Skip to main content

Co-operative Consortia Report (Cymraeg)

Document   •   Feb 11, 2014 15:26 GMT

Gellir defnyddio dulliau consortia ar gyfer nifer o wahanol amcanion busnes. Mae’r rhain yn cynnwys marchnata, cael mynediad i gontractau a swmp-brynu ymhlith nifer o rai eraill. Yr un yw amcanion busnesau sy’n cydweithio yn y consortia, a dim ond dychymyg y busnesau hynny sy’n cyfyngu’r amcanion.
License Creative Commons Attribution (?)

Comments (0)

Add comment

Comment