Persbericht -

Eerste Matchmaking Event tussen hogescholen en ondernemingen voor duaal leren

Op 11 maart 2019 vindt in Brussel het eerste Matchmaking Event plaats tussen hogescholen en grote ondernemingen in het kader van duaal leren. Initiatiefnemers SYNTRA Vlaanderen en GAN Belgium willen met dit netwerkmoment de onderwijs- en arbeidswereld naar elkaar toe leiden, om duaal leren ook in het hoger onderwijs in een stroomversnelling te brengen.

Faciliteren van kruisbestuiving

Het initiatief kwam tot stand na de kick-off van de klankbordgroep ‘Duaal Leren voor Grote Ondernemingen’ in december 2018. Daar werd duidelijk dat er een groot draagvlak is bij grote ondernemingen om duale leertrajecten op te zetten in samenwerking met onderwijsinstellingen. Momenteel is er echter geen overzicht beschikbaar van bestaande initiatieven waar ondernemingen zich bij kunnen aansluiten.

Met het Matchmaking Event willen SYNTRA Vlaanderen en GAN Belgium daar snel op inspelen. Aan de hand van de noden van de ondernemingen, werden een aantal hogeronderwijsinstellingen uitgenodigd die bereid zijn het gesprek aan te gaan. Tien hogeronderwijsinstellingen gingen in op die uitnodiging. Dezelfde grote bereidwilligheid is ook aanwezig bij de ondernemingen. Bijna dertig ondernemingen vanuit verschillende sectoren trekken voluit de kaart van duaal leren.

De avond gaat van start met een uiteenzetting van ENGIE Fabricom en ArcelorMittal, allebei ervaren pioniers in duaal leren. Ze laten zien hoe zij binnen hun organisaties met duale leertrajecten van start gingen en proberen zo andere ondernemingen te inspireren. Vervolgens knopen de aanwezige ondernemingen het gesprek aan op de matchmaking market. Het hoger onderwijs stelt er zijn opleidingen voor aan ondernemingen, die al aangaven vooral geïnteresseerd te zijn in STEAM-opleidingen.

Duaal leren in Vlaanderen

Twee september 2019 wordt een hoogdag voor duaal leren in Vlaanderen. Niet alleen wordt duaal leren dan na drie jaar proeftuinen breed uitgerold in het secundair onderwijs, er worden ook verschillende pilootprojecten gelanceerd in het hoger onderwijs. Bovendien bieden de nieuwe graduaatsopleidingen in het hoger onderwijs nieuwe perspectieven voor structurele samenwerkingen tussen het onderwijs en het werkveld. Die nieuwe graduaatsopleidingen duren twee jaar en bestaan voor minstens 30% uit werkplekleren. “Aangezien het pas in april duidelijk zal zijn welke middelbare scholen duaal leren zullen aanbieden, gaan we nu alvast van start met een Matchmaking Event voor het hoger onderwijs,” zegt Birgitte Bruyninckx van SYNTRA Vlaanderen. Nico Reeskens, voorzitter van GAN Belgium en Country Manager bij The Adecco Group België, vult aan: “Jongeren die in het secundair onderwijs kiezen voor duaal leren moeten de mogelijkheid hebben om via dezelfde leervorm hogere studies aan te vatten. Anders creëer je de facto een watervalsysteem. Door ook in het hoger onderwijs duaal leren aan te bieden, kunnen we iedere jongere de kans geven zijn leervermogen ten volle te benutten.”

Ondernemingen en onderwijsinstellingen die ook geïnteresseerd zijn in duaal leren kunnen contact opnemen met SYNTRA Vlaanderen en GAN Belgium.

Onderwerpen

  • School

Tags

  • hoger onderwijs
  • gan belgium
  • syntra vlaanderen
  • onderwijs
  • duaal leren
  • arbeidsmarkt

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker