Persbericht -

Bijna 60 duaal lerenden vertrekken op Erasmus

Bijna 60 duaal lerenden vertrekken vandaag op Erasmusuitwisseling. Daarmee is de tweede editie van ErasDu, voluit Erasmus Duaal, van start gegaan. De leerlingen volgen een duaal leertraject of een traject ‘leren en werken’ en nemen deel aan een werkstage van twee weken in het buitenland. Doellanden dit jaar zijn Nederland, Duitsland, Estland, Italië, Oostenrijk, Frankrijk, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. De leerlingen volgen vooral trajecten in de horeca-, voedings-, administratie-, verkoop-, zorg-, bouw- en elektriciteitssector.

Herhaling van een succesvolle eerste editie

Het schooljaar 2017-2018 was het eerste werkjaar van het ErasDu-project. Toen gingen in totaal 41 Vlaamse duaal lerenden uit 10 deelnemende scholen naar het buitenland. Er werden ook 13 duaal lerenden ontvangen. Dat zet het totaal op 54 deelnemers voor een eerste, succesvolle editie van ErasDu. Deelnemer Jarno, bijvoorbeeld, volgt een duale opleiding tot chemisch procesoperator en ging op uitwisseling naar Duitsland. Hij benadrukt vooral de vooruitgang van zijn talenkennis: “We moesten de technische kant in het Engels bekijken, omdat ze geen Nederlands kunnen daar.” Ondanks de korte duur van de uitwisseling, heeft ErasDu ook een grote meerwaarde voor de vakkennis van de deelnemers. “De chef heeft mij geleerd hoe ik alle soorten granen kan laten poffen. Achter de bar heb ik meerdere cocktails mogen maken, met veel positieve reviews. In de zaal heb ik vooral de coördinatie tussen de keuken en de zaal geleerd en ik heb dat zelfs enkele keren alleen mogen organiseren,” zegt Sam, die een opleiding Kelner/Barman volgt en op Erasmus ging naar Estland. Vlaamse begeleider Maarten, die meeging naar Italië, onderstreept dan weer vooral de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en hun voordeel op de arbeidsmarkt: “Onze jongeren zijn opengebloeid en staan sterker in het leven. Bovendien is de Europass Mobility een interessante adelbrief voor hun verdere carrière.”

Hoe ziet een duale Erasmus eruit?

De duaal lerenden die naar het buitenland trekken lopen daar twee weken stage, met minstens drie werkdagen per week. De week kan worden aangevuld met maximaal één lesdag en één dag bedrijfsbezoek per week. De leerling oefent normaal gezien het beroep uit waarvoor hij of zij een opleiding volgt, maar kan ook een beroep uitoefenen dat een specialisatie is in hetzelfde domein, bijvoorbeeld een kok die zich wil specialiseren in patisserie. “Het Erasmusprogramma is al lang niet meer voorbehouden voor studenten uit het hoger onderwijs. Ook leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs konden er al gebruik van maken, en met het ErasDu-project willen we Erasmus nu ook meer toegankelijk maken voor lerenden die een duaal traject volgen. Zo willen we hun vaktechnische en persoonlijke competenties versterken, wat hun tewerkstellingskansen dan weer verhoogt,” zegt Ben Bruyndonckx van SYNTRA Vlaanderen.

Related links

Onderwerpen

  • School

Tags

  • onderwijs
  • syntra vlaanderen
  • erasdu
  • erasmus
  • erasmusduaal
  • duaal leren

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker