Skip to main content

Tafarn Gymunedol Wrecsam i ffynnu’r Nadolig hwn #cefnogircyfan

Blog post   •   Dec 13, 2013 08:45 GMT

Dyma’r blog diweddaraf gennym sy’n rhan o ymgyrch ‘Cefnogi’r Cyfan’ y Gaeaf, sy’n hyrwyddo rôl – ac yn annog pobl i gefnogi – mentrau cymdeithasol, cydweithfeydd a sefydliadau cymdeithasol eraill Cymru yn arwain at y Nadolig.

Diolch yn fawr i Marc Jones o dafarn gymunedol y Saith Seren yn Wrecsam, am gyfrannu at ymgyrch Cefnogi’r Cyfan Gaeaf 2013:

Y Nadolig yw cyfnod prysuraf y flwyddyn i’r Saith Seren wrth i ni nesáu at ein hail ben blwydd yn dafarn gydweithredol gymunedol ac yn Ganolfan Gymraeg ar gyfer ardal Wrecsam.

Mae’n penwythnosau’n brysur trwy gydol y flwyddyn fel lleoliad sydd ag enw am gerddoriaeth fyw yng nghanol y dref, ond mae cyfnod yr Ŵyl hefyd yn golygu galw mawr am ein bwydlen Nadoligaidd – mae gennym dros 180 cinio Nadolig wedi’u harchebu eisoes.

Mae swyddfeydd ac ystafelloedd y Ganolfan i’w llogi’n dod yn boblogaidd iawn bellach, gyda grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol yn dymuno cwrdd rywle cyfleus sydd wedi’i adnewyddu ac yng nghanol y dref ac rydym yn cynnal cyfres o ddosbarthiadau Cymraeg ar gyfer dysgwyr ar bob lefel. Rydym hefyd yn gartref i’r Cylch Ti a Fi a’r Menter Iaith Maelor leol.

Mae’r adeilad yr ydym yn ei ddefnyddio wedi’i drawsffurfio bellach o fod yn dafarn ddiffaith a fu’n segur am flwyddyn i hwb llwyddiannus o weithgarwch ac adloniant y gymuned.

Am ragor o fanylion ewch i wefan y Saith Seren http://www.saithseren.org.uk/

Mae’r sefydliad yn y blog hwn yn un o nifer y gallwch eu cefnogi. Mae llawer mwy ar gael ar ein Cyfeiriadur Cefnogi’r Cyfan. Nadolig Llawen a ‘phrynwch yn gymdeithasol’.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy