Persbericht -

SYNTRA Vlaanderen stimuleert opleidingstrajecten circulair ondernemerschap

In een circulaire economie worden tal van strategieën (korte keten, productdesign, hernieuwbare energie, lokale bevoorrading, afvalreductie, product als dient) toegepast om tot klimaatneutrale oplossingen te komen in de bedrijfswereld en slim om te gaan met grondstoffen, materialen, energie, water, ruimte en voedsel. Een hoogwaardig ontwerp van een circulair business model is daarbij een noodzakelijke methodiek om kringlopen zoveel mogelijk te sluiten.

Een circulaire economie biedt bedrijven heel wat opportuniteiten. Ondernemingen die focussen op het hergebruik van grondstoffen en materialen zijn minder afhankelijk van de voorraden en invoer van primaire grondstoffen uit het buitenland. Een circulair businessplan vormt tevens een drive voor innovatie alsook voor de ontwikkeling van bijkomende kennis en competenties, het aangaan van nieuwe partnerschappen voor de uitwisseling van grondstoffen en energie, en het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Uit een recente enquête van Vito blijkt ook dat circulaire bedrijven minder problemen ondervonden tijdens de coronacrisis en van zichzelf vinden dat ze veerkrachtiger zijn in moeilijke tijden.[1]

Tegelijk biedt een circulaire economie ook kansen om milieudoelstellingen te halen. Om tot een broeikasgasarme samenleving en een sluitend materialenbeleid te evolueren volstaat het niet meer om bestaande productiesystemen enkel te optimaliseren. Systeeminnovatie en het herdenken van bedrijfsprocessen is in alle sectoren nodig om de klimaatambities van de Europese Unie in 2050 waar te maken.

Uit de ondernemersenquête van de SERV-stichting Innovatie & Arbeid[2] blijkt dat veel ondernemingen en organisaties wel meer circulair willen werken, maar niet goed weten hoe ze dit moeten aanpakken. Bedrijven die de stap niet wagen, zijn zich niet bewust van het potentieel dat de circulaire economie biedt. Uit de enquête blijkt verder dat de vele initiatieven en instrumenten die vandaag bestaan op zich zeer relevant zijn (zoals b.v. de materialenscan), maar nog te veel ‘ad hoc’ worden aangeboden waardoor bedrijven door de bomen het bos niet meer zien.Kmo’s hebben nood aan tastbare voordelen, praktische en technische ondersteuning en juridisch advies.

In opdracht van SYNTRA Vlaanderen en VLAIO hebben EY en UHasselt een opleidingstraject uitgewerkt over circulair en energie-efficiënt ondernemen op maat van kmo’s en zelfstandige ondernemers. Tijdens de opleiding worden ondernemers begeleid bij het herbekijken en aanpassen van hun business model. Dit wordt gerealiseerd door middel van klassikale sessies, webinars, bedrijfsbezoeken en persoonlijke coaching. De deelnemers gaan aan de slag met hun specifieke case en werken naar een oplossing toe. De vernieuwde ondernemersplannen worden tot slot aan een haalbaarheidsstudie onderworpen.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “We moeten nu van het moment gebruik maken om versneld over te schakelen naar een meer circulaire economie. Vlaanderen Circulair stelt dat door een beter gebruik van hulpbronnen het Europese bedrijfsleven jaarlijks 630 miljard euro zou kunnen besparen. Ook op het niveau van de individuele onderneming zelf creëert circulair ondernemen voordelen zoals een daling van de kosten door een efficiënter gebruik van materialen en een vermindering van de afvalstromen. Met deze opleidingstrajecten willen we kmo’s, zelfstandige ondernemers en landbouwbedrijven die meer circulair willen werken, de nodige praktische en technische ondersteuning bieden. Daarmee vullen we onze bestaand steunaanbod via de kmo-portefeuille en kmo-groeisubsidie op dat vlak dus nog verder aan.”

Meer informatie

Vanaf januari 2021 biedt UHasselt, samen met kenniscoöperatief Megarnie, een opleidingstraject aan in Limburg, Antwerpen en Vlaams-Brabant en Brussel.

Vanaf januari 2021 biedt EY Climate Change & Sustainability Services, in consortium met energie-expert Encon en product design bureau Edmire, biedt een opleidingstraject aan in Oost- en West-Vlaanderen.

Indien nodig wordt het traject aangeboden conform de COVID-19 maatregelen.

Persinformatie

Karolien Waegeman, communicatieverantwoordelijke SYNTRA Vlaanderen,
E karolien.waegeman@syntravlaanderen.be
GSM 0479 98 98 70

Thomas De Romagnoli, Manager, Climate Change and Sustainability Services, Ernst & Young Assurance Services
E Thomas.De.Romagnoli@be.ey.com
GSM 0472 35 13 65

Stefan Coenen, Directeur Universiteit Hasselt School Of Expert Education
E stefan.coenen@uhasselt.be
GSM 0472 33 72 19

[1] Resultaten Veerkracht enquête Vito – Vlaanderen Circulair, 6 juli 2020.

[2] De transitie naar een circulaire economie. Beleidsagenda en aanbevelingen. SERV-stichting Innovatie & Arbeid, 25 februari 2019.

Onderwerpen

  • Onderwijswetenschappen

Tags

  • syntra vlaanderen
  • arbeidsmarkt
  • ondernemingen
  • circulaire economie
  • circulair ondernemerschap
  • milieudoelstellingen
  • circulair werken
  • opleidingstraject

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker