Gå til indhold
Overborgmester Frank Jensen besøger Arkitektgruppens byggepladser i Ørestad Syd
Overborgmester Frank Jensen besøger Arkitektgruppens byggepladser i Ørestad Syd

Pressemeddelelse -

København skal være en blandet by

Ny boligkarré i Ørestad Syd udvikles i et samarbejde mellem den almene boligforening AAB og et joint venture mellem Arkitektgruppen og NREP. Karréen får et godt miks af almene og private udlejningsboliger, en daginstitution og et stort fælles gårdrum. Partnerskaber mellem almene boligforeninger og private udviklere er en af nøglerne til en bred og blandet by.

Tirsdag d. 7. november markerer AAB og Arkitektgruppen/NREP den snarlige byggestart på en ny karré i Ørestad Syd. Karréen får i alt 311 boliger, hvoraf de 148 bliver almene lejeboliger, en daginstitution samt et erhvervslejemål. Det samlede byggeareal er cirka 28.000 m2, og projektet er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter. AAB, der er Danmarks største almene boligforening med 19.000 boliger, har udviklet byggeriet i samarbejde med Arkitektgruppen/NREP.

”Vi er meget glade for samarbejdet med Arkitektgruppen og NREP omkring dette projekt, som har en god balance mellem private og almene udlejningsboliger. Indgåelsen af partnerskaber med private aktører er afgørende for, at vi som almen boligforening kan være med til at løfte et projekt som dette,” siger Christian Høgsbro, adm. direktør i AAB.

På Københavns Rådhus ser man meget positivt på denne type karréer, fordi den understøtter ønsket om, at København skal være en by for alle og derfor skal indeholde en varieret boligmasse. Det er Ørestad Have et skoleeksempel på. Med en årlig befolkningstilvækst på 10.000 stilles der store krav til udviklingen af København.

”København vokser hastigt i disse år, og derfor er der behov for mange nye boliger. For byens udvikling er det vigtigt, at der bliver bygget mange forskellige slags boliger, herunder også almene boliger, så vi sikrer, at København også i fremtiden er for alle uanset alder, familieforhold og indkomst,” siger Frank Jensen, overborgmester i København.

Arkitektgruppen og NREP har i fællesskab omkring 400 private udlejningsboliger under opførsel alene i Ørestad Syd. Partnerskabet omfatter bl.a. også to nye projekter med fokus på bæredygtighed og upcyclede byggematerialer. Projekterne består af både lejligheder og rækkehuse med byhaver og drivhuse på taget.

I Ørestad Syd har Arkitektgruppen været en stor aktør gennem de seneste ti år, og diversiteten i byrummet og boligmassen ligger selskabet meget på sinde.

”Med Ørestad Syd har København fået en ny bydel, der stadig er under udvikling. Vi har været en del af denne udvikling i mange år og ser det som en unik chance for på den ene side at skabe noget til fremtiden, men på den anden side også at bygge bro til den allerede eksisterende by med dens behov for en varieret boligmasse,” siger Robin Feddern, adm. direktør i Arkitektgruppen.

Related links

Emner

Kategorier

Regions


Fakta om AAB:

AAB er en almen boligforening, som udlejer omkring 19.000 almene boliger fordelt på 107 afdelinger i København og omegn. AAB har eksisteret siden 1912 og er Danmarks ældste og største almene boligforening.

Fakta om NREP:

NREP blev stiftet i 2005 og er i dag en ledende kapitalforvalter inden for fast ejendom i Norden. Selskabet har siden starten gennemført mere end 200 ejendomsopkøb samt udviklingsprojekter i Norden og forvalter i dag aktiver for cirka DKK 25 milliarder. Selskabet har kontorer i Danmark, Norge, Sverige og Finland. NREP har i Danmark mere end 3000 boliger under udvikling og opførelse primært i København og Aarhus.

Fakta om Arkitektgruppen: Arkitektgruppen blev etableret i 1986, og siden er der sket en del. Udgangspunktet er dog det samme: at skabe attraktive bolig- og erhvervsbyggerier, som afleveres til den aftalte tid, pris og kvalitet. Og altid med omtanke for investorerne, nærmiljøet og de mennesker der skal bo og arbejde i bygningerne. I dag er Arkitektgruppen en af de vigtigste aktører i branchen med over 6.000 boliger bag sig. Og CVR-nummeret er i øvrigt stadig det samme som før finanskrisen. Soliditet og kontinuitet er nemlig nøgleord. Det handler om, at vi ikke bare er en boligfabrik, men en virksomhed, der skaber plads. Hjem, der er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og af en kvalitet, der kan tåle livet.

Kontakt

Robin Feddern

Robin Feddern

Bestyrelsesformand +45 66 13 33 32

Relateret materiale

Hjem, der er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og af en kvalitet, der kan tåle livet.

AG Gruppen blev stiftet i 1986 og er en full-service ejendomsudvikler, som skaber attraktive bolig- og erhvervsbyggerier, som afleveres til den aftalte tid, pris og kvalitet. Og altid med omtanke for investorerne, nærmiljøet og de mennesker der skal bo og arbejde i bygningerne. I dag er AG Gruppen en af de vigtigste aktører i branchen med 8.000 boliger og erhvervsbyggerier bag sig: Hjem og arbejdspladser som er bygget til mennesker og skabt med omtanke. Og i en kvalitet, der kan tåle livet.

AG Gruppen
Papirmester Allé 20
5250 Odense SV
Danmark