Skip to main content

Veilige fietsenstalling gezocht? Kijk op Velopark.be

Persbericht   •   dec 03, 2019 16:30 CET

Fietsenstalling Oostende - copyright Bart Lasuy

Fietsberaad Vlaanderen* lanceert vandaag in Leuven Velopark.be, een digitaal platform met alle informatie over fietsenstallingen, gaande van het aantal vrije plaatsen tot de kostprijs ervan. Dat moet nog meer mensen overtuigen om de fiets te nemen. Het is een initiatief van de federale ministers De Backer en Bellot in het kader van de oproep Smart Mobility Belgium**. Nu staan al 479 fietsenstallingen online, het systeem wordt gaandeweg verder uitgerold.

Fiets als volwaardig vervoersmiddel

Meer mensen nemen tegenwoordig de fiets en dus stijgt ook de nood aan kwaliteitsvolle fietsenstallingen. Vandaag is daar geen algemeen overzicht van. Daarom wil Velopark.be alle stallingen in België integreren in één digitaal platform: eigenaars van een fietsparking delen op één centrale digitale plaats alle nuttige informatie; fietsers kunnen overal en altijd checken hoeveel vrije plaatsen er nog zijn en tegen welke voorwaarden.

Fietsberaad Vlaanderen roept alle steden en gemeenten op om fietsenstallingen toe te voegen. Er staan momenteel al 479 fietsenstallingen online. De informatie hoeft maar één keer ingegeven te worden en wordt nadien steeds correct weergegeven op allerlei toepassingen zoals mobiliteitsapps van vervoerbedrijven, MaaS-dienstverleners (MaaS = mobility as a service) en websites, ook die van de steden en gemeenten. Velopark.be is handig voor aanbieders én gebruikers. Zo wordt de fiets een vaste schakel in het vervoeraanbod.

Fiets veilig stallen

Fietsers hechten veel belang aan comfortabele en veilige stallingen. Jan Vermeulen, voorzitter van Fietsberaad Vlaanderen: ‘Gegevens als open data beschikbaar stellen is de eerste stap naar meer beveiliging en toegangscontrole in stallingen. Het platform moet het mogelijk maken de actuele bezettingsgraad van beveiligde plaatsen aan te geven, via de cloud digitale fietskluizen te reserveren en op termijn zelfs ongewenst bezoek in de stalling te beperken. Net als in Nederland moeten we daarin nog meer investeren.’ Ook fietsregistratie moet digitaal. Nieuwe registratietechnieken helpen politie, handhavings- en beveiligingspersoneel en stallingseigenaars om snel en rechtstreeks met fietseigenaar te communiceren, zonder dat de privacy in het gedrang komt. Fietsberaad Vlaanderen wil aan proefprojecten werken.

Groei mogelijk mits investeringen

25% van alle treinreizigers neemt de fiets naar het station. De NMBS drijft het aantal stallingen op van 100.000 plaatsen nu naar 150.000 tegen 2025. ‘Onze stations moeten evolueren tot hubs, waar de reiziger eenvoudig kan overstappen van het ene vervoersmiddel op het andere. Velopark draagt hiertoe bij,’ zegt Koen Van Lancker, Head of Innovation & Station Environment bij de NMBS.

Ook de nieuwe Vlaamse regering zet sterk in op de groei van het fietsverkeer. ‘Daar horen meer innovatieve fietsparkeeroplossingen bij. Met Velopark neemt Fietsberaad Vlaanderen die ondersteunende rol op en bewijst het de meerwaarde als kenniscentrum zodat ook de producenten erop kunnen inspelen,’ aldus Lydia Peeters, Vlaams minister bevoegd voor mobiliteit.

Ook de lokale besturen willen verder op de ingeslagen weg. ‘Steden en gemeenten zetten volop in op duurzame mobiliteit, we steunen initiatieven die mensen aanzetten de fiets te nemen en hopen dit instrument binnenkort in heel Vlaanderen te kunnen toepassen,’ aldus Wim Dries, voorzitter van VVSG.

Smart Mobility Belgium

Velopark kwam tot stand binnen de digitale agenda van de federale overheid en Smart Mobility Belgium. Francois Bellot, federale minister voor Mobiliteit: ‘Met Smart Mobility Belgium wilden we digitale ontwikkelingen in de mobiliteitssector versnellen. Velopark toont aan dat de fietssector vernieuwend kan zijn. Big data over mobiliteit kunnen de overheid helpen bij beslissingen. We kunnen de verschillende resultaten van de Smart Mobility Call samenbrengen in een nieuw openbaar platform’.


Meer info:

- Wout Baert, coördinator Fietsberaad, 0478/29 26 34

- Jan Vermeulen, burgemeester van Deinze en voorzitter van Fietsberaad, 0475/32 17 43

*Fietsberaad Vlaanderen is een kenniscentrum voor fietsbeleid en in brede zin voor elk beleid dat het fietsen stimuleert. De doelstelling van het Vlaamse fietsberaad is de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van praktijkgerichte kennis voor fietsbeleid. Fietsberaad Vlaanderen ondersteunt alle overheden en hun partners om de dynamiek in hun fietsbeleid te versnellen.

**Fietsberaad Vlaanderen richtte voor dit project een consortium op met MoreLion, Nazka Mapps, iMEC, de Vlaamse en federale overheid, NMBS, Fietsersbond, ProVelo, Fiets & Werk en de Waalse fietsersbond GRACQ. Voor de realisatie van het project Velopark kreeg Fietsberaad Vlaanderen van de Federale ministers van Mobiliteit en Digitale Agenda € 171.000 toegekend.

Opmerkingen (0)

Opmerking toevoegen

Opmerking

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.