Persbericht -

Herbruikbaar materiaal veel beter voor milieu dan bioplastics

Steeds meer bedrijven stellen composteerbare plasticbekers voor als duurzaam alternatief voor plastic wegwerpbekers. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) waarschuwt ‘Ze lijken heel goed op de andere plastic bekers, maar zijn niet recycleerbaar, vergistbaar of composteerbaar via de reguliere afvalinzameling. Integendeel, ze verstoren eerder het verwerkingsproces dan dat ze een meerwaarde hebben. Herbruikbaar blijft het beste alternatief voor wegwerpbekers.’ De VVSG reageert hiermee op de uitzending van Factcheckers vandaag op Eén waarin deze problematiek aan bod komt.

'OK compost'-label geen vrijgeleide voor gft-inzameling

Bio-afbreekbare of bio-composteerbare plastics verstoren ons huidig inzamelsysteem meer dan dat we denken. Bio-bekers met een ‘OK compost’-label voldoen dan wel aan de Europese normen, maar in Vlaanderen mogen ze niet bij het gft. Sommige composteer- en vergistingsinstallaties kunnen immers in de problemen raken met de verwerking ervan. Composteerbare plastics bevatten risico’s voor kwaliteitsvermindering van het compost en vervuiling van het milieu. In de vergistingsinstallatie breken deze materialen helemaal niet af waardoor ze de kwaliteit van het restproduct in het gedrang brengen. Ook in de nieuwe blauwe zak zijn bio-afbreekbare en composteerbare verpakkingen zeer storend voor de recyclage van de gewone plastic verpakkingen. Daarenboven creëren deze verpakkingen verwarring. Voor sommige consumenten, en ook voor de afvalophalers, is het moeilijk visueel onderscheid te maken tussen gewone en bio-afbreekbare of composteerbare plastics. Hierdoor kan het gft-afval verontreinigd worden met plastics die helemaal niet afbreekbaar zijn. ‘Wie een feestje, activiteit of evenement organiseert, gaat best eerst de inzamel- en verwerkingsmogelijkheden na bij de gemeente of afvalintercommunale. Werken met wegwerpbekers is toch niet zo eenvoudig als men dikwijls denkt. Elke producent zou moeten nadenken over de impact van zijn product op het milieu en de samenleving,' aldus de VVSG.

Herbruikbaar is duurzamer en even veilig als wegwerp

Ter bescherming tegen COVID-19 grijpt iedereen weer massaal naar wegwerpproducten vanuit de redenering dat je maar beter het zekere voor het onzekere neemt. Corona heeft nochtans geen impact op het gebruik van herbruikbaar cateringmateriaal en dat is maar goed ook. Volgens deskundigen hangt de overleving van het virus niet af van het feit of een materiaal eenmalig of herbruikbaar is. Het zijn eerder de omgevingsfactoren, virusconcentraties, basishygiëne en types van materialen die bepalen of het virus overleeft of niet. ‘Wegwerpplastic vervangen door een ander wegwerpproduct blijft een grote impact hebben op het milieu. Als we de overgang willen maken naar een duurzame maatschappij, zijn preventie en hergebruik belangrijker dan ooit,’ zegt de VVSG. 


Meer informatie: Nathalie Debast, verantwoordelijke perszaken, 0497/31.80.77 

Onderwerpen

  • Milieu, energie

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Perscontacten

Katrien Gordts

Press contact social media manager en perscontact +32 2 211 56 66

Nathalie Debast

Press contact persverantwoordelijke +32 497 31 80 77