Persbericht -

Tweede editie van Ideaal Duaal gaat van start in Brussel

De tweede editie van Ideaal Duaal, een wedstrijd van het Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen, ging vrijdag 8 februari van start in The EGG in Brussel. Met Ideaal Duaal wil het overheidsagentschap het opleidingslandschap en de bedrijfswereld dichter bij elkaar brengen.

Onderwijs en bedrijfswereld slaan de handen in elkaar

Het onderwijs en de bedrijfswereld slaan de handen in elkaar voor deze wedstrijd en gaan samen op zoek naar innovatieve ideeën uit het veld. SYNTRA Vlaanderen laat daarom twaalf Belgische topmannen en -vrouwen uitdagingen formuleren voor talentvol Vlaanderen. Ze formuleren elk een eigen uitdaging, waarmee ze alle twaalf op hun eigen manier op zoek gaan naar vernieuwende ideeën om bruggen te bouwen tussen het onderwijs en de bedrijfswereld.

Rol van de overheid

Ideaal Duaal is ontstaan in het kader van duaal leren, een nieuw onderwijssysteem dat moet helpen om de kloof tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt te dichten. Bij duaal leren wordt op twee plaatsen geleerd: op school én op de werkplek. Ook minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters staan achter dit nieuwe leersysteem. “Met ons agentschap streven wij naar kwaliteitsvolle, innovatieve en arbeidsmarktgerichte competentieontwikkeling van jongeren en volwassenen in functie van meer en sterker ondernemen. Wij zijn de neutrale regisseur voor duaal leren, en deze wedstrijd ligt dus eigenlijk in het verlengde daarvan,” zegt Vickie Dekocker, verantwoordelijke innovatie bij SYNTRA Vlaanderen.

Kick-off in Brussel

Iedereen mag deelnemen aan Ideaal Duaal. Op de kick-off in Brussel waren dan ook geïnteresseerden aanwezig uit alle hoeken: ondernemers, scholen, bedrijven, start-ups, enzovoort. Zij kregen de kans om rechtstreeks met de twaalf topmannen en -vrouwen te overleggen, hen vragen te stellen en samen deel te nemen aan workshops. Zo konden de bezoekers hun ideeën toetsen aan ervaringsdeskundigen en sleutelen aan de uitwerking ervan voordat ze hun idee effectief indienden om zo deel te nemen aan de wedstrijd. Op 13 mei 2019 worden de drie winnaars van Ideaal Duaal bekendgemaakt tijdens een slotevent in Technopolis. Meer informatie over de wedstrijd is te vinden op www.ideaalduaal.be of via #ideaalduaal en #duaalleren.

Related links

Onderwerpen

  • School

Tags

  • ideaalduaal
  • technologie en onderwijs
  • syntra vlaanderen
  • onderwijs
  • levenslang leren
  • duaal leren

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker

Gerelateerde verhalen

Gerelateerde evenementen