Pressemeddelelse -

Konsulentbistand til visitation af unge

Aarhus Konsulenterne tilbyder kvalificeret socialfaglig konsulentbistand til visitation af unge til døgnanbringelse på socialpædagogiske opholdssteder, bosteder, botilbud, behandlingshjem og døgninstitutioner.

Herunder tilbydes konsulentbistand til følgende

Håndtering af skriftligt materiale til markedsføring af det konkrete tilbuds helt særlige social- og specialpædagogiske kvaliteter, kompetencer og særkende - fx i forhold til tilbuddets eksisterende hjemmeside.

Kvalificerede helhedsløsninger omkring oprettelse og drift af nye hjemmesider for socialfaglige dag- og døgntilbud, herunder både i forhold til design og håndtering af billeder og tekstmæssigt indhold.

Søgemaskineoptimering(SEO) af socialfagligt relevante søgeord til side 1. placeringer i søgemaskinen Google, hvilken aktuelt anvendes ved over 95 % af alle danske søgninger på nettet, herunder fx socialpædagogiske opholdssteder, opholdssteder for unge, opholdssted for omsorgssvigtede unge, opholdssted med udslusning, efterværn, intern skole og specialundervisning o. lign.

Oprettelse og drift af socialfaglige blogs til formidling af viden og indsigt i nyeste socialpolitiske tendenser, fagpolitiske spørgsmål og forskningsresultater med relation til indsats på det sociale område.

Håndtering og formidling af pressemeddelelser, nyhedsbreve/nyhedsmails, brochurer, flyers m.v.

For yderligere oplysninger vedr. Aarhus Konsulenternes tilbud om kvalificeret konsulentbistand til visitation af unge til ophold på private socialpædagogiske opholdssteder, bosteder og botilbud samt offentlige behandlingshjem og døgninstitutioner - kontakt venligst faglig leder- og konsulent, Jess Bødiker,
på telefon: 29 35 03 08 og/eller pr. mail: jessboediker(@)live.dk

Related links

Emner

 • Socialforsorg

Kategorier

 • konsulentbistand
 • visitation
 • unge
 • anbringelser
 • socialpædagogiske opholdssteder
 • døgninstitutioner
 • markedsføring
 • jess bødiker
 • bosteder
 • botilbud
 • behandlingshjem
 • søgemaskineoptimering
 • seo
 • sociale medier

Regions

 • Hovedstaden

Aarhus Konsulenternes Tilbudsportal

Aarhus Konsulenterne tilbyder, planlagt og akut, vedholdende og engageret social- og specialpædagogiske indsats for særligt kriminalitetstruede, utilpassede og udadreagerende unge, herunder bosteder, botilbud og støtte-kontaktpersoner til udslusning og efterværn for anbragte unge...

Aarhus Konsulenterne tilbyder konsulentbistand til kommuner i sager vedr. anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, private- og professionelle plejefamilier samt boligforeningers forebyggende sociale indsatser...

Aarhus Konsulenterne tilbyder kvalificeret konsulentbistand til visation af unge til døgnophold på blandt andet private socialpædagogiske opholdssteder og offentlige døgninstitutioner - samt konsulentbistand til faglig støtte og udvikling for ledelse og medarbejdere tilknyttet socialfaglige tilbud, herunder formidlet som kurser, temadage, supervision, faglig sparring og coaching... 

Kontakt

Jess Bødiker

Pressekontakt Faglig leder og socialkonsulent Faglig ledelse 0045-29 35 03 08 Aarhus Konsulenterne