Persbericht -

Eerste Conferentie Duaal Leren buigt zich over uitbreiding en betere samenwerking

EMBARGO TOT DINSDAG 11 FEBRUARI 2020 12.00 UUR

Hoe kunnen we duaal leren uitbreiden naar andere doelgroepen en onderwijsniveaus? Hoe kunnen we de samenwerking tussen werkplekken verbeteren? Meer dan 300 professionals uit het secundair en hoger onderwijs, diverse ondernemingen, sectororganisaties, interprofessionele organisaties, lokale en provinciale overlegfora en de overheid gaan samen op zoek naar antwoorden tijdens de allereerste Conferentie Duaal Leren, die plaatsvindt op dinsdag 11 februari.

Sinds dit schooljaar is duaal leren – na drie jaar proefdraaien – definitief uit de startblokken geschoten als een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Duaal leren houdt in dat jongeren vanaf 15 jaar leren op school combineren met leren op de werkvloer. Zo worden deze jongeren nog beter voorbereid op de arbeidsmarkt. Duaal leren is nu al mogelijk in 79 studierichtingen van het gewoon onderwijs. In totaal volgen 1583 leerlingen in 178 scholen een duale opleiding. Het meest recente OESO-rapport toont aan dat duaal leren een enorm potentieel heeft. De eerste stappen zijn gezet, nu wordt het tijd om nog verder uit te breiden.

De eerste Conferentie Duaal Leren op 11 februari buigt zich over de toekomst. Hoe kunnen we duaal leren uitbreiden naar andere doelgroepen en onderwijsniveaus? Hoe kunnen we de samenwerking tussen werkplekken verbeteren? Professor Dieter Euler is de key note spreker. Een wereldvermaard onderzoeker op het gebied van duaal leren. Professor Euler zal ingaan op twee trends die zich aftekenen in de meeste Europese landen: steeds meer opleidingen in het hoger onderwijs integreren een beroepsgerichte vorming in en steeds meer opleidingen in het beroepsgericht onderwijs integreren een sterkere dosis algemene vorming. Hoe kunnen beleidsmakers hiermee omgaan?

Roterende werkplekken

De Conferentie Duaal Leren zal ook de piste van alternerende en roterende werkplekken verkennen. Tot nu toe worden leerlingen in een duaal leertraject doorgaans opgeleid in één onderneming. Leerlingen krijgen echter meer gevarieerde leerkansen als ze kunnen roteren tussen verschillende ondernemingen of tussen verschillende afdelingen van een grote onderneming. Voor de bedrijven betekent dit minder werklast en minder risico. Er is wel nog onderzoek nodig naar het draagvlak en de mogelijke drempels.

Proefprojecten in volwassenen en hoger onderwijs

In het secundair onderwijs is sinds september 2019 duaal leren in heel Vlaanderen mogelijk, een uitbreiding naar bijvoorbeeld technische richtingen en het hoger en volwassenenonderwijs is een volgende noodzakelijke stap. Het Departement Onderwijs en Vorming, Syntra Vlaanderen, VDAB en het Departement Werk en Sociale Economie gaan momenteel na hoe duaal leren uitgerold kan worden in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Sinds dit academiejaar zijn een tiental hogescholen, universiteiten en centra voor volwassenenonderwijs aan de slag met duaal leren. De in totaal 14 proefprojecten werden goedgekeurd en gefinancierd met steun van het ESF. De verwachtingen zijn alvast hooggespannen. Ook dit zal aangekaart worden tijdens de Conferentie.

Van duaal leren naar levenslang leren

Er zijn nog meer uitbreidingen mogelijk. Momenteel bestaat duaal leren als leermethode enkel in het secundair onderwijs. Het potentieel is echter veel groter. Waarom zou duaal leren niet kunnen in alle fases van iemands leven en in alle onderwijsvormen? Zo kan duaal leren de motor worden van een echte leercultuur in Vlaanderen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Vijf jaar geleden was er geen duaal leren, sinds het begin van dit schooljaar kunnen jongeren in 185 scholen terecht voor een 80-tal duale studierichtingen, een succes. Maar het kan beter, veel beter. De eerste conferentie Duaal leren in Vlaanderen schenkt terecht aandacht aan de mogelijke uitbreidingen naar het hoger en volwassenenonderwijs én de betere afstemming van verschillende werkplekken op elkaar. Dat de OESO duaal leren een enorm potentieel toedicht, moet die uitbreiding een boost kunnen geven.”

“Duaal leren staat in Vlaanderen eigenlijk nog in de kinderschoenen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We willen het volledige potentieel van duaal leren verzilveren. Daar hebben onze scholen én onze bedrijven wederzijds belang . Vanuit onderwijs willen we leerlingen gemotiveerd houden en zo goed mogelijk opleiden. Vanuit de bedrijven is er een grote vraag naar arbeidskrachten met de juiste kennis en vaardigheden. Duaal leren biedt dan een hele uitdagende leerschool”.

Achtergrond

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen en het Departement Onderwijs en Vorming organiseren voor de eerste maal de Conferentie Duaal Leren in het provinciehuis in Leuven op dinsdag 11 februari 2020.

Op het programma staat de verruiming van duaal leren naar andere doelgroepen en onderwijsniveaus en de samenwerking tussen werkplekken. Thema’s van de plenaire sessies zijn:

 • Duaal leren vandaag : een stand van zaken
 • Veranderende relatie tussen beroepsgerichte gerichte en academische opleidingen
 • Werkplekken delen: buitenlandse en Vlaamse voorbeelden met hun voor- en nadelen
 • In de namiddag worden de thema’s uitgediept in diverse interactieve sessies waarin onderzoeksresultaten, succesverhalen en geleerde lessen aan bod komen. Het volledige programma met alle sprekers vindt u op https://odin.syntravlaanderen.be/conferentie-duaalleren.

  Graag aanwezig op de conferentie?

  Wenst u als journalist de conferentie mee te volgen of sprekers te interviewen? Gelieve contact op te nemen met SYNTRA Vlaanderen via communicatie@syntravlaanderen.be

  Voor vragen over de conferentie kan u contact opnemen met communicatieverantwoordelijke SYNTRA Vlaanderen: Karolien Waegeman, 0479 98 98 70

  Voor vragen over de toekomst van duaal leren kan u contact opnemen met

  Woordvoerder Vlaams minister van Economie, Innovatie, Wetenschapsbeleid, Werk, Sociale economie, Landbouw en Zeevisserij Hilde Crevits: Arne De Brabandere, 0496 02 98 89

  Woordvoerder Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts: Michaël Devoldere, 0484 14 08 19

  Links

  Onderwerpen

  • School

  Tags

  • duaal leren
  • onderwijs
  • persuitnodiging
  • syntra vlaanderen

  Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

  De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

  Perscontacten

  Karolien Waegeman

  Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

  Joni Reygaerts

  Press contact Communicatiemedewerker