This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Guide: Sådan vælger du den rette brændeovn

Blogindlæg -

Guide: Sådan vælger du den rette brændeovn

Overvejer du at anskaffe en brændeovn? Her kan du få gode råd til, hvordan du vælger den rette. Den skal både kunne udnytte brændet effektiv, men skal også udlede færrest mulige sundhedsskadelige partikler.

Herunder gennemgås en række forhold, som du skal være opmærksom på ved valget af en brændeovn.

Vælg den korrekte størrelse

Det er vigtigt, at brændeovnen har den rette størrelse ift. boligens varmebehov. Bruges brændeovnen blot som supplement til anden opvarmning, bør du vælge en brændeovn i den mindste kW-størrelse. I dag er det typisk 3 kW.

Hvis brændeovnen skal tjene formål som primær opvarmningsform, skal den harmonere med boligens reelle opvarmningsbehov. Du kan beregne den rette størrelse af brændeovn vha. ’Dimensionering af brændeovne’, der er et gratis program, der er udviklet af Teknologisk Institut.

Programmet er udviklet til at beregne den optimale størrelse på en brændeovn. Den beregner dette ud fra en række forskellige parametre om den aktuelle bolig og den ønskede brændeovn.

Skorsten og brændeovn skal passe sammen

Det er vigtigt, at brændeovn og skorsten passer sammen. Skorstenen betragtes som brændeovnens motor, da den sikrer, at der suges luft nok ind i ovnen. Suges der ikke luft nok ind i ovnen, opnås der ikke en komplet forbrænding.

Er skorstenen for lav, giver den et dårligt skorstenstræk. Det vil medføre en dårligere forbrænding, der også resulterer i større forurening af miljøet.

Oplever du ofte, at det er svært at tænde op i din brændeovn, eller får du røg ind i stuen, når du åbner ovnen? I så fald er der sandsynligvis noget galt med skorstenen. Det kan eksempelvis være, at den ikke har den rette størrelse.

Vælg en miljømærket brændeovn

Brænderøg har et indhold af flere sundhedsskadelige stoffer. Det inkluderer bl.a. sodpartikler, tjærestoffer og lignende. Desuden udsendes der også en række stoffer, der lugter. Derfor er der en lovgivning på området, der skal sikre, at alle brændeovne, der opstilles i dag, ikke forurener mere end nødvendigt.

Derfor skal alle brændeovne, der opstilles i dag, opfylde en række krav til udledning af sundhedsskadelige stoffer.

Vær opmærksom på miljømærkningsordningerne

I dag findes der flere miljømærkningsordninger af brændeovne. Disse kan hjælpe med at finde en effektiv og miljøvenlig brændeovn. Fælles for disse ordninger er, at de er frivillige for producenterne.

Hvis en given brændeovn ikke er miljømærket, er det derfor ikke ensbetydende med, at den er dårlig. Her er det op til producent eller forhandler at fremlægge relevant dokumentation, der kan dokumentere ovnens effektivitet og forurening.

Der henvises ofte til DS-mærket

I forbindelse med markedsføring af brændeovne, bliver der ofte henvist til det danske DS-mærke (og DS+). Det er dog ikke et mærke, der stiller skrappere krav til udslip end myndighederne gør. Faktisk bliver der til dette mærke stillet mindre skrappe krav til partikeludslip.

Derfor er der meget at være opmærksom på ved valget af en brændeovn. Faktisk kan det blive forvirrende for mange. I dag er der mange, der dropper den traditionelle brændeovn, til fordel for en gaspejs. Det skyldes, at de ofte er nemmere at vælge.

Related links


Pressekontakt