterfrågar ”digitala tvillingar” på sina fastigheter – kort och gott en välordnad informationsstruktur för fastighetens alla områden, som adderar ett högre värde till affären. Och rätt använt dessutom helt nya affärsmöjligheter.

Framtidsspanare en ny roll på samhällsplaneringsnivå?
Även om glimtar av digitaliseringen når stadsplaneringsnivå är det just hos beslutsfattarna kompetens och intresset måste vara som högst. För att inte riskera att ”bygga bort oss” krävs en ständig uppdatering om hur digitaliseringen utvecklar hela samhällen. Visst diskuteras det mycket om självkörande bilar, men framtiden har mycket mer att erbjuda. Vad händer med dagens bebyggda städer när taxibolagen kör drönare, Foodora levererar middagen med hjälp av robotar och rullstolsburna kan börja gå med exoskelett? Saknar vi de insikterna kommer framtidens städer att byggas för gårdagens människor. Kanske borde en framtidsspanare vara en given roll i projektteamet för alla stora infrastrukturprojekt?

Läs vidare »

Implementing largest collection of real estate data yet seen

Nyheter   •   Mar 21, 2018 11:04 CET

Zynka BIM and Akademiska Hus are breaking new ground together in a project for BIM visualization in property management. – Within the next year, we aim to implement the largest collection of real estate data yet seen. It will be the foundation of a whole new service sector in real estate, erasing the border between inside and outside, says Petter Bengtsson, CEO of Zynka BIM.

 Also, check out the article that NyTeknik wrote last week 

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • VD
  • peqwttgoergu.bycenrwgtizssuconft@zrpynbhkago.swverx
  • 073-034 79 94

Om Zynka Bim

Vi digitaliserar den byggda miljön.

Zynka BIM är BIM-experter, baserade i Göteborg, Stockholm och Malmö. Vi levererar nytänkande digitala lösningar och tillhandahåller expertkunskaper i varje steg av din fastighetsaffär, från projektutveckling till förvaltning.
Vi går i frontlinjen för den digitala transformationen av bygg- och fastighetsbranschen för att maximera våra kunders effektivitet, kvalitet och lönsamhet. Vår nyfikenhet och passion för ny teknik, kombinerad med lång erfarenhet, gör att vi kan utmana branschen. Vi ser alltid helheten och driver utvecklingen framåt. Målet är att skapa fler och större bestående värden – både för våra kunder och samhället i stort.

Adress

  • Zynka Bim
  • Polhemsplatsen 5
  • 411 11 Göteborg
  • Sverige

Länkar