Skip to main content

Wales Co-operative Centre celebrates its 30th birthday

Press Release   •   Jul 27, 2012 16:36 BST

We celebrated our 30th anniversary at Cardiff City Hall in June, with around 100 guests from the business and community development sectors as well as past and present staff. Edwina Hart AM, Minister for Business Enterprise Technology and Science, gave the keynote address to the packed hall. Guests also enjoyed hearing from clients including Swansea Care and Repair, Aber Instruments employee buy out and Saith Seren community pub in Wrexham.

Recently inaugurated President of The Wales TUC, A.J. Singh, praised the approach of the Centre since the TUC helped found it back in 1982. The Centre’s Chair, David Jenkins, and fellow board member David White received a gift of thanks for 30 years service. Guests celebrated with a 30th birthday cake following a networking lunch.

Three new Directors were also appointed following elections at the AGM. We welcome John Hughes, Amy Sanders and Susan Thomas and thank outgoing board members.

Canolfan Cydweithredol Cymru yn dathlu ei ben-blwydd yn 30 oed

Buom yn dathlu ein pen-blwydd yn 30 oed yn Neuadd y Ddinas Caerdydd ym mis Mehefin yng nghwmni tua 100 o westeion o’r sectorau busnes a datblygu cymunedol yn ogystal â staff presennol a staff y gorffennol. Rhoddwyd y prif anerchiad gan Edwina Hart AC, y Gweinidog dros Fusnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth i neuadd wedi’i llenwi hyd yr ymylon. Bu’r gwesteion hefyd yn mwynhau clywed gan gleientiaid megis Gofal a Thrwsio Abertawe, Aber Instruments a brynwyd gan y gweithwyr a thafarn gymunedol y Saith Seren yn Wrecsam.

Cafwyd canmoliaeth gan A.J. Singh a urddwyd yn Llywydd TUC Cymru yn ddiweddar am y modd y mae’r Ganolfan yn mynd ati i gyflawni’i waith ers i TUC helpu i’w sefydlu ym 1982. Derbyniodd Cadeirydd y Ganolfan, David Jenkins, a chyd aelod o’r bwrdd David White anrhegion i ddiolch iddynt am 30 mlynedd o wasanaeth. Yn dilyn cinio rhwydweithio dathlodd y gwesteion â chacen pen-blwydd yn 30 oed.

Yn sgil etholiadau yn ystod y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol penodwyd tri Chyfarwyddwr newydd hefyd. Rydym yn croesawu John Hughes, Amy Sanders a Susan Thomas ac yn diolch i aelodau’r bwrdd sy’n ein gadael.

Wales Co-operative Centre

The Wales Co-operative Centre was set up thirty years ago and ever since has been helping businesses grow, people to find work and communities to tackle the issues that matter to them. Its advisors work co-operatively across Wales, providing expert, flexible and reliable support to develop sustainable businesses and strong, inclusive communities.

www.walescooperative.org

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/uk/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.