Persbericht -

​Vlaamse burgemeesters eisen oplossing voor pensioenprobleem

In een open brief aan de toekomstige federale regering vragen de Vlaamse burgemeesters een grondige oplossing voor de toenemende pensioenfactuur. De lokale besturen staan helemaal zelf in voor de financiering van de pensioenen van hun vroegere statutaire medewerkers. Die uitgaven stijgen de komende jaren zienderogen, door een combinatie van meer gepensioneerden die, ten gevolge van de gestegen levensverwachting, ook langer een pensioen genieten. Momenteel geeft een gemeente reeds 11,5% van haar budget uit aan de pensioenen van voormalige werknemers. Voor de Vlaamse lokale besturen stijgt het bedrag van te betalen pensioenen aan ex-statutairen van 1,3 mld in 2018 naar 1,8 mld in 2024. Een oplossing kan volgens de burgemeesters bestaan uit een systeem waarbij de Schatkist een deel financiert, zoals dat ook bij werknemers en zelfstandigen het geval is. Komt die oplossing er niet, dan zullen de gemeenten een deel van hun dienstverlening moeten stopzetten.

Aanleiding voor de open brief is de Staten-Lokaal van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) op 5 december 2019 in Genk, waar de koepelorganisatie haar 25-jarig bestaan viert. 

De open brief vindt u  hier.

Onderwerpen

  • Politiek, algemeen

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) is de ledenorganisatie van de lokale besturen: steden en gemeenten, OCMW’s, politiezones, autonome gemeentebedrijven en andere verzelfstandigde agentschappen, intercommunales en andere interlokale samenwerkingsverbanden. De centrale opdrachten van de VVSG zijn dienstverlening aan de leden, belangenbehartiging van het lokale bestuursniveau en visieontwikkeling over het lokale bestuur.

Perscontacten

Katrien Gordts

Press contact social media manager en perscontact +32 2 211 56 66

Nathalie Debast

Press contact persverantwoordelijke +32 497 31 80 77