Skip to main content

Time to apply for the Anders Wall and Investor Scholarships for London

Press Release   •   Dec 16, 2009 12:37 GMT

Anders Walls Stiftelser and Investor AB offer two lucrative scholarships to spend a year in London, working for the Swedish Chamber of Commerce for the UK. Please note that this scholarship can only be applied for by Swedes which is why this information is only provided in Swedish.

Anders Walls Stiftelser och Investor AB lämnar till Svenska Handelskammaren i London stipendier för att utbilda unga, kreativa affärsbegåvningar inom internationell handel och industri. Stipendiesumman uppgår till 150 000 kronor för respektive stipendiat och tillträde sker i mitten av maj 2010 för 12 månaders tjänstgöring på Handelskammaren i London. Hittills har 28 Anders Wall-stipendiater och 11 Investor-stipendiater genomgått denna utbildning.

Som stipendiat kommer Du att under ett år aktivt deltaga i arbetet vid Handelskammaren, som har till syfte att på bred bas stimulera och vidareutveckla handels- och affärsverksamheten mellan Storbritannien och Sverige. Du kommer att involveras i kontaktskapande aktiviteter och seminarier och kommer att göra studiebesök på medlemsföretag.

Under Ditt år på Handelskammaren kommer du att tillsammans med den andra stipendiaten bland annat ansvara för kammarens Business Services Desk, utformningen och produktionen av medlemstidningen LINK och medlemsmatrikeln, The Trade Directory. Du kommer också att vara organisatör av The Junior Chamber Club for Young Professionals, som har ca 350 medlemmar upp till 35-årsåldern. Du måste vara initiativrik och helst ha visat prov på entreprenörsanda. Du bör ha avslutat en ekonomisk utbildning gärna med inriktning på marknadsföring på högskola eller universitet. Du måste ha mycket bra kunskaper i engelska samt ha god datorvana. God förmåga att formulera sig i tal och skrift är ett krav.

Det slutliga valet av stipendiat åligger helt Handelskammarens sekretariat. Handelskammaren ger Dig gärna en utförlig arbetsbeskrivning.

Vill Du ha ytterligare upplysningar ber vi Dig kontakta Peter Sandberg, kommunikationschef, på telefon +44 20 7224 8001 eller via e-post  sandberg@scc.org.uk. Ansökningsformulären erhålles per e-post eller finns att ladda ner på här.

Ansökningarna måste vara Handelskammaren tillhanda före den 12 december 2009.

The Swedish Chamber of Commerce was founded in 1906 and has around 400 Member companies, representing not only Swedish companies but also British and European companies interested in strengthening their existing ties with Sweden and the UK or expanding to new markets. Today the Swedish Chamber is one of the largest and most active foreign Chambers in the UK.

Comments (0)

Add comment

Comment