Persbericht -

PERSUITNODIGING: Inspiratiedag Ondernemersvorming op 30 april 2019

Beste journalist

Wij nodigen u van harte uit op onze Inspiratiedag Ondernemersvorming op dinsdag 30 april 2019, van 9u tot 14u, in de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel. Onder meer prof. Kristof De Witte, verbonden aan KU Leuven en directeur van LEER (Leuven Economics of Education Research), komt er de resultaten voorstellen van zijn onderzoek naar het rendement van ondernemerschapstrajecten op de Vlaamse arbeidsmarkt. We zullen ook dieper ingaan op onderstaande vragen:

 • Welke werknemers- en ondernemerscompetenties helpen onze ondernemingen toekomstige uitdagingen aan te gaan?
 • Welke trends zien we in ondernemersvorming?
 • Hoe effectief zijn ondernemerschapstrajecten?

Programma

09:00 - 09:30 Onthaal
09:30 - 09:40 Welkomstwoord en introductie door Mia Van Humbeeck, verantwoordelijke Ondernemersvorming bij SYNTRA Vlaanderen
09:40 - 10:30 Welke competentieverschuivingen verwachten onze Vlaamse bedrijven?
- Johan Desseyn (Mpiris)

SYNTRA Vlaanderen onderwierp pas afgeronde competentieprognoses aan
een overkoepelende analyse.
10:30 - 11:20 Analyse van actuele ondernemerstrends en -noden inzake
competentievorming - Grietje Vermoortele (Leap Forward)

Welke trends zien we in opleidingen rond ondernemerschap? In welke
competenties willen gevestigde ondernemers graag groeien? We delen graag
de belangrijkste inzichten uit trendonderzoek en kwalitatief en kwantitatief
onderzoek.
11:20 - 12:10 Het rendement van ondernemerschapstrajecten op de Vlaamse
arbeidsmarkt - prof. Kristof De Witte
12:10 - 13:00 Panelgesprek met
 • Bruno Tindemans (gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen)
 • prof. Kristof De Witte (KU Leuven, directeur LEER - 'Leuven Economics of Education
  Research')
 • Dirk Vanstipelen (Directeur Afgevaardigd Bestuurder SYNTRA Limburg, SYNTRUM)
 • Inge Geerdens (oprichtster en CEO van CV Warehouse)

Moderator: Guy Janssens (journalist, voormalig presentator De Vrije Markt)

13:00 - 13:10 Slotwoord door Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
13:10 - 14:00 Netwerkmoment en lunch

Praktisch

Gelieve in te schrijven voor 25 april 2019 via https://www.syntravlaanderen.be/inschrijvingsformulier-inspiratiedag-ondernemersvorming

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. U mag deze uitnodiging natuurlijk ook verder verspreiden onder uw netwerk.

Hopelijk tot binnenkort!

Related links

Onderwerpen

 • Bedrijfsopleiding

Tags

 • mpiris
 • syntra vlaanderen
 • persuitnodiging
 • ondernemersvorming
 • ku leuven
 • leap forward
 • esf vlaanderen
 • unizo
 • syntrum

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker

Gerelateerde verhalen

Gerelateerde evenementen