Persbericht -

​Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten en hondenpoep

Zo goed als alle Vlaamse gemeenten passen de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) toe, vooral om sluikstorten, hondenpoep of nachtlawaai tegen te gaan. Ze hanteren doorgaans 16 jaar als minimum leeftijd. Het is een efficiënt syteem dat goed samenleven bevordert. Een GAS-boete bedraagt in de grote meerderheid van de gemeenten tussen de 70 en de 150 euro. Dat blijkt uit een bevraging die de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) deed bij haar leden.

Prioriteiten

Zowat alle gemeenten (92%) voorzien in gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Gemeenten zetten GAS vooral in tegen sluikstorten (77%) , hinder van honden (vb. hond niet aan de leiband, hondenpoep, 55%) of nachtlawaai (45%). In zeven op de tien gemeenten kan je een GAS-boete krijgen vanaf 16 jaar, in één op vijf vanaf 18 jaar. Slechts 8% legt de lat op 14 jaar. ‘Dit bevestigt wat we al wisten: de wettelijke mogelijkheid om de leeftijd voor GAS te verlagen naar 14-jaar heeft dus zeker niet geleid tot een heksenjacht tegenover minderjarigen, zoals sommige organisaties vreesden,’ aldus Wim Dries, voorzitter van de VVSG.

Redelijke bedragen

Het (theoretische) maximumbedrag voor GAS is 350 euro. Meer dan de helft van de gemeenten (55%) vindt dit bedrag hoog genoeg om bestraffend te werken. Bijna twee op vijf vindt 350 euro noodzakelijk om de kosten van de procedures te drukken; meer dan één op tien (14%) vindt dit te laag. Toch vordert slechts 2 % van de gemeenten in 2017 effectief 151 euro tot 350 euro. De grote meerderheid van de gemeenten (61%) rekent gemiddeld tussen de 71 euro tot 150 euro aan. In één op vijf (22%) is dat zelfs maximum 70 euro. 'Gemeenten kiezen voor ‘redelijke’ bedragen en vaak volstaat dit ook om in te spelen op het gedrag van mensen. In geval van herhaling klaagt men wel eens dat de bedragen te laag zijn, stelt de VVSG.

Sociale veiligheid bevorderen

Meer dan de helft is tevreden over de GAS-procedures om te reageren op kleine vormen van overlast. ‘GAS helpt gemeenten om de sociale veiligheid in buurten te verbeteren doordat je storend gedrag snel en efficiënt kan sanctioneren. Uiteraard in samenhang met andere maatregelen die zorgen voor aangename buurten, zoals straathoekwerkers,' luidt het. Toch klaagt één op vijf gemeenten over te weinig middelen om het systeem goed te laten werken -ze klagen over het gebrek aan een GAS-ambtenaar- of over de complexe procedure.

Meer impact

De VVSG en de gemeenten willen op de ingeslagen weg verder, met de buurt als een plek waar wonen, studeren, werken, zorg, vrije tijd en een aangename en veilige leefomgeving samen komen. GAS draagt hiertoe bij, omdat niet-wenselijk gedrag (zwerfvuil en sluikstorten, nachtlawaai, parkeren zonder betalen,…) op een snelle manier kan worden afgestraft en bijgestuurd. GAS kan ook de luchtkwaliteit bevorderen, door de invoering van een beleid rond lage emissiezones. De VVSG vraagt wel een grotere impact op de lokale verkeersveiligheid: gemeenten moeten meer inspraak hebben in de verkeersveiligheid op de gewestwegen op hun grondgebied. Daarom vraagt ze van de federale en Vlaamse overheid een groter gemeentelijk aandeel uit het verkeersveiligheidsfonds. 

Meer info: Nathalie Debast, Verantwoordelijke Perszaken VVSG, 0497/31.80.77

Onderwerpen

  • Misdaad, wet, juridische zaken

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Perscontacten

Katrien Gordts

Press contact social media manager en perscontact +32 2 211 56 66

Nathalie Debast

Press contact persverantwoordelijke +32 497 31 80 77