Skip to content
duaal leren in het hoger onderwijs: de heat-case
duaal leren in het hoger onderwijs: de heat-case

Persbericht -

Duaal leren in het hoger onderwijs: de heat-case

Op maandag 5 november 2018 presenteren SYNTRA Vlaanderen, IC Institute en inno.com, met de steun van Agoria Vlaanderen, de unieke HEAT-case (Hands-on Enterprise Architect Training), een duale masteropleiding voor high potentials van verschillende leeftijden. Een doorgedreven samen-werking tussen opleidingsinstellingen en bedrijven staat daarbij centraal, waarbij het opleidingspro-fiel is ontstaan vanuit de noden op de arbeidsmarkt. De inspiratiesessie, die kadert binnen de Euro-pean Vocational Skills Week, moet dienen als voedingsbodem voor duaal leren in het hoger onder-wijs.

unieke case

De HEAT-case is uniek omdat het een duaal leertraject is op master-na-masterniveau voor mensen die in dienst blijven bij hun werkgever, maar tijdens hun opleidingstraject toch willen bijleren en ervaring opdoen in andere organisaties. Leeftijd of anciënniteit doen er niet toe, verworven competenties en groeipotentieel wel. De case is dus het prototype van duaal leren als methode voor levenslang leren en als mogelijkheid voor persoonlijke en professionele groei. Jonas Van Riel GM van het IC Institute van inno.com benadrukt de kwaliteit van het traject: “Onze deelnemers combineren een Master of Science, een doorgedreven softskillvorming en verschillende stages in verschillende bedrijven, wat hen op een unieke manier moet klaarstomen voor de complexe uitdagingen die de rol van Enterprise Architect met zich meebrengt.”

duaal leren in het hoger onderwijs

SYNTRA Vlaanderen, IC Institute en inno.com hopen met deze inspiratiesessie een draagvlak te creëren voor duaal leren in het hoger onderwijs. Dat bevestigt Bruno Tindemans: “In het Vlaanderen van de toekomst zal er een duidelijke nood zijn aan medewerkers met de juiste kennis en competenties die ervoor zullen zorgen dat Vlaanderen de versnelde stroom van veranderingen zal kunnen blijven volgen en leiden. De juiste kennis en competenties verwerven kan gedeeltelijk worden gerealiseerd door duaal onderwijs op verschillende niveaus. Zo zien we, naast een toepassing in het secundair onderwijs, ook heel wat potentieel voor duale opleidingen in het hoger onderwijs.”

Onderwerpen

Tags


Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70
Joni Reygaerts

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker

Gerelateerde inhoud

Gerelateerde verhalen