Persbericht -

Fietsinvesteringen moet fiets meer ruimte geven

Vlaams Minister Ben Weyts kondigde maandag een historisch bedrag aan fietsinvesteringen aan. Voor het begrotingsjaar 2019 legde de minister 138 miljoen aan investeringen in fietsinfrastructuur vast. Fietsberaad Vlaanderen looft de inspanningen die deze minister en de huidige Vlaamse Regering levert om de achterstand inzake veilige fietsinfrastructuur weg te werken. Het genoemde bedrag gaat om vastleggingen voor geplande projecten in de begroting 2019. De aanbesteding en uitvoering van de projecten moet nog opgestart worden. Het cijfer kan in de praktijk nog wijzigen. “Fietsberaad Vlaanderen is tevreden en hoopt dat de administraties de ambitie van hun minister kunnen bijbenen. Want de realisatiegraad kan nog steeds veel beter,” stelt Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen. Het rapport van het Rekenhof over de Vlaamse fietsinfrastructuur toonde aan dat een goede opvolging absolute noodzaak is.

De ambitie die minister Weyts uitspreekt voor een volgende Vlaamse Regering (300 miljoen) is volgens Fietsberaad Vlaanderen mogelijk, op voorwaarde dat ook voldoende aandacht gaat naar de capaciteit om deze toename in projecten op te volgen. "De nieuwe Vlaamse Regering moet voldoende ambitieus zijn en aangeven welk fietsaandeel ze nastreeft (18% van de verplaatsingen, 20%,…?) en een stappenplan opmaken om alle gewestwegen van veilige en afgescheiden fietsinfrastructuur te voorzien,” vult Wout Baert, programma manager van Fietsberaad Vlaanderen aan.

Vandaag neemt ongeveer één op drie Vlamingen dagelijks de fiets (onderzoek FietsDNA). "Het fietsverkeer groeit snel en de bijbehorende infrastructuurwerken mogen niet blijven steken in de fase van een inhaaloperatie. Fietspaden van de toekomst moeten vandaag al voldoende breed worden aangelegd, zodat ze volstaan voor de komende 30 jaar," zo stelt Wout Baert, programma manager van Fietsberaad Vlaanderen. "Daarvoor is op vele plaatsen een herverdeling van de beschikbare ruimte nodig in het voordeel van het voetgangers- en fietsverkeer, ook op de wegen in het beheer van steden en gemeenten."

Een volgende Vlaamse Regering moet ook prioriteit maken van het fietsvriendelijker maken van kruispunten door aangepaste verkeerslichtenregelingen (op maat van de fiets!) én meer ongelijkvloerse kruisingen van drukke verkeersassen. Bij toenemend fietsverkeer wordt ook het stallen van de fiets aan stations en haltes van het openbaar vervoer voor wegbeheerders een uitdaging.

Meer informatie: 

Meer info:

- Wout Baert, coördinator Fietsberaad, 0478/29.26.34

- Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze en voorzitter van Fietsberaad: 9800 Deinze, O475/32.17.43

Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt alle overheden en hun partners om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.

Onderwerpen

  • Levensstijl, mode, recreatie

.

Perscontacten

Katrien Gordts

Press contact social media manager en perscontact +32 2 211 56 66

Nathalie Debast

Press contact persverantwoordelijke +32 497 31 80 77