Persbericht -

Vlaming is te vinden voor duaal leren

De Vlaming is te vinden voor duaal leren. Dat blijkt uit de Werkbarometer, een grootschalig arbeidsmarktonderzoek van Trendhuis. Het onderzoeksbureau peilde in zijn trendstudie naar ondernemingszin, talent en zingeving op de werkvloer bij 1350 Vlamingen die representatief zijn voor de Vlaamse bevolking. Trendhuis stelde de resultaten voor op 12 februari 2019 in Brussel. In maart volgt er nog een boek waarin diepte-interviews de cijfers moeten illustreren.

Duaal leren scheert hoge toppen

Duaal leren, de nieuwe onderwijsvorm waarbij wordt geleerd op school en op de werkvloer, scoort goed volgens de Werkbarometer. Zo vindt liefst 79% van de Vlamingen een duaal leertraject een evenwaardig alternatief voor klassieke scholing. 60% vindt bovendien dat duale leertrajecten meer werkzekerheid bieden dan klassieke scholing en 77% meent dat ook het aso duale leertrajecten moet aanbieden. Daarmee treedt duaal leren dus steeds meer op de voorgrond in het Vlaamse opleidingslandschap. Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen, wil het gigantische potentieel van duaal leren dan ook verder benut zien: “Duaal leren bevordert kennistransfer en stimuleert de goesting om te leren. Het verhoogt zo de duurzame inzetbaarheid van burgers op de arbeidsmarkt. We moeten de doelgroep van duaal leren dus uitbreiden naar studenten, werknemers, werkzoekenden en ondernemers, kortom alle lerenden.” In theorie is de Vlaming alvast gewonnen voor dat idee, want 92% van de Vlaamse bevolking vindt dat duaal leren ook nuttig kan zijn voor volwassenen om aan (nieuw) werk te komen.

Levenslang leren

Vlaanderen doet het echter nog niet zo goed op het vlak van levenslang leren. De Werkbarometer wijst bijvoorbeeld uit dat het aantal Vlamingen dat een opleiding van enkele weken of maanden volgde in functie van het werk bijzonder laag ligt. In kmo’s is de kans op opleiding zelfs duidelijk kleiner dan in een groot bedrijf. “In een kmo is het gewoon niet altijd mogelijk om een persoon te missen,” zegt Caroline Meyers, expert transnationaliteit bij ESF Vlaanderen. Cindy Dewaele, algemeen directeur arbeidsmarktbeheer bij VDAB, vult aan: “Voor kmo’s zijn opleidingen inderdaad zowel een financiële als een tijdsinvestering. De financiële investering kunnen we eventueel wegnemen, maar de tijdsinvestering blijft.” An Katrien Sodermans, verantwoordelijke kenniscentrum bij SYNTRA Vlaanderen, ziet daar een opportuniteit voor duaal leren: “Bij duaal leren leert iemand een deel van de leerstof op de werkvloer. Zo moet hij of zij minder lang gemist worden op het werk.” Een algemeen tijdgebrek en de lastige combinatie met het gezin zijn samen de belangrijkste drempels om aan een opleiding te beginnen (allebei ervaren door 36% van de Vlamingen). “Dat kan komen doordat de meeste opleidingen en bijscholingen ’s avonds plaatsvinden. Als een deel van de leerstof op de werkvloer wordt aangeleerd, kan dat de drempel verlagen om aan een opleiding te beginnen. Ook hier kan duaal leren dus een oplossing bieden,” zegt An Katrien Sodermans. 

Related links

Onderwerpen

  • Bedrijfsopleiding

Tags

  • onderwijs
  • levenslang leren
  • arbeidsmarkt
  • syntra vlaanderen
  • duaal leren

Syntra Vlaanderen is een verzelfstandigd Agentschap van de Vlaamse Overheid, beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Het agentschap is een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Syntra Vlaanderen wil via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbinden, inspireren en zo kennis samenbrengen.

De visie op opleiden vertrekt vanuit de idee waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (vb op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken.

Perscontacten

Karolien Waegeman

Press contact Communicatieverantwoordelijke 0479 98 98 70

Joni Reygaerts

Press contact Communicatiemedewerker